Publikációs tevékenység

A Kertészettudományi Kar kutatóinak publikációs aktivitása az utóbbi években is tovább növekedett, melynek eredményeit hazai viszonylatban jónak, az agrár-felsőoktatáson belül pedig igen jónak értékelhetjük. Az eredmények a publikációs aktivitás mérőszámaival mutathatók be. Az elmúlt években (2011-2016 között) a Kar kutatói által megjelentetett tudományos publikációk száma kezdetben (2011-2014 között) éves szinten kismértékű csökkenést mutatott (416 db → 322 db), mellyel párhuzamosan nőtt a kari összesített impakt faktor értéke (IF2011 49,31→ IF2014: 98,29) (1. táblázat). Ezek a tendenciák a publikációk minőségének kiemelkedő mértékű javulását jelezték. 2015-ben kiugró publikációs (378 db, +16,5%) és IF érték (IF2016: 116,48, +18,5%) növekedést regisztrálhattunk. A Kar kumulatív impakt faktor értéke 2011-2016 között 511,15 IF volt, mely kimagasló teljesítménynek tekinthető. Az évenkénti 21-33 %-os növekedési ráta mellett a kari IF a 2011. évi 49,31 IF-hez képest 2014-re megduplázódott (98,29 IF-re), majd az elmúlt két évben 100 IF feletti értékekkel volt jellemezhető. Emellett az egy publikációra jutó évi átlagos kari IF érték is jelentősen megnőtt (0,89-0,99-ről→1,89-1,97-re), ami szintén a publikációk színvonalának emelkedését jelzi (2. táblázat).

A 2011-2016 között Kertészettudományi Kar kutatói által megjelent tudományos publikációk (összesen 2076 db) jelentős része (1199 db, 57,75 %) angol/idegen nyelvű, kisebb részben (878 db) pedig magyar nyelvű volt. Ezen belül az idegen nyelven írt tudományos cikkek és teljes konferencia közlemények száma összesen 741 db, míg a magyar nyelvűeké 422 db volt. A fent vázolt adatok és tendenciák az 1-2. táblázatban és az 1. ábrán tekinthetők át részleteiben.

1. táblázat A Kertészettudományi Kar tudományos publikációinak típusonként összesített száma a 2011-2016 között időszakban

Publikációk típusa

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Összesen
db

Százalékos arány, %

Impakt faktoros (IF)
folyóiratcikk (db/év)

50

74

60

68

59

54

365

17,58

Idegen nyelvű
folyóiratcikk (db/év)

29

32

31

38

39

34

203

9,78

Magyar nyelvű
folyóiratcikk (db/év)

38

37

52

44

49

25

245

11,80

Full paper
idegen nyelven (db/év)

37

34

25

36

14

27

173

8,33

Full paper
magyar nyelven (db/év)

52

19

25

26

44

11

177

8,53

Abstract
idegen nyelven (db/év)

106

83

86

55

77

51

458

22,06

Abstract
magyar nyelven (db/év)

104

93

68

55

96

39

455

21,92

Tudományos publikációk
összesen (db/év)

416

372

347

322

378

241

2076

100,00

1. ábra A Kertészettudományi Kar tudományos publikációi típusonként összesített számának alakulása a 2011-2016 között időszakban

2. táblázat A Kertészettudományi Kar tudományos publikációinak értékelése a 2011-2016 között időszakban az impakt faktoros publikációk elemzése alapján

IF

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Összesített
érték/arány

Kari össz tudományos
publikáció, db/év

416

372

347

322

378

241

2076

IF publ. száma, db/év

50

74

60

68

59

54

365

IF publikációk aránya, %

12,02

19,89

17,29

21,12

15,61

22,41

17,58

Kari összesített IF érték

49,31

65,56

79,34

98,29

116,48

102,16

511,15

IF/publikáció

0,99

0,89

1,32

1,45

1,97

1,89

1,40

Legmagasabb IF érték

3,72

2,45

4,35

6,82

34,66

34,66

 

A Kertészettudományi Kar kutatóinak legkiemelkedőbb publikációi a 2014-2016 közötti időszakban (IF 2,00<)

2016
Pither J., Fraser L. H., Jentsch A., Sternberg M., Zobel M., Cahill J., Beierkuhnlein C., Bartha S., Bennett J. A., Boldgiv B., Brown L. R., Cabido M., Campetella G., Carlyle C. N., Chelli S., Csergő A.M., Diaz S., Enrico L., Ensing D., Fidelis A., Garris H. W., Henry H. A. L., Höhn M., et al. 2016: Response to Comment on “Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness” SCIENCE 351:(6272) p. 457. IF: 34,66

Katalin Juhos, Szilárd Szabó, Márta Ladányi (2016) Explore the influence of soil quality on crop yield using statistically-derived pedological indicators ECOL INDIC 63 366-373 (2016) (Q1) IF: 3,19

Krisztina Szabó, Mahmoud Malekzadeh, Péter Radácsi, Márta Ladányi, Péter Rajhárt, Katalin Inotai, Szilvia Tavaszi-Sárosi, Éva Németh (2016): Could the variety influence the quantitative and qualitative outcome of lemon balm production? IND CROP PROD 83 710-716 (2016) (Q1)  IF: 3,49

Fekete I., Varga Cs., Biró B., Tóth J.A., Várbíró G., Lajtha K., Szabó G., Kotroczó Zs. (2016): The effects of litter production and litter depth on soil microclimate in a central european deciduous forest. Plant and Soil 398(1): 291-300. doi:10.1007/s11104-015-2664-5 IF: 2,952

Marchev, A.S, Dinkova-Kostova A.T., György Z., Mirmazloum I., Aneva I.Y., Georgiev M.I. (2016) Rhodiola rosea L.: from golden root to green cell factories. Phytochemistry Reviews pp.1-22. DOI 10.1007/s11101-016-9453-5 IF: 2,686

Bachetta, L.. Visioli,F., Cappelli, G., Caruso E., Martin G., Nemeth É.,, Bacchetta G., Bedini G., Wezel A., van Asseldonk T., Pieroni A., van Raamsdonk L., Mariani F. (2016): A manifesto for the valorisation of wild edible plants. J. of Ethnopharmacology,  191:15, 180-187.  IF: 3,055

L. Sipos, B. Bernhardt, A. Gerea, B. Komáromic, Cs. Orbánd,J. Bernáth, K. Szabó. 2015. Multicriteria optimization to evaluate the performance of Ocimum basilicum L. varieties. Industrial Crops and Products. 94, 514–519.   IF: 3,449

Marion Pause, Christian Schweitzer, Michael Rosenthal, Vanessa Keuck, Jan Bumberger, Peter Dietrich, Marco Heurich, András Jung, Angela Lausch (2016) In Situ/Remote Sensing Integration to Assess Forest Health—A Review. REMOTE SENSING 8:(6) Paper 471. 21 p. (2016) IF: 3,036

A Lausch, L Bannehr, M Beckmann, C Boehm, H Feilhauer, J M Hacker, M Heurich, A Jung, R Klenke, C Neumann, M Pause, D Rocchini, M E Schaepman, S Schmidtlein, K Schulz, P Selsam, J Settele, A K Skidmore, A F Cord: Linking Earth Observation and taxonomic, structural and functional biodiversity: Local to ecosystem perspectives ECOLOGICAL INDICATORS 70: pp. 317-339. (2016) IF: 3,19

Zoltán Takács, Péter Poór, Irma Tari (2016) Comparison of polyamine metabolism in tomato plants exposed to different concentrations of salicylic acid under light or dark conditions. Plant Physiology and Biochemistry 108: 266-278 IF: 2,83

2015
Pither J., Fraser L. H., Jentsch A., Sternberg M., Zobel M., Cahill J., Beierkuhnlein C., Bartha S., Bennett J. A., Boldgiv B., Brown L. R., Cabido M., Campetella G., Carlyle C. N., Chelli S., Csergő A.M., Diaz S., Enrico L., Ensing D., Fidelis A., Garris H. W., Henry H. A. L., Höhn M., et al. 2016: Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness. SCIENCE 349(6245):302-305. IF: 34,66

Jakucs E., Erős-Honti Z., Seress D., Kovács G.M. (2015): Enhancing our understanding of anatomical diversity in Tomentella ectomycorrhizas: characterization of six new morphotypes. Mycorrhiza. 25(6): 419-429.  IF: 3,59

Díaz, M., Cuervo, J.J., Grim, T., Flensted-Jensen, E., Ibáñez-Álamo, J., Jokimaki, J., Markó, G., Tryjanowski, P. and Moller, A.P. 2015: Interactive effects of fearfulness and geographical location on bird population trends. Behavioral Ecology, 26(3): 716-721. IF:3,029   

Garamszegi, L.Z., Zagalska-Neubauer, M., Canal, D., Markó, G., Szász, E., Zsebők, S., Szöllősi, E., Herczeg, G. and Török, J. 2015: Malaria parasites, immune challenge, MHC variability, and predator avoidance in a passerine bird. Behavioral Ecology, 26(5): 1292-1302. IF: 3,029       

Møller, A.P., Díaz, M., Flensted-Jensen, E., Grim, T., Ibáñez-Álamo, J.D., Jokimäki, J., Mänd, R., Markó, G. and Tryjanowski, P. 2015: Urbanized birds have superior establishment success in novel environments. Oecologia, 178(3): 943-950. IF: 2,902           

SALAMON Pál, PÁJTLI Éva, PALKOVICS László (2015): First report on natural infection of Colombian datura virus (CDV) in chinese lantern (Physalis alkekengi L.) PLANT DISEASE 99:(6) p. 898. IF: 3,192           

Pájtli Éva, Eke Sándor, Palkovics László (2015): First report of the Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV) incidence on Lilium sp. in Hungary PLANT DISEASE 99:(9) p. 1288. IF: 3,192        

Abrankó, L., Nagy, Á., Szilvássy, B., Stefanovits-Bányai, É., Hegedűs, A. (2015). Genistein isoflavone glycoconjugates in sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars. Food chemistry, 166, 215-222. IF: 4,052

Papp, N., Blázovics, A., Fébel, H., Salido, S., Altarejos, J., Fehér, E., Kocsis, I., Szentmihályi, K., Abrankó, L., Hegedűs, A., Stefanovits-Bányai, É. (2015). Antihyperlipidemic effects of sour cherries characterized by different in vitro antioxidant power and polyphenolic composition. Plant foods for human nutrition, 70(4), 408-413.           IF: 2,276

B. Bernhardt, L. Sipos, Z. Kókai, A. Gere, K. Szabó, J. Bernáth, Sz. Sárosi 2015. Comparison of different Ocimum basilicum L. gene bank accessions analyzed by GC-MS and sensory profile. Industrial Crops and Products, 67, 498-508. IF: 4,895

Li X.W., Fail J. and Shelton A.M. (2015): Female multiple matings and male harassment and their effects on fitness of arrhenotokous Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae). Behavioral Ecology and Sociobiology 69 (10): 1585-1595. IF: 2.382

Gariepy, T. D., Bruin, A., Haye, T., Milonas, P., Vétek, G. (2015): Occurrence and genetic diversity of new populations of Halyomorpha halys in Europe. Journal of Pest Science, 88: 451–460. IF=3,103

Asplen, M. K., Anfora, G., Biondi, A., Choi, D.-S., Chu, D., Daane, K. M., Gibert, P., Gutierrez, A. P., Hoelmer, K. A., Hutchison, W. D., Isaacs, R., Jiang, Z-L., Kárpáti, Z., Kimura, M. T., Pascual, M., Philips, C. R., Plantamp, C., Ponti, L., Vétek, G., Vogt, H., Walton, V. M., Yu, Y., Zappalà, L., Desneux, N. (2015): Invasion biology of spotted wing Drosophila (Drosophila suzukii): a global perspective and future priorities. Journal of Pest Science, 88: 469–494. IF=3,103

Li X.W., Wang P., Fail J. and Shelton A.M. (2015): Detection of gene flow from sexual to asexual lineages in Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae). PLoS One 10 (9): e0138353. IF2015: 3.057

Zsuzsa Veres, Zsolt Kotroczó, István Fekete, János Attila Tóth, Kate Lajtha, Kimberly Townsend, Béla Tóthmérész (2015): Soil extracellular enzyme activities are sensitive indicators of detrital inputs and carbon availability. Applied Soil Ecology 92:18-23. doi:10.1016/j.apsoil.2015.03.006   IF: 2,644

2014
Halász J., Kodad O., Hegedűs A. (2014): Identification of a recently active Prunus-specific non-autonomous Mutator element with considerable genome shaping force. PLANT JOURNAL, 79(2): 220-231. IF 6,815

