Kertgazdaság

Kertgazdaság
Horticulture

 

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar és az Agrárminisztérium tudományos folyóirata
Scientific Quarterly of Faculty of Horticultural Science, Szent István University, and Ministry of Agriculture, Budapest, Hungary

Megjelenik negyedévenként
ISSN száma: 1419-2713

Főszerkesztő (Editor-in-chief)
HROTKÓ KÁROLY

Technikai szerkesztő
FICZEK GITTA

Rovatvezetők 
HAJDU EDIT  (szőlő-bor), SZABÓ KRISZTINA (gyógynövény), SZALAY LÁSZLÓ  (gyümölcs), TERBE ISTVÁN  (zöldség), TILLYNÉ MÁNDY ANDREA  (dísznövény),

 

Szerkesztőbizottság (Editorial board)

Elnöke: BERNÁTH JENŐ

Tagjai: BÁLO BORBÁLA, BARANEC TIBOR, FAZAKAS CSABA, FÁRI MIKLÓS GÁBOR, HEGEDŰS ATTILA, HELYES LAJOS, HESZKY LÁSZLÓ, KOCSIS LÁSZLÓ, LAKATOS TAMÁS, LÉVAI PÉTER, NYÉKI JÓZSEF, NYITRAINÉ SÁRDY DIÁNA, PÉNZES BÉLA, TÓTH MAGDOLNA, ZÁMBORINÉ NÉMETH ÉVA, a HOI képviseletében BÉRES ANDRÁS és BŐLE RÉKA

Angol nyelvi lektor: SZABÓ ANNA

 

SZERKESZTŐSÉG
Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület földszint 15.
Telefon: +36-1-3057460 (Hrotkó Károly)
E-mail: kertgazdasag@kertk.szie.hu

KIADÓ
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 1223 Budapest, Park utca 2.
Felelős kiadó: Béres András, Tel.: 06-1-362-8100 

 

A folyóiratra előfizethet az ország bármely postáján, valamint a kiadványokat kézbesítőknél, E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu 
Előfizetési díj: 6600 Ft, egyes szám ára: 1650 Ft. 
További információ: 06-80-444-444

Előfizetés és hirdetésfelvétel a Kiadónál: 06-1-362-8141. E-mail: info@agrarlapok.hu, www.agrarlapok.hu
Minden jog fenntartva! A lapból értesüléseket átvenni csak a Kertgazdaságra való hivatkozással szabad.

Nyomja: Komáromi Nyomda, 2900 Komárom, Igmándi út 1.

Csak hiánytalan kéziratokat tudunk elfogadni! Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A folyóirat az Agrárminisztérium támogatásával jelenik meg (Sponsored by Ministry of Agriculture).
Alapítva 1968


Bemutatkozunk

 

Megjelent számok

 

Szerkesztőbizottság

 

Útmutató a szerzőknek

 

Útmutató a lektoroknak

magyar