Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak mintatanterve

Hatályos a 2017/18. tanév őszi félévétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

A tantárgy

Kódja

Megnevezése

Felelőse

Heti
óra-
száma

Terep-
gyak.

nap

Kredit
értéke

Számon-
kérési
módja

             

1. évfolyam, tavaszi szemeszter

1MB42NAK02M

Általános mikrobiológia

Maráz Anna

1+2

 

3

K

3GN18NAK08M

Klasszikus genetika

Halász Júlia

1+2

 

4

K

3GN18NAK09M

Molekuláris genetika

Hegedűs Attila

1+3

 

4

K

3MN24NAK06M

Növényélettan és molekuláris növénybiológia1

Papp István

1+2

 

3

K

3NT20NAK15M

Sejtbiológia

Somogyi Gabriella

1+2

 

3

K

3MN24NAK14M

Szerves- és biokémia

Szegő Anita

1+3

 

4

K

3DD02NAK10M

Szaporodás- és szaporításbiológia2

Szabó Veronika

2+1

 

3

K

3DD02NAK52M

Szövettenyésztés, mikroszaporítás

Mosonyi István Dániel

1+2

 

4

K

„A” tárgyak összesen:

9+17

 

28

8K

Szabadon választható tárgy:

2 óra

 

2

K/gy.j.

ÖSSZESEN:

28

 

30

 

             

1. évfolyam, őszi szemeszter

3MN24NAK36M

Növényi anyagcsere- és kórélettan, stresszbiológia

Papp István

2+2

 

4

K

3MN24NAK16M

A génsebészet alapjai

Papp István

1+2

 

3

K

3MN24NAK07M

A biotechnológia biztonsági, jogi és etikai kérdései

Lukács Noémi

2+0

 

3

K

3ME14NAK56M

Kertészeti fajok biológiailag aktív anyagai2

Zámboriné Németh Éva

2+0

 

3

K

3GN18NAK10M

Biotechnológiai módszerek a növénynemesítésben gyakorlatok

Hegedűs Attila

1+4

(blokk)

 

6

K

3MN24NAK17M

Géntechnológia, transzgénikus haszonállatok

Bősze Zsuzsanna

1+2

(blokk)

 

3

K

3GN18NAK11M

Molekuláris markerezési technikák

Benyóné György Zsuzsanna

1+2

 

4

K

3MN24NAK18M

Növényélettani folyamatok biotechnológiai célú módosítása

Papp István

1+4

(blokk)

 

6

K

ÖSSZESEN:

11+16

 

32

8K

             

2. évfolyam, tavaszi szemeszter

3MI09NAK34M

Bioinformatika

Ittzés András

1+4

 

5

K

3GN18NAK12M

Eredmények és célok a kertészeti növények nemesítésében

Halász Júlia

1+2

 

4

K

3GN18NAK13M

Populáció- és evolúciógenetika

Hegedűs Attila

1+1

 

3

K

3ME13NAK08M

Termelő ökoszisztémák működése, szabályozásuk formái2

Bernáth Jenő

2+1

 

3

K

3MN24NAK19M

Diplomamunka I.

Hegedűs Attila

0+8

 

10

gy.j.

3GN18NAK34M

Szakmai gyakorlat

Szakfelelős

4 hét

 

5

gy.j.

ÖSSZESEN:

5+16

 

30

4K2G

             

2. évfolyam, őszi szemeszter

1MB42NAK03M

Az élelmiszerbiztonság alapjai

Kiskó Gabriella

1+1

 

3

K

3MM11NAK88M

Biotechnológiai termékek marketingje és innovatív kisvállalkozások menedzsmentje

Botos Ernő Péter

2+1

 

3

K

3GN18NAK31M

Funkcionális és strukturális genomika

Hegedűs Attila

1+3

 

4

K

3GN18NAK32M

Növényi biotechnológia és RNS-technológiák a világ mezőgazdaságában

Balázs Ervin

2+2

 

4

K

3MN24NAK21M

Diplomamunka II.

Hegedűs Attila

0+4

 

10

gy.j.

„A” tárgyak összesen:

6+11

 

24

4K1G

Szabadon választható tárgy(ak):

4 óra

 

4

K/gy.j.

ÖSSZESEN:

21

 

28

 

Szakspecifikusan ajánlott szabadon választható tárgyak

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Tantárgyfelelős

Kredit
érték

Félévi
óraszám

Számon-
kérés
módja

Javasolt
félév

3KT23NCS13M

A kertészeti termelés környezetgazdálkodási vonatkozásai

Végvári György

2

2+0

K

őszi, tavaszi

3SZ22NAK12M

A szőlőtermesztés biológiai és fitotechnikai ismeretei

Deák Tamás

3

2+1

K

őszi

3MN24NCS22M

A növényélettan molekuláris vizsgálati módszerei4

Papp István

2

1+1

K

őszi

3NT20NCS19M

A természetvédelem általános és történeti kérdései

Rimóczi Imre

3

2+1

K

tavaszi

3GN18NAK02M

Alkalmazott növénybiotechnológia és rezisztencianemesítés

Halász Júlia

2

1+1

K

tavaszi

3RT07NAK08M

Biológiai növényvédelem

Fail József

2

1+1

K

tavaszi

3DD02NCS05M

Évelők és szárazvirágok

Kohut Ildikó

3

1+1

K

őszi

3DD02NCS61M

Faiskolai üzem és áruforgalom

Hrotkó Károly

3

1+1

K

őszi

3GY15NCS42M

Fásszárú haszonnövények a zöldkörnyezetben

Kovács Szilvia

3

2+1

K

tavaszi

3OG55NCS02M

Fenntarthatóság a kertészeti termelésben

Szalai Zita

2

1+1

K

őszi

3GY15NAK19M

Gyümölcsfajta-értékelés

Ficzek Gitta

3

2+1

K

őszi

3DD02NCS07M

In vitro technikák

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

tavaszi

3DD02NCS62M

Kegyeleti növényalkalmazás

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

őszi

3DD02NBV27M

Kertészeti dendrológia

Sütöriné Diószegi Magdolna

3

1+1

K

tavaszi

3MI09NCS05M

Kísérlettervezési és értékelési módszerek4

Ladányi Márta

2

0+2

gy.j.

tavaszi

3GY15NBV26M

Korszerű gyümölcstermesztési módszerek

Szalay László

3

2+1

K

tavaszi

3DD02NBV28M

Különleges dísznövények termesztése és szapanyag-előállítása

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

tavaszi

3NK06NAK08M

Molekuláris növénykórtan4

Palkovics László

2

1+1

K

tavaszi

3RT07NAK03M

Ökológia és környezetvédelem4

Markó Viktor

2

2+0

K

őszi

3NT20NCS10M

Ökonómbotanika

Benedek Lajos Krisztián

2

1+1

K

tavaszi

3DD02NCS08M

Speciális dendrológia

Sütöriné Diószegi Magdolna

3

1+1

K

őszi, tavaszi

3ME13NBV23M

Speciális gyógy- és fűszernövény termesztés

Szabó Krisztina

3

2+1

K

őszi

3NT20NCS20M

Terepi botanika

Barabás Sándor

3

2+1

K

tavaszi

3RT07NCS09M

Természetvédelmi állattan

Haltrich Attila

2

1+1

K

őszi, tavaszi

A szabadon választott tárgyak 1-4. félévben időkorlátozás nélkül felvehetők. Szabadon választható tárgyként felvehetők az egyetem más szakjainak tárgyai is. A táblázatban felsorolt szabadon választható tárgyak közösek a Kar többi mesterképzési szakjával.

1A Kertészmérnök (MSc) és a Növényorvos (MSc) szakokkal közös tárgy.
2A Kertészmérnök (MSc) szakkal közös tárgy.
3A Növényorvos (MSc) szakkal közös tárgy.
4A szak hallgatói részére elsősorban ajánlott szabadon választható tárgy.

magyar