A képzésről

A kertészeti képzésre az egész Kárpát-medencében szükség van, a felaprózódott kis földbirtokokon (2-10 ha) a hagyományos gazdálkodás nem teszi lehetővé az ott élő emberek megélhetését, helyben maradását, csak az intenzív kertészeti termesztés, korszerű termesztési technológiák megismerése és azok céltudatos alkalmazása változtathat a helyzeten.

1993-ban kezdte el a Kertészettudományi Kar a kertészmérnök képzést a határon túl levelező formában. Évente 450-500 hallgató vesz részt a határon túli képzésünkön, három szomszédos országban: Romániában, Szerbiában és Ukrajnában. Az adott helyeken az oktatásnak megfelelően Konzultációs Központokat hoztunk létre, ahol a diákok tanári irányítással hétvégeken készülnek fel a vizsgákra.

A 2012/13. tanévtől Zenta képzési helyen már környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szakon is képzünk hallgatókat.

Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik lakóhelyükön maradva önálló farmgazdaság létrehozására, a kertészeti termelés, feldolgozás és értékesítés szervezésére, irányítására képesek.

Képzési idő:

  • Kertészmérnöki alapképzési szakon a 2008/09. tanévtől 6+1 félév;
  • Kertészmérnöki alapképzési szakon a tanulmányaikat a 2006/07. és 2007/08. tanévben megkezdő hallgatók részére 8+1 félév;
  • Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szakon 6+1 félév.

A végzettség szintje: BSc.

Az oklevélben megjelölt szakképzettség:

  • Kertészmérnök (BSc) és főiskolai szakon: kertészmérnök
  • Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szakon: környezetgazdálkodási agrármérnök.

A Tagozat vezetője

Dr. Simon Gergely

egyetemi docens

Elérhetőségei:

Tel: 305 7284

E-mail: Simon.Gergely@kertk.szie.hu

Tanulmányi ügyintézők