Karunkról

Kedves Hallgató!

Nagy szeretettel köszöntöm Önt a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán!

Egyetemünket , mely intézet neve akkor még Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézetként volt ismert, Entz Ferenc orvos alapította 1853-ban. Az alapítás jelentősége abban állt, hogy az oktatást természettudományos alapokra helyezte, így az elmúlt több mint 160 év alatt a szakmai és tudományos tevékenység fejlődésének hatására 1968-ban a tanintézet egyetemmé alakult és jelenleg vezető szerepet tölt be az agrár felsőoktatási intézmények között.

A karunkon folyó kertészmérnök BSc képzésen kertészeti tudományok alapjait a termesztéstechnológiát, annak minden befolyásoló tényezőjét oktatjuk, mint például a talaj vagy növényvédelem. Szemléletmódunk alapja, hogy a kert, a kertészet környezetkultúránk része, mely nélkülözhetetlen az ember számára. Gyakorlati képzéseinket lehetőségünk van a Soroksári Botanikus Kertben vagy a campus Budai Arborétumában, illetve a Kísérleti Üzemben és Tangazdaságban végezni. A változó világ hatására képzésünket már angol nyelven is indítjuk. Az alapozó szak elvégzése után lehetőség nyílik mesterszakon tovább tanulni, ahol kettős diploma megszerzésére is van mód, ugyanis ezt a képzést vezető európai egyetemekkel közösen gondozzuk: a Bolognai Egyetem, a Müncheni Műszaki Egyetem, a Berlini Humboldt Egyetem és a bécsi BOKU. Az alapképzésben a határon túli tagozatokon, Beregszász és Zenta városokban is folyik oktatás, de hamarosan Révkomáromban is indul képzésünk.

Mesterképzéseink közül a legsikeresebb a növényorvosi szakunk, de lehetőség adódik a mezőgazdasági biotechnológus, vagy az ökológiai gazdálkodási mérnöki képzés közül is választani. Az angol és magyar nyelven meghirdetett “mezőgazdasági biotechnológus MSc” szak megismerteti a hallgatókat molekuláris biológia eredményeivel és ezek felhasználhatóságával a kertészeti termesztés eredményeinek javítása érdekében. Az „ökológiai gazdálkodási mérnöki MSc” keretei között hallgatóink a környezetkímélő, fenntartható termesztéssel ismerkedhetnek meg.

Talán a legfontosabb kérdések egyike az egyetemválasztásnál, hogy az adott szakirányos diplomával rendelkező frissen diplomázott hallgató hol tud elhelyezkedni, milyen álláslehetőségek vannak a munkaerőpiacon számára, mekkora jövedelmet kaphatnak pályakezdőként? Ebből a szempontból a lehetőségek tárháza áll végzetteink rendelkezésére:  többek között kertészeti vállalkozások, növényvédelmi cégek, önkormányzatok várják hallgatóinkat, de a saját vállalkozás, kertészet, szaktanácsadó cég alapítása is fontos lehetőség, hisz ne feledjük, az agrárium legjövedelmezőbb ága a kertészet; ez az az ágazat, ahol akár kisebb felületen is jelentős érték állítható elő.

Az országban a legsikeresebb szőlész-borász BSc képzés a mi karunkon folyik. A szőlő-bor ágazat számára már régóta várt képzési forma keretén belül oktatjuk a szőlőfajta-ismeretet, a szőlőtermesztési technológiát, azonkívül a borászati technológiát, vagy – ami nélkül elképzelhetetlen a szakemberképzés – a borászati kémiát és mikrobiológiát is.

Idén elsőként az országban karunk indíthatja el a szőlész-borász MSc képzést. Ha összefoglaljuk, hogy miben különbözik a két képzés egymástól, azt mondhatjuk, hogy az alapképzésben inkább a gyakorlati tudásra fektetünk hangsúlyt, addig az MSc képzésen mélyebb, bővebb szakmai ismeretre tehet szert a hallgató. A borok érzékszervi bírálatának tudását pedig tovább mélyítjük, azaz hallgatóink az okleveles borbírálói képzés anyagát sajátíthatják el, ami képessé teszi őket arra, hogy hazai és nemzetközi borversenyeken zsűritagként vegyenek részt.

Összegezve hallgatóink számára elérhető a kertészeti felsőoktatás teljessége: választhatnak alap- és mesterszakokat nappali és levelező tagozaton, valamint színvonalas doktori (PhD) programokat.

Képzésünk lefedi a kertészettudomány teljes területét, olyan oktató-kutató kollégák segítségével, akik nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten egyaránt ismert és elismert szakemberek.

Biztos vagyok benne, hogy Önre várunk, ha a kertészettudomány valamely területén szeretné mélyíteni tudását, ha elég elszántságot és szakmai elhivatottságot érez magában ahhoz, hogy alapképzésen kertészmérnöknek vagy szőlész-borász mérnöknek tanuljon vagy a kertészettudomány más területén, mesterszakon szeretne diplomát szerezni! Mindezt gyönyörű környezetben, a Gellért-hegy déli lejtőjén elhelyezkedő, szubmediterrán Budai Arborétumban.

2017. december 1.

Nyitrainé Sárdy Diána Ágnes
egyetemi docens, mb. dékán