Rólunk

A Kertészettudományi Karon folyó hallgatói tudományos munkának, a tudományos diákköri tevékenységnek mára már félszázados történelme van. Az ötvenes évek elején a hallgatók minőségi képzés iránti igénye, másrészt az oktatók tudományos utánpótlásról való gondoskodásának szándéka hívta életre, és ez a lényegében ez az önképzőköri munka folytatódik napjainkban is. Olyan hagyományról van szó, amely a változó időkben, mindig alapfeladatának megfelelően működött, s mindig értéket tudott felmutatni. A tudományos diákköri tevékenység az értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás meghatározó formája a hazai felsőoktatásban, így a karunkon is. Alapja, a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató a diák és a tanár által közösen végzett műhelymunka, szakmai kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetőséget ad a hallgatóknak az önálló alkotó tevékenységre, egy-egy tématerület és az alkalmazható kutatási módszerek, eszközök alapos megismerésére, a kötelező tananyagon túlmutató új ismeretek megszerzésére.

 

 

magyar