Kertészeti Növénybiológiai Intézet

Üdvözöljük a Kertészeti Növénybiológiai Intézet (KNBI) honlapján!

 

Intézetünk a kertészeti növénybiológia egyik vezető magyarországi oktatási intézménye és kutatóműhelye. Munkatársaink három tanszékünkön (Genetika és Növénynemesítés Tanszék, Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék, Növénytani Tanszék) a szakterülethez kapcsolódó alap- és alkalmazott tudományágakat gondozzák. 

A modern, versenyképes kertészeti termelés nagymértékben függ az alapkutatási eredmények sikeres gyakorlati alkalmazásától. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a képzéseinkből kikerülő fiatal szakemberek ismerjék a növénybiológia és biotechnológia kertészeti vonatkozású, naprakész tudásanyagát és annak alkalmazhatóságát a mindennapi gyakorlatban. Kollégáink az Alkalmazott növényföldrajz, Biotechnológia, Genetika, Növényi biokémia, Növényélettan, Növénynemesítés, Növényökológia, Növényszervezettan, Növényrendszertan, Mikológia, Sejtbiológia és Természetvédelmi növénytan diszciplínáit oktatják. Tanszékeink szerepet vállalnak Egyetemünk több Karán alap- (BSc) és mesterképzési (MSc) szakok oktatásában, valamint a Kertészettudományi Doktori Iskola képzéseiben. Oktatóink témavezetőként és törzstagként részt vesznek más Doktori Iskolák munkájában is. Tanszékeink meghatározó szerepet játszanak a Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés BSc specializáció, valamint a Mezőgazdasági biotechnológus MSc szak szervezésében és oktatásában. Kurzusainkon jelentős a külföldi hallgatók részvétele, akiket angol nyelven oktatunk.

Intézetünkben hagyományainkhoz híven nagy hangsúlyt fektetünk a színvonalas tudományos kutatásra. Ezt jól képzett, tapasztalt és szakmailag elismert oktató-kutató kollégáink áldozatos munkájával tudjuk elérni. Az eredményes kutatómunka feltételeit az Intézet laboratóriumi infrastruktúrája, magas szintű mikroszkópos, elválasztástechnikai és más molekuláris biológiai műszerezettsége biztosítja. Kutatási eredményeinket rendszeresen, nívós tudományos szakfolyóiratokban publikáljuk, melyek elismertségét tudománymetriai adatok bizonyítják. A projekteket számos elnyert pályázati forrás támogatja. Kiterjedt szakmai kapcsolatokat ápolunk kollégáinkkal a kertészeti termesztési ágazatokat képviselő tanszékeken, együttműködünk cégekkel, vállalkozásokkal, valamint hazai és külföldi kutatóintézetekkel, egyetemi tanszékekkel.

Tanszékeink további szakmai jellemzői, oktatási és kutatási tevékenységük részletei és egyéb bőséges információ a honlapjaikon található.

 

 

Intézetigazgató:

Dr. Papp István
egyetemi tanár

Elérhetősége:
"A" épület, magasföldszint
Tel.: +36-1-305-7695
E-mail: papp.istvan@kertk.szie.hu

 

 

 

Tanszékeink:

Genetika és Növénynemesítés Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Hegedűs Attila egyetemi tanár

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44.
"A" épület, magasföldszint

 

 

Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Papp István egyetemi tanár

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44.
"A" épület, magasföldszint

 

 

Növénytani Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Höhn Mária egyetemi docens

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44.
"A" épület, 1. emelet

 

Meghatározatlan