Növényorvosi mesterképzési szak

A növénytermesztés több ezeréves története egyben a károsító szervezetek (kártevő állatok, kórokozók, gyomok) elleni védelem, azaz a növényvédelem története is. A növényvédelem korai szakasza szép számmal feljegyez vesztes csatákat, amelynek következménye hatalmas termésveszteség, éhínség, területek elnéptelenedése volt.

Növényvédelem nélkül ma sincs eredményes növénytermesztés. Az idők folyamán a növénytermesztés módszerei és a károsítók egyaránt megváltoztak, a védekezés lehetőségei jelentősen fejlődtek. Napjainkban a növényvédelem tudományosan megalapozott módszerei egyre inkább lehetővé teszik a károsítók elleni hatékony, egyben környezetkímélő védelmet és akár a biológiai növényvédelem területén a vegyszer nélküli növényorvoslást is. A sikeres növényvédelem feltételezi a növénytermesztési módszerek alapos ismeretét, a károsító szervezetek és a termesztett növény közötti kölcsönhatás
elsajátítását, a növényvédelmi beavatkozás lehetőségeinek és kockázatának
felmérését.

A növényorvos mesterképzés keretében teljes kreditérték beszámításával várjuk a kertészmérnök, a mezőgazdasági mérnök, a növénytermesztő mérnök, az erdőmérnök BSc szakokon, valamint a hagyományos képzési rendszerben végzett, vagy végző kertész- és agrármérnökök jelentkezését, hogy segítségünkkel korábbi ismereteik bővítésével növényegészségügyi feladatok ellátására alkalmas, jól felkészült szakemberekké válhassanak. Jelentkezésre biztatjuk a növényorvos pályához kedvet érző, természettudományos alapképzésben tanuló hallgatókat is, akik a növényorvos diplomát pótlólagos kreditek teljesítésével szerezhetik meg.

Kiket várunk?
   

 • Akik érdeklődnek a kertészeti és szántóföldi növénytermesztés legújabb módszerei iránt;
 • akik szeretnék megismerni a növények betegségeit, kártevőit;
 • akik felvállalják a károsítók okozta veszteségek megelőzését és a növények gyógyítását;
 • akik szakmai kihívásnak tekintik a növényállományok egészségi állapotának megőrzését;
 • akik felelősségteljes munkájukban a környezetkímélő növényvédelem útján kívánnak járni;
 • akik a növényegészségügy területén feladatot vállalnak az egészséges élelmiszer előállításának folyamatában;
 • akik számára a növényvédelem fejlesztése, károsítók kutatása egy életre szóló hivatást jelent.

A képzés célja:
  

 • a mezőgazdasági és kertészeti növénytermesztés biológiai alapjait és technológiai módszereit ismerő;
 • korszerű növényegészségügyi ismeretekkel és szemlélettel rendelkező;
 • a környezetkímélő növényvédelem elvárásainak megfelelni tudó;
 • az élelmiszer- és környezetbiztonsági előírásokat ismerő;
 • idegen nyelveket beszélő;
 • növényvédelmi képzettségük, vezetési, szervezési és kommunikációs ismereteik alapján mind üzemi növényvédelmi szakirányító, szakigazgatási szervezési, tervező-fejlesztő mérnöki tevékenység végzésére, mind vezetői munkakörök betöltésére alkalmas

felsőfokú növényvédelmi szakemberek képzése.

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)
 • szakképzettség: okleveles növényorvos.

Jelentkezhetnek

Februárban induló képzésre 2020. november 15-ig jelentkezhetnek: a lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, vagy azt 2021. január 10-ig megszerzők.

Szeptemberben induló képzésre 2021. február 15-ig jelentkezhetnek: a lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, vagy azt 2021. július 10-ig megszerzők.

Képzési idő, munkarend és díjak

A képzés 4 féléves. A szakot kizárólag nappali munkarendben indítjuk állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formában. Önköltséges képzésben az önköltségi díj 500.000 Ft/félév.

Felvételi pontok számítása

A szakra történő belépés feltételei

Továbbképzési lehetőségek:

 • PhD képzés itthon és külföldön;
 • a kar szakirányú továbbképzésein;
 • felnőttképzési tanfolyamokon.

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege

A 4 hetes összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése követelmény. Az intézmény által szervezett, a szakfelelős által jóváhagyott üzemi/intézeti szakmai gyakorlat a négy félév során bármikor teljesíthető.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett növényorvos a hatályos jogszabályok alapján a felsőfokú növényvédelmi képesítéshez kötött vezetői munkaköröket, és felsővezetői beosztásokat egyaránt betölthet.

A növényorvos mesterfokozat feljogosít:

 • a mezőgazdasági üzemek, termelő-, és értékesítő szövetkezetek vezetői feladatainak ellátása;
 • a gyakorlati növényvédelem munkák tervezésére, szervezésére és irányítására;
 • szakhatóságok vezetői beosztásainak betöltésére;
 • szakhatóságok ellenőrzési feladatainak ellátására;
 • növényvédelmi szaktanácsadói és szolgáltató tevékenység végzésére;
 • a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások irányítására;
 • a növényvédelem tudományterületén oktató, kutató feladatok végzésére.

A Növényorvosi mesterképzési szakon végzettek a jelenlegi okleveles szakirányú növényvédő kertészmérnök, agrármérnök, továbbá növényvédelmi szakmérnök által betölthető, jogszabályok által meghatározott valamennyi tevékenységi és munkakört elláthatják.

Tanterv és tantárgyak

Szabadon választható tárgyak

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar