Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak

Növényi biotechnológia szakirány

A biológiai tudományok és az iparszerű kertészeti-növénytermesztési technológiák gyors fejlődése szükségessé teszi olyan szakemberek képzését, akik megalapozott természettudományi és termesztéstechnológiai ismeretekre és a laboratóriumi technikákban szerzett jártasságra építve képesek az alaptudományok eredményeit a mezőgazdasági és kertészeti gyakorlatba átültetni és közvetlenül hasznosíthatóvá tenni. Ezzel elősegítik, hogy környezetkímélő technológiák alkalmazása mellett a világ népességét kellő mennyiségű, egészséges táplálékkal lehessen ellátni, valamint hogy új növényi termékek („funkcionális élelmiszerek”, farmakológiailag aktív anyagok, újszerű ipari alapanyagok, pl. biopolimérek) jelenjenek meg a piacon.

A végzett mezőgazdasági biotechnológusok a tudományos kutatásban, az agrár közigazgatásban és a mezőgazdasági termelési technológia különböző területein, pl. a minőségellenőrzésben, vetőmagiparban, mikropszaporítási és GMO technológiák kialakításában és ellenőrzésében, a fajtavédelemben, diagnosztikában és a környezeti biztonság területén fognak tudni elhelyezkedni.

A képzés 4 szemeszterben, kizárólag nappali képzés formájában valósul meg. Az első két szemeszter az alaptudományi (szerves- és biokémia, genetika, növényélettan, mikrobiológia) és a molekuláris biológiai elméleti képzést és a legfontosabb laboratóriumi technikák készségszintű elsajátítását célozza. A képzés második felében a fő hangsúly a tézis elkészítésére és az egyéni kutatómunkára tevődik át, amit a naprakész biotechnológiai és gazdasági ismeretek elméleti elsajátítása kísér. A kutatási feladatok a mezőgazdasági biotechnológia területéről választhatók, és a mezőgazdasági irányultság a képzés teljes menetében érvényesül.

Kiket várunk?

Akik az alaptudományok ismeret- és eszköztárát mezőgazdasági, azon belül is elsősorban növénytermesztési és kertészeti feladatok megoldására szeretnék felhasználni, és mindkét tudományterület iránt érdekelődnek.

Akik ennek érdekében el kívánják sajátítani

 • a mezőgazdaság biológiai alapjait jelentő, azaz a termesztett növényfajokkal kapcsolatos biotechnológiai, genetikai, nemesítési, szaporodásbiológiai, géntechnológiai, genomikai és fiziológiai ismereteket;
 • az in vitro és reprodukciós technikákat;
 • a mezőgazdasági biotechnológia és géntechnológia molekuláris módszereit;
 • a mezőgazdasági biotechnológiához és a géntechnológiához kapcsolódó jogi és közgazdasági ismereteket.

A képzés célja

Mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik

 • felkészültek a biokémia, a mikrobiológia, az élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát;
 • elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik és nyelvtudásuk birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére;
 • alkalmasak tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc);
 • szakképzettség: okleveles mezőgazdasági biotechnológus.

Jelentkezhetnek

Februárban magyar nyelven induló képzésre 2020. november 15-ig jelentkezhetnek: a lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, vagy azt 2021. január 10-ig megszerzők.

Szeptemberben angol nyelven induló képzésre 2021. február 15-ig jelentkezhetnek: a lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, vagy azt 2021. július 10-ig megszerzők.

Képzési idő, munkarend és díjak

A képzés 4 féléves. A szak februári indítással nappali munkarendre magyar nyelvre állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, szeptemberi indítással nappali munkarendre angol nyelvre állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában kerül meghirdetésre. Önköltséges képzésben az önköltségi díj 500.000 Ft/félév.

Felvételi pontok számítása

A szakra történő belépés feltételei

Továbbképzési lehetőségek:

 • PhD-képzés itthon és külföldön;
 • a kar szakirányú továbbképzésein;
 • felnőttképzési tanfolyamokon.

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege

Az összefüggő szakmai gyakorlat ideje 4 hét, melyet egyénileg szervezve, a diplomamunka témájához illeszkedő, a szakfelelős által jóváhagyott üzemi/intézeti szakmai gyakorlati helyen kell teljesíteni. A szakmai gyakorlat a négy félév során bármikor teljesíthető.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett növénybiotechnológus mérnököket az elsajátított ismeretek alkalmassá teszik

 • a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, fejlesztőmérnöki, tervezési–fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére;
 • biotechnológiai jellegű kutatómunkára;
 • kutatási és fejlesztési programok, projektek és pályázatok összeállítására, kivitelezésére;
 • a legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására;
 • biotechnológiával foglalkozó cégek és intézmények vezetésére;
 • az államigazgatásban, különböző nemzetközi szervezetekben, agrárkamarában, mezőgazdasági szövetkezetekben stb. biotechnológus szakértői és szaktanácsadói munkakörök ellátására.

Tanterv és tárgyak

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar