Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szak

Az ezen az oldalon olvasható információk részben elavultak.

Kérjük, hogy a képzésről az egyetem új honlapjain tájékozódjon, itt: Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szak

A Magyar Faápolók Egyesületének támogatásával és részvételével!

A képzés célja

A favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész tudást szereznek a favizsgálat és faápolás minden területéről.

A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek ezen új és izgalmas szakterület iránt. Azoknak ajánljuk, akik meg akarnak ismerkedni a fák, idős fák vizsgálatának legkorszerűbb módszereivel és gyógyításuk tudományával. Azoknak ajánljuk, aki nemcsak elméleti, hanem a gyakorlatban is alkalmazható favizsgálati és faápolási ismeretekre vágynak.

Szakmai kompetenciák

A végzett szakemberek:

 • ismerik a faápolás történetét;
 • ismerik a fabiológiai kutatásának legújabb eredményeit;
 • ismerik a fák odvasodásának biológiáját;
 • ismerik a fák természetes védekezési mechanizmusát, a CODIT alapelvet;
 • ismerik a favizsgálat legújabb módszerit;
 • elsajátították a korszerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és értékbecslési módszereket;
 • ismerik és felismerik a fahibákat, fabetegségeketismerik a fák életfeltételeinek javítási módszereit;
 • ismerik a gyökérkezelési módszereketismerik a fasebészeti eljárásokat;
 • ismerik a díszfák metszésének technológiáját;
 • ismerik a statikai megerősíti eljárásokat;
 • ismerik a fakivágási technikát városi környezetben;
 • ismerik a faápolási technikákat;
 • ismerik a faápolás eszközeit és gépeit;
 • ismerik a dendrotaxonokat.

Módszertani kompetenciák

A szakon végzett szakemberek:

 • képesek a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésére;
 • problémamegoldó képességeket sajátítanak el a favizsgálat és faápolás területén;
 • ismerik a favizsgálat és faápolás részfolyamatait, szélesebb körű szemléletmódjuk alakul ki.

A részvétel feltételei: a képzésben agrár képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett, mérnöki oklevéllel rendelkezők vagy természettudományi képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett, nem mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően favizsgáló és faápoló szakmérnök vagy favizsgáló és faápoló szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzésen oktatott ismeretek:

 • favizsgálati ismeretek (25 kredit): fabiológia, fabetegségek, faállomány nyilvántartása, faértékének meghatározása, fa korának meghatározása teljeskörű favizsgálat, közlekedés biztonsági favizsgálat, műszeres favizsgálat;
 • faápolási ismeretek (25 kredit): életfeltételek javítása, gyökérkezelések, favédelem, fasebészeti eljárások, díszfák metszése, statikai megerősítések, faápolás technikája, faápolás eszközei;
 • szakdolgozat készítés (10 kredit).

A képzés jellemzői

Kezdete: 2021. január 28.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 200.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
 • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.

A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Online kitölthető jelentkezési lap: A jelentkezési határidő lejárt, további jelentkezéseket nem áll módunkban befogadni!

 

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2021. január 11.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Szakfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7461
E-mail: Dioszegi.Magdolna@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar