Konzultációs központok

A két konzultációs központ:

  • Kárpátalja: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola;
  • Vajdaság: Zenta, Thurzó Lajos Közművelődési Központ.

A konzultációs központok biztosítják a helyet a hétvégi konzultációk számára (oktatási eszközökkel felszerelt tantermek, tantárgyi szemléltető anyagok, szakkönyvtár, olvasóterem, számítógép terem).

Mindkét helyszínen a megbízott helyi konzultációs központvezető szervezi a konzultációkat, a gyakorlatokat az adott térségben és közvetlen kapcsolatot tart az anyaintézménnyel:

A konzultációs központok weboldalai: