Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak

A képzés célja olyan szőlész-borász mérnökök képzése, akik

 • megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására;
 • alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására;
 • megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.  

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc)
 • szakképzettség: szőlész-borász mérnök.

Képzési idő, munkarendek és díjak

A képzés nappali és levelező tagozaton indul, mindkét munkarendben állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A képzés ideje 7 félév. A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Az önköltség díja a 2020/21. tanévtől első évfolyamon nappali és levelező munkarendben egyaránt 325.000 Ft/félév.

Továbbképzési lehetőségek

 • mesterképzési (MSc) szakok hazánkban és külföldön;
 • a kar szakirányú továbbképzésein;
 • felnőttképzési tanfolyamokon;
 • mesterfokozat birtokában PhD képzés.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az alapfokozat birtokában a szőlész-borász mérnökök alkalmasak:

 • korszerű szőlő ültetvények létesítésére és fenntartására,
 • a megtermelt szőlő minőségét megtartó borkészítésre,
 • szaktanácsadói és tervezési feladatok ellátására,
 • a szőlő kórokozóinak, kártevőinek és az ültetvényben előforduló gyomnövények felismerésére és növényvédelmi mérnökkel együttműködve az ellenük való hatékony védekezési módszerek kidolgozására, alkalmazására,
 • integrált szőlőtermesztés folytatására,
 • a szőlőfeldolgozás és borkészítés irányítására,
 • bormarketing végzésére,
 • a borkezelés végzésére,
 • a borharmónia létrehozására irányuló módszerek alkalmazására,
 • termelésfejlesztésre,
 • mérnöki feladatok ellátására az irányító, ellenőrző és felügyelő hatóságoknál.

Nappali munkarend operatív tanterve

Levelező munkarend operatív tanterve

Szabadon választható tárgyak (nappali munkarend)

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar