Kertészmérnöki mesterképzési szak

ALAPOZZA MEG NÁLUNK JÖVŐJÉT!

A kertészet a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő, legszínesebb szektora. Ma már azonban a kertészmérnökök feladatai kibővültek, nem csak a növénytermesztési és feldolgozási tevékenységből állnak. Szervesen kapcsolódik ezekhez többek között a vállalkozási, szaktanácsadási, szervezői tevékenység, a minőségbiztosítás, a menedzsment, a kül- és belpiaci értékesítés és a szolgáltatások. A végzetteknek képesnek kell lenniük a kertészeti vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok kontrolljára, a stratégiai szemléletre.

Ennek érdekében az új mesterszak képzési tematikája a kertészeti szakismereteket ötvözi a természettudományos és interdiszciplináris ismeretekkel, korszerű elméleti alapot és ezzel együtt gyakorlati felkészültséget biztosít. A szakirányi modulokon (dísznövény, gyümölcs, gyógynövény, szőlész-borász, zöldség) kívül magas szintű genetikai, élettani, környezettudományi, biometriai és kapcsolódó ismereteket adunk át.

A képzés során a hallgatók elméleti előadásokat hallgatnak, laboratóriumi és terepi gyakorlatokon, üzemlátogatásokon vesznek részt, csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg. A hagyományos képzéshez képest jelentős szabadságuk van az érdeklődésüknek megfelelő tantárgyak megválasztásában. A diplomamunka kidolgozása során a problémamegoldó, szintetizáló képességek, a kutatási készség fejlesztésére különös hangsúlyt fordítunk, felkészítve akár a doktori képzésre is. A tanulmányokat 4 hét összefüggő szakmai külső gyakorlat egészíti ki.

Együttműködési megállapodásunk alapján a szak hallgatói - a megfelelő külföldi részképzés teljesítése alapján - lehetőséget kapnak a müncheni Technische Universität, valamint várhatóan a bolognai és bolzanói Egyetemek illetve a bécsi BOKU oklevelének megszerzésére is (Dual Degree).  

A képzés nappali munkarendben MAGYAR vagy ANGOL nyelven, levelező
munkarendben magyar nyelven folyik.

Kiket várunk?

 • Akiket érdekel az élő természet, különösen a növényvilág sajátos tudománya;
 • akikben a tudományos igényesség a gyakorlati rátermettséggel párosul;
 • akik szeretik a változatos, sokrétű feladatokat;
 • akik nem riadnak vissza sem a mélyebb gondolkodástól, sem a cselekvő tevékenységtől;
 • akik szeretnék környezetünk, táplálkozásunk, ezáltal életünk minőségének értékesebbé és biztonságosabbá tételében részt venni, sőt azt irányítani;
 • akik nyitottak az európai szemléletmódra, kapcsolatokra, tapasztalatcserére.

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc);
 • szakképzettség: okleveles kertészmérnök.

Jelentkezhetnek

Februárban magyar nyelven nappali munkarendben induló képzésre 2020. november 15-ig jelentkezhetnek: a lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, vagy azt 2021. január 10-ig megszerzők.

Szeptemberben angol nyelven nappali munkarendben és magyar nyelven levelező munkarendben induló képzésre 2021. február 15-ig jelentkezhetnek: a lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, vagy azt 2021. július 10-ig megszerzők.

Képzési idő, munkarendek és díjak

A képzés 4 szemeszteres.

A szak februári kezdéssel nappali (magyar nyelven) munkarendre került meghirdetésre. A képzésre állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára lehet jelentkezni. A képzés önköltségi díja önköltséges képzésben nappali munkarendben magyar nyelven: 500.000 Ft/félév.

A szak szeptemberi kezdéssel nappali (angol nyelven) és levelező (magyar nyelven) munkarendre került meghirdetésre. A képzésre állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára lehet jelentkezni. A képzés önköltségi díja önköltséges képzésben nappali és levelező munkarendben egyaránt: 500.000 Ft/félév.

Felvételi pontok számítása

A szakra történő belépés feltételei magyar nyelvű képzés esetén

A szakra történő belépés feltételei angol nyelvű képzés esetén

Továbbképzési lehetőségek:

 • PhD képzés itthon és külföldön;
 • a kar szakirányú továbbképzésein;
 • felnőttképzési tanfolyamokon.

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege

Az összefüggő szakmai gyakorlat ideje 4 hét, melyet egyénileg szervezve, a diplomamunka témájához illeszkedő, a szakirány felelős által jóváhagyott üzemi/intézeti szakmai gyakorlati helyen kell teljesíteni. A szakmai gyakorlatot az első év után célszerű teljesíteni.

Változatos elhelyezkedési lehetőségek!

A végzett okleveles kertészmérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére

 • a korszerű termelésvezetésben, szervezésben, a forgalmazásban, a szaktanácsadásban, az érdekképviseleti szerveknél;
 • az ágazati kutatás-fejlesztésben, és annak irányításában;
 • a nemzetközi kereskedelemben, a termelési és kutatási kooperációk kialakításában és működtetésében;
 • az EU programok tervezésében és végrehajtásában;
 • felsőfokú oktatásban és az idegen nyelvű szakképzésben, a szaksajtóban és szakmai médiában;
 • a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások irányításában.

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar