Tények és adatok

A Kertészettudományi Kar hallgatói létszáma az 1990-es évek közepétől jelentős emelkedést mutatott, 8 év alatt kb. 150 %-kal növekedett, és azóta kisebb eltérésekkel ugyanazon a szinten maradt. Ez nem meglepő, hiszen a kertészet az agrárágazat azon területe, ahol az egységnyi területen megtermelhető javak aránya messze a legmagasabb, és a végzett mérnökök az ágazatban a legjobb elhelyezkedési lehetőségekkel rendelkeznek. Az Európai Unió agrárgazdaságán belül ez az egyetlen olyan terület, ahol nincs kvótarendszer, így a megtermelt áru értékesíthetőségét kizárólag a piaci körülmények határozzák meg. Kertészeti termékeink minőségükből, beltartalmi értékeikből adódóan szabadon exportálhatók az Unió bármely országába.

A kertészet, szőlészet és borászat gazdasági jelentősége mellett a Kertészettudományi Kar minőségi mutatói is hozzánk vonzzák az érdeklődő hallgatókat, hiszen karunk nemcsak a leghosszabb múltra visszatekintő hazai képzőhely ezen a szakterületen, de az egyetemi rangsorokban is rendre kiváló értékelést kap: a magyar agrárkarok között Karunk az oktatói és hallgatói kiválóság alapján első helyen végzett 2015-ben és 2016-ban is.

Hiszen a sikeres mérnökképzéshez a szakmai ismeretek befogadására képes hallgató mellett magasan kvalifikált és tudományosan elismert, fiatalos oktatói-kutatói állomány szükséges. Karunkról elmondhatjuk, hogy mindezen tulajdonságokkal rendelkezik, hiszen a kar oktatói-kutatói állományának több, mint 80 %-a bír tudományos fokozattal. 1 fő az MTA rendes tagja és 7 fő az MTA doktora. Karunkon magas a fiatal oktatók-kutatók aránya, amely a 45 év alatti korosztályt tekintve a teljes létszám mintegy 60 %-át adja. Elvünk, hogy a PhD program során doktoranduszainkat nem csak a tudományos, hanem az oktatói pályára is felkészítjük, sikeres doktori védésük után a legjobbaknak karunkon versenyképes jövedelmet és szakmai előrelépési lehetőséget biztosítunk.

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar