A Kari Tanács tagjai

A Kertészettudományi Kari Tanács tagjainak megbízása 2017. január 15-től 2021. január 14-ig szól, 4 éves időtartamra.
A Kertészettudományi Kari Tanács ügyrendje

Hivatalból tagja a kari tanácsnak (1 fő):

 • a Kari Tanács elnöke: Nyitrainé Sárdy Diána Ágnes egyetemi docens, dékán (2017.12.01-től)

Oktatók, kutatók és tanár munkakörben foglalkoztatottak választott kari tanácsi képviselői (16 fő):

 • Dr. Bálo Borbála egyetemi docens (Szőlészeti Tanszék)
 • Dr. Geösel András egyetemi docens (Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék)
 • Dr. Honfi Péter egyetemi docens (Dísznövénytermesztési és Dendrológia Tanszék)
 • Dr. Höhn Mária egyetemi docens (Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert)
 • Dr. Jung András egyetemi docens (Műszaki Tanszék)
 • Kerekes Adrienn tanársegéd (Genetika és Növénynemesítés Tanszék)
 • Kocsis Márton tanársegéd (Kertészeti Gazdaságtan Tanszék)
 • Dr. Ladányi Márta egyetemi docens (Biometria és Agrárinformatika Tanszék)
 • Pacsutáné dr. Biró Borbála egyetemi tanár (Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék)
 • Dr. Palkovics László egyetemi tanár (Növénykórtani Tanszék)
 • Dr. Papp István egyetemi tanár (Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék)
 • Dr. Szabó Árpád adjunktus (Rovartani Tanszék)
 • Dr. Simon Gergely egyetemi docens (Gyümölcstermő Növények Tanszék)
 • Sólyom-Leskó Annamária adjunktus (Borászati Tanszék)
 • Dr. Szalai Zita Magdolna egyetemi docens (Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék)
 • Zámboriné dr. Németh Éva egyetemi tanár (Gyógy- és Aromanövények Tanszék)

Nem oktató, nem kutató beosztású munkatársak választott kari tanácsi képviselői (2 fő):

 • Helfné Szabó Zsuzsanna Julianna ügyvivő szakértő
 • Kis Krisztiánné tanszéki mérnök

A doktorandusz hallgatók önkormányzata által delegált kari doktorandusz hallgató a 2018/2019. tanév tavaszi félévétől (1 fő):

 • Szukács Gergely

A kari Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgatói képviselők a 2018/19. tanév tavaszi félévétől ( 4 fő):

 • Donáth Anna Borbála
 • Lovász Orsolya
 • Takács Eszter
 • Tóth András
Póttagok (4 fő):
 • Bagócsi Anna
 • Iváncsik Bence
 • Kosztka Márk
 • Nagy Luca

A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal állandó és alkalmankénti meghívottak vesznek részt. A Kari Tanács állandó meghívottjai:

 • a rektor,
 • a kancellár,
 • a Kar leköszönt dékánja,
 • a Budai Campus karainak dékánjai,
 • a Kar dékánhelyettesei,
 • a Kar szervezeti egységeinek vezetői,
 • a határon túli levelező tagozat vezetője,
 • a Karon működő doktori iskolák vezetői,
 • a Budai Campus Igazgatóság campusigazgatója,
 • a Budai Campuson működő szakszervezet által delegált 1 fő,
 • az Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának részéről 1 fő,
 • a Szenátus választott kari tagjai,
 • a Kari Tanács bizottságainak vezetői,
 • akiket a Kari Tanács vagy a dékán állandó jelleggel meghív.

A Kari Tanács munkájában eseti meghívottként vesznek részt mindazok, akiket a Kari Tanács vagy a dékán eseti jelleggel meghív, ha részvételét a napirendi pont megvitatásában szükségesnek tartja.

magyar