XLIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia

A Kertészettudományi Kar hallgatóinak szereplése a XLIII. Tudományos Diákköri Konferencián - 2016. november 24.

Galéria


Meghívó XLIII. Tudományos Diákköri Konferencia a Kertészettudományi Karon - 2016. november 24.

A Kertészettudományi Kar Tudományos Diákköri Bizottsága meghívja Önöket a XLIII. Tudományos Diákköri Konferenciára.
A rendezvény megnyitója: 2016. november 24. 08:00 óra K. épület 5. előadóterem.
A konferencia szekciói és helyszínei:
A kertészet biológiai, ökológiai és műszaki alapjai szekció / K. épület Klubterem
Kertészeti szekció / A. épület Zsibongó
Növényorvosi szekció / K. épület 5. előadóterem
A konferencia részletes programját a meghívó tartalmazza.


Felhívás a Kertészettudományi Kar diákkörös hallgatói részére

A Kertészettudományi Kar XLIII. (43.) Tudományos Diákköri Konferenciája 2016. november 24-én kerül megrendezésre.

Az előzetes jelentkezés határideje: 2016. október 17. Az előzetes jelentkezés a mellékelt jelentkezési lapon történik, amelyet schmidtka.zsuzsa@kertk.szie.hu címre kérünk elküldeni. Az előzetes jelentkezés befogadását e-mailen visszaigazoljuk, ill. tájékoztatjuk diákkörös hallgatóinkat a dolgozat elkészítésével és a konferencia lebonyolításával kapcsolatos tudnivalókról.

A 1,5 sortávval, 12-es betűmérettel Times New Roman betűtípussal szerkesztett legfeljebb 50 oldal terjedelmű dolgozatot és annak egy oldalas külön fájlban elmentett összefoglalóját pdf formátumban (összesen legfeljebb 2 MB) adathordozón kérjük Schmidtka Zsuzsa részére a Rovartani Tanszéken benyújtani.

A pályázat leadásának legvégső határideje: 2016. november 3. (csütörtök) 12 óra

Nyomatékosan kérjük, hogy a dolgozat felépítése kövesse a tudományos dolgozatokkal szemben elvárt általános követelményeket.

A házi diákköri konferencián csak hallgatói jogviszonyban lévő diák szerepelhet. A benyújtott írásos pályamunkákat két független bíráló értékeli. A konferencián bemutatott dolgozatot a tagozati zsűri a bírálók véleményének figyelembe vételével értékeli és megállapítja a helyezéseket. A legjobb pályamunkákat benevezzük a 2017 tavaszán megrendezésre kerülő XXXIII. Országos TDK Konferenciára. Mivel a Kari TDK Konferencián bemutatott TDK dolgozat lényegi változtatás nélkül kerül feltöltésre az OTDK on-line rendszerébe, kérjük a konzulenseket, hogy a dolgozatokat, véglegesítést megelőzően, formai és tartalmi szempontból ellenőrizzék. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTDK online rendszere az MTA KOPI Plágiumkeresővel ellenőrzi az OTDK-ra befogadott pályaműveket. Ha az eredmény 50 % vagy annál nagyobb megegyezést mutat már megjelent közlésekkel, akkor a dolgozat automatikusan kizárásra kerül; 20-50 % közötti egyezés esetén a tagozati zsűri elnök fogja mérlegelni és értékelni a pályamű bemutathatóságát.

További információ penzes.bela@kertk.szie.hu email címen dr. Pénzes Béla TDK elnöktől kapható.

Budapest, 2016. szeptember 13.
Kertészettudományi Kar TDT Bizottsága

 

 

magyar