Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak (BSc) nappali munkarend tanterve

Hatályos a 2016/17. tanévtől kezdődően a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

A tantárgy
Kódja Megnevezése Felelőse Heti
óraszáma

(elm. + gyak)

Terep-
gyakorlati

napok
száma

Kredit­
értéke
Számon-
kérési
módja
             

1. (őszi) szemeszter ( I. évf.)

3KT23NAK01B Agrometeorológia és vízgazdálkodás1 Bozó László 2+1 2 3 V
3MI09NAK38B Alkalmazott informatika1 Ladányi Márta 1+2   3 gy.j.
ETSBNAK01AB Általános és szervetlen kémia Jókainé Szatura Zsuzsanna 2+2   5 V
1FA35NAK03B Fizika Firtha Ferenc 2+2   4 V
ETSBNEG01AB Közgazdaságtan Kasza Gyula 2+0   3 V
3MT17NAK28B Műszaki és munkavédelmi alapismeretek Csima György 2+1   3 V
3GN18NAK16B Növénygenetika1 Hegedűs Attila 2+0   3 V
3NT20NAK06B Növénytan, növényrendszertan Nagy József 2+2 3 4 V
1TN55NAK01B Testnevelés Kovács Péter 0+2   0 i.a.
3DH28NAK18B Felzárkóztató tárgy oktatási dékánhelyettes 2+0      
"A" tárgyak összesen: 17+12 5 28 7V1G1I
             

2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.)

ETSBNSZ05AB A szőlőtermesztés és borászat története Bisztray György Dénes 2+0   3 V
ETSBNMM02AB Agrár és élelmiszeripari gazdaságtan Botos Ernő Péter 3+0   3 V
ETSBNEM01AB Élelmiszeripari alapműveletek Koris András 2+1   3 V
3MI09NAK05B Matematika1 Ittzés András 1+2   3 V
ETSBNFA03AB Mérés és automatizálás Felföldi József 1+1   3 V
1AK40NAK07B Szerves- és biokémia Marczika Andrásné Sörös Csilla 4+0   5 V
3KT23NAK03B Talajtan és agrokémia1 Kardos Levente 2+2 3 5 V
3MM11NAK88B Üzemszervezéstan és - gazdaságtan Botos Ernő Péter 2+0   3 V
1NY56NCV03B Idegen nyelv Babinszky Lászlóné 0+3     i.a.
1TN55NAK02B Testnevelés Kovács Péter 0+2   0 i.a.
"A" tárgyak összesen: 15+13 3 28 7V2I
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 2+0   2 1V
ÖSSZESEN: 17+13 3 30 8V1I
             

3. (őszi) szemeszter ( II. évf.)

ETSBNEK01AB Élelmiszerkémia Simonné Sarkadi Livia 2+1   4 V
ETSBNEM02AB Hő és anyagátadási műveletek Márki Edit 1+1   3 V
3MN23NAK29B Növényi biokémia és élettan Papp István 2+1   4 V
ETSBNMM03AB Marketing ismeretek Botos Ernő Péter 2+0   3 V
ETSBNEM03AB Munkavédelem Bánvölgyi Szilvia 2+0   3 V
3SZ22NAK59B Szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai Bálo Borbála 2+4   6 V
ETSBNSZ11AB Szőlészeti gyakorlat I. Varga Zsuzsanna 0+0 5 0 i.a.
ETSBNSZ07AB Termőhelyismeret Bodor Péter 2+2 2 5 V
1NY56NCV04B Idegen nyelv Babinszky Lászlóné 0+3     i.a.
"A" tárgyak összesen: 13+12 7 28 6V2I
Szabadon választható ″C″ tárgy (2C): 4+0   4 2V
ÖSSZESEN: 17+12 7 32 8V2I
             

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

1MB42NAK04B Általános és élelmiszer-mikrobiológia Mohácsiné Farkas Csilla 3+3   6 V
ETSBNBO01AB Borászati kémia és analitika Nyitrainé Sárdy Diána 2+2   5 V
ETSBNBO04AB Borászati technológia I. Kellner Nikolett 2+1   4 V
ETSBNMU02AB Szőlőtermesztés gépesítése és gépei Jung András 2+1 1 3 V
ETSBNBO07AB Szőlőtermesztés rendeleti szabályozása és eredetvédelem Botos Ernő Péter 2+0 1 3 V
ETSBNSZ01AB Szőlőtermesztés technológiai ismeretek I. Lukácsy György 2+1 1 3 V
ETSBNSZ10AB Szőlőszaporítás, nemesítés és biotechnológia a szőlő termesztésben Deák Tamás 2+2 1 4 V
ETSBNSZ12AB Szőlészeti gyakorlat II. Fazekas István 0+0 4 0 i.a.
"A" tárgyak összesen: 15+10 10 28 8V1I
             

5. (őszi) szemeszter ( III. évf.)

ETSBNBO02AB Borászati mikrobiológia Magyar Ildikó 2+2   5 V
ETSBNBO05AB Borászati technológia II. Szövényi Áron 2+1 1 3 V
ETSBNAK04AB Minőségbiztosítás és szaktanácsadás Sipos László 2+0   3 V
ETSBNRT01AB Növényvédelem I. a szőlő kártevői Pénzes Béla 1+1 1 3 V
ETSBNSZ08AB Szőlő- fajtaismeret és használat Fazekas István 2+1 1 3 V
ETSBNSZ02AB Szőlőtermesztés technológiai ismeretek II. Bodor Péter 2+1 1 3 V
ETSBNEG02AB Vezetési és szervezési ismeretek Hajdu Istvánné 2+0   3 V
ETSBNBO10AB Szőlőfeldolgozási gyakorlat Nagy Balázs 0+0 5 0 i.a.
3BT33NAK11B Szakdolgozat I. szakfelelős 0+7   7 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 13+13 9 30 7V1G1I
Szabadon választható ″C″ tárgyak (1C): 2+0   2 1V
ÖSSZESEN: 15+13 9 32 8V1G1I
             

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)

3MI09NAK39B Biometria Ladányi Márta 1+2   3 V
ETSBNBO03AB Borászati gépek Nagy Balázs 2+1   3 V
ETSBNBO06AB Borászati technológia III. Nyitrainé Sárdy Diána 2+2 1 3 V
ETSBNNK01AB Növényvédelem II. a szőlő betegségei Horváthné Petróczy Marietta 1+1 1 3 V
ETSBNBO08AB Organoleptikus értékelés, kóstolástechnika Sólyom-Leskó Annamária 0+2   3 V
ETSBNSZ03AB Szőlőtermesztés technológiai ismeretek III. Bisztray György Dénes 4+2 2 5 V
ETSBNBO11AB Borkezelési gyakorlat Nagy Balázs 0+0 5 0 i.a.
3BT33NAK16B Szakdolgozat II. szakfelelős 0+8   8 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 10+18 9 28 6V1G1I
Szabadon választható ″C″ tárgyak (1C): 2+0   2 1V
ÖSSZESEN: 12+18 9 30 7V1G1I
             
7. (őszi) szemeszter            
ETSBNBO09AB Üzemi gyakorlat Pásti György   15 hét 30 gy.j.
"A" tárgyak összesen:     15 hét 30 1G

A Felzárkóztató tárgy felvétele kötelező azon hallgatóknak, akik az alapozó tárgyak év elejei szintfelmérőjén nem érik el az elvárt szintet.

1A Kertészmérnöki alapképzési szakkal közös tárgy.

magyar