Tanulmányi ügyintézés

A hallgatók tanulmányaival kapcsolatos ügyekkel a Budai Campus Tanulmányi Osztály (BCTO) foglalkozik. A különböző információk és intézkedések a kari honlapokon, a NEPTUN hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül, valamint személyes megbeszélés útján jutnak a hallgatók tudomására.
A hallgatók a tanulmányi munkával kapcsolatos ügyeiket az évfolyamok tanulmányi ügyintézőinél a fogadóórák alatt intézhetik.

A Budai Campus Tanulmányi Osztály 2017. július 17-étől új helyre költözött: a Kertészettudományi Kar hallgatói részére a tanulmányi ügyek intézése a továbbiakban a „K” épület tantermi szárnyában a K.4. terem melletti irodákban történik.


Hallgatói félfogadás

A Budai Campus Tanulmányi Osztály munkatársai

A Kertészettudományi Kar oktatási dékánhelyettesének fogadóideje a 2019/20. tanévben

Iratok és igazolások hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők részére


A Kertészettudományi Kar oktatási dékánhelyettesének fogadóideje a 2019/20. tanévben

Dr. Geösel András oktatási dékánhelyettes

Fogadóórák időpontja a 2019/20. tanévben: hétfőnként 10:00-11:00, előzetes e-mailes bejelentkezést követően.
Fogadóórára történő e-mailes bejelentkezés címe: Bernath.Gaborne@kertk.szie.hu
Helyszín: Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület fszt. 15. szoba

magyar