Tanulmányi ügyintézés

A hallgatók tanulmányaival kapcsolatos ügyekkel a Budai Campus Tanulmányi Osztály (BCTO) foglalkozik. A különböző információk és intézkedések a kari honlapokon, a NEPTUN hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül, valamint személyes megbeszélés útján jutnak a hallgatók tudomására.
A hallgatók a tanulmányi munkával kapcsolatos ügyeiket az évfolyamok tanulmányi ügyintézőinél a fogadóórák alatt intézhetik.

A Budai Campus Tanulmányi Osztály 2017. július 17-étől új helyre költözött: a Kertészettudományi Kar hallgatói részére a tanulmányi ügyek intézése a továbbiakban a „K” épület tantermi szárnyában a K.4. terem melletti irodákban történik.


Hallgatói félfogadás

A Kertészettudományi Kar oktatási dékánhelyettesének fogadóideje a 2018/19. tanévben

Iratok és igazolások hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők részére


A Budai Campus Tanulmányi Osztály munkatársai

Szalai Ferenc
ügyvivő szakértő, osztályvezető
„K” épület, 1. em. 218. szoba
E-mail: Szalai.Ferenc@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7239

 

Aradi Judit
igazgatási ügyintéző, tanulmányi koordinátor (Élelmiszertudományi Kar)
"K" épület, 1. em. 209. szoba
E-mail: Aradi.Judit@fh.szie.hu         
Tel.: 36 (1) 305-7517, 36 (1) 305-6294
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

 

Molnár Luca
igazgatási ügyintéző, tanulmányi koordinátor (Kertészettudományi Kar és Tájépítészeti és Településtervezési Kar)    
„K” épület, 1. em. 210. szoba
E-mail: Molnar.Luca@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7588
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

 

Szerdahelyiné Strausz Henriette
igazgatási ügyintéző (vezetői asszisztens, órarendszerkesztő)
„K” épület, 1. em. 223. szoba
E-mail: Strausz.Henriette@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7296

 

Merkl Máté Róbert
igazgatási ügyintéző (Neptun campus rendszergazda, FIR ügyintéző)
„K” épület, 1. em. 223. szoba
E-mail: Merkl.Mate.Robert@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7568

 

Schümeky Péterné
igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző – Élelmiszertudományi Kar)
"K" épület, 1. em. 207. szoba
E-mail: Schumeky.Peterne@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7294
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

 

Sonnevendné Járási Mária
igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző – Élelmiszertudományi Kar)
"K" épület, 1. em. 207. szoba
E-mail: Sonnevendne.Jarasi.Maria@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7294
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

 

Basic Palkovic Andrea
„K” épület, 1. em. 205-206. szoba
igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző – Kertészettudományi Kar)
E-mail: Basic.Palkovic.Andrea@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7593
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

 

Radó-Takács Anna Veronika
„K” épület, 1. em. 205-206. szoba
igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző – Kertészettudományi Kar)
E-mail: Rado-Takacs.Anna@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7593
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

 

Rácz Petra
igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző – Kertészettudományi Kar)
„K” épület, 1. em. 205-206. szoba
E-mail: Racz.Petra@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7591
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

 

Fancsali Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző – Tájépítészeti és Településtervezési Kar)
"K" épület, 1. em. 204. szoba
E-mail: Fancsali.Zsuzsanna@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7595
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

 

Szilágyi Diána
igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző – Tájépítészeti és Településtervezési Kar)
"K" épület, 1. em. 204. szoba
E-mail: Szilagyi.Diana@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7595
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.


Hallgatói félfogadás

2018. nyári személyes és telefonos hallgatói félfogadási rend (2018. július 2-tól augusztus 24-ig):

 • kedd: 9.00-tól 12.00-ig;
 • csütörtök: 9.00-tól 12.00-ig.

Személyes hallgatói félfogadási időszakok a Budai Campus Tanulmányi Osztályon:

 • hétfő: 9.00-tól 12.00-ig;
 • kedd: 13.00-tól 15.00-ig;
 • szerda: a hallgatói félfogadás szünetel;
 • csütörtök: 9.00-tól 12.00-ig;
 • péntek: 8.00-tól 11.00-ig.

Telefonos hallgatói félfogadási időszakok a Budai Campus Tanulmányi Osztályon:

 • hétfő: 13.00-tól 14.00-ig;
 • kedd: 11.00-tól 12.00-ig;
 • szerda: a telefonos hallgatói félfogadás szünetel;
 • csütörtök: 13.00-tól 14.00-ig;
 • péntek: a telefonos hallgatói félfogadás szünetel.

Az egyetem rektorához vagy a képzés szerint illetékes kar dékánjához, illetve a dékánhelyettesekhez intézett írásos kérelmeket a Budai Campus Tanulmányi Osztályon az illetékes tanulmányi ügyintézőnek a fogadóórák alatt lehet benyújtani. Papír alapú kérelmet csak abban az esetben fogadhat be a Tanulmányi Osztály, amennyiben az adott kérelem típusra nem létezik elektronikus, a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül benyújtható kérelem sablon. A vonatkozó döntéseket a Budai Campus Tanulmányi Osztály a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint közli a hallgatóval.

A hallgatói csoportok és évfolyamok tájékoztatása elektronikusan, a NEPTUN rendszeren kívül e-mail üzenet formájában is történhet. Kérjük a hallgatókat, hogy a beiratkozás, illetve bejelentkezés során hiteles és használt e-mail címet adjanak meg.


A Kertészettudományi Kar oktatási dékánhelyettesének fogadóideje a 2018/19. tanévben

Dr. Geösel András oktatási dékánhelyettes

Fogadóórák időpontja a 2018/19. tanévben: hétfőnként 10:00-11:00, előzetes e-mailes bejelentkezést követően.
Fodaóórára történő e-mailes bejelentkezés címe: Bernath.Gaborne@kertk.szie.hu
Helyszín: Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület fszt. 15. szoba