González-López, O., Polanco, C., György, Z., Pedryc, A., Casquero, P. A. (2014): Genetic variation of the endangered Gentiana lutea L. var. aurantiaca (Gentianaceae) in populations from Northwest Iberian Peninsula. International Journal of Molecular Sciences, 15: 10052-10066. doi:10.3390/ijms150610052 IF 2,464

M. Gaál, S. Quiroga, Z. Fernandez-Haddad (2014): Potential impacts of climate change on agricultural land use suitability of the Hungarian counties – Regional Environmental Change 14(2): 597-610., DOI 10.1007/s10113-013-0518-3. IF= 2.26

Csergő AM, Hufnagel L, Höhn M (2014): Positive relationship between genetic- and species diversity on limestone outcrops in the Carpathian Mountains - ECOLOGICAL COMPLEXITY 20: pp. 233-239. IF=2,000

Magyar, I., Sárdy Nyitrainé, D., Leskó, A., Pomázi, A., Kállay, M.: Anaerobic organic acid metabolism of Candida zemplinina in comparison with Saccharomyces wine yeasts. International Journal of Food Microbiology, Volume 178. 1-6. (2014) IF=3,155

Juhász Á., Hrotkó K. : Comparison of the transpiration part of two sources evapotranspiration model and the measurements op sap flow in the estimation of the transpiration of sweet cherry orchards. Agricultural Water Management. 143. 142-150. ISSN: 0378-3774. IF: 2,33

Katalin Jäger, Attila Fábián, Gabriella Eitel, László Szabó, Csilla Deák, Beáta Barnabás, István Papp A morpho-physiological approach differentiates bread wheat cultivars of contrasting tolerance under cyclic water stress Journal of Plant Physiology 171:1256–1266 (2014) IF=2,77

Edit Ábrahám; Ping Yu; Ilona Farkas; Zsuzsanna Darula; Erzsébet Varga; Noémi Lukács; Ferhan Ayaydin; Katalin F Medzihradszky; Viktor Dombrádi; Dénes Dudits; Gábor V Horváth: The B″ regulatory subunit of protein phosphatase 2A mediates the dephosphorylation of rice retinoblastoma‑related protein‑1 PLANT MOLECULAR BIOLOGY doi: 10.1007/s11103-014-0265-y, Epub 2014 Nov 15. IF=4,072

Végh A, Némethy Zs, Salamon P, Mándoki Z and Palkovics L (2014): First Report of Bacterial Wilt on Chrysanthemum Caused by Dickeya chrysanthemi (syn. Erwinia chrysanthemi) in Hungary. Plant Disease 98(7), 988. IF: 2,742

Végh A, Tóth A, Zámbó Á, Borsos G and Palkovics L (2014): First Report of Bacterial Canker of Walnut Caused by Brenneria nigrifluens in Hungary. Plant Disease 98(7), 988. IF: 2,742

Barina Z., Rakaj M., Somogyi G., Erős-Honti Zs., Pifkó D. (2014): The alien flora of Albania: history, current status and future trends. Weed Research 54(2): 196–215. IF: 2,015

Füzy A, Bothe H, Molnár E, Biró B Mycorrhizal symbiosis effects on growth of chalk false-brome (Brachypodium pinnatum) are dependent on the environmental light regime JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 171:(5) pp. 1-6. (2014) . IF: 2,77

Toscano G, Colarieti ML, Anton A, Greco G, Biró B Natural and enhanced biodegradation of propylene glycol in airport soil ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 21:(15) pp. 9028-9035. (2014) IF: 2,757

Biró B, Toscano G, Horváth N, Matics H, Domonkos M, Scotti R, Rao A M, French H K Vertical and horizontal distributions of microbial abundances and enzymatic activities in propylene glycol affected soils ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 21:(15) pp. 9095-9108. (2014) IF: 2,757

Fekete, I., Zs. Kotroczó, Cs. Varga, P. T. Nagy, G. Várbíró, R. D. Bowden, J. A. Tóth, K. Lajtha (2014): Alterations in forest detritus inputs influence soil carbon concentration and soil respiration in a Central-European deciduous forest. Soil Biology and Biochemistry 74:106-114. IF: 4,10

magyar