Kertészmérnöki mesterképzési szak (MSc) nappali munkarend mintatanterve magyar nyelvű képzés esetén

Hatályos a 2017/18. tanév tavaszi félévétől a tanulmányaikat a szakon megkezdő hallgatók részére

A tantárgy

 

Kódja

 

Megnevezése

 

Felelőse

Heti
óra-
száma

Terep-
gyak.

nap

Kredit értéke

Számon-kérési
módja

 

1. évfolyam, tavaszi szemeszter

3SZ22NAK12M

A szőlőtermesztés biológiai és fitotechnikai ismeretei1

Deák Tamás

2+1

 

3

V

3ME14NAK56M

Kertészeti fajok biológiailag aktív anyagai2

Zámboriné Németh Éva

2+1

 

3

V

3ME13NAK37M

Korszerű gyógynövénytermesztési ismeretek

Pluhár Zsuzsanna

2+1

 

3

V

3MN24NAK06M

Növényélettan és molekuláris növénybiológia1

Papp István

2+1

 

3

V

3NT20NAK08M

Növényföldrajz és növényi ökológia

Höhn Mária

2+1

 

3

V

3DD02NAK10M

Szaporodás- és szaporítás-biológia2

Hrotkó Károly

2+1

 

3

V

3ZT14NAK40M

Talajnélküli hajtatás

Slezák Katalin

2+1

 

3

V

Diplomamunka I.4

témafelelősök:

0+4

 

5

gy.j.

3DD02NBK73S Dísznövények Honfi Péter
3ME13NBK38S Gyógynövények Tavaszi-Sárosi Szilvia
3GY15NBK45S Gyümölcstermő növények Szalay László
3SZ22NBK33S Szőlészet Bálo Borbála
3ZT14NBK42S Zöldségnövények Kappel Noémi

„A” tárgyak összesen:

14+11

 

26

7V1G

Szabadon választható tárgy:

2+0

 

2

V/gy.j.

Összesen:

16+11

 

28

 

             

1. évfolyam, őszi szemeszter

3GY15NBV25M

Gyümölcstermő növények fiziológiai kérdései

Szalay László

2+1

 

3

V

3SZ22NBV18M

Minőségi szőlőtermesztés, termelésfejlesztés

Bisztray György Dénes

2+1

 

3

V

3ZT14NAK41M

Gombabiológia és -termesztés

Geösel András

2+1

 

3

V

3GN18NAK06M

Növényi molekuláris genetika és géntechnológia

Hegedűs Attila

2+1

 

3

V

3ME14NAK57M

Gyógy- és fűszernövények a táplálkozásban és a gyógyításban

Tavaszi-Sárosi Szilvia

2+1

 

3

V

3MI09NAK43M

A szaktanácsadás statisztikai döntéstámogató módszerei3

Ladányi Márta

1+2

 

3

V

3ZT14NBV43M

Vetőmagtermesztés és fajtahasználat a zöldségtermesztésben

Balázs Gábor

2+1

 

3

V

Diplomamunka II.:4

témafelelősök:

0+4

 

5

gy.j.

3DD02NBK32S Dísznövények Honfi Péter
3ME13NBK28S Gyógynövények Tavaszi-Sárosi Szilvia
3GY15NBK32S Gyümölcstermő növények Szalay László
3SZ22NBK20S Szőlészet Bálo Borbála
3ZT14NBK26S Zöldségnövények Kappel Noémi

„A” tárgyak összesen:

13+12

 

26

7V1G

Szabadon választható tárgy:

2+0

 

2

V/gy.j.

Összesen:

15+12

 

28

 

             

2. évfolyam, tavaszi szemeszter

3MI09NAK13M

Kertészeti informatikai rendszerek3

Ladányi Márta

1+2

 

3

V

3GY15NBV26M

Korszerű gyümölcstermesztési módszerek1

Szalay László

2+1

 

3

V

3NK06NAK03M

Növénykórtan biológiai alapjai3

Palkovics László

2+1

 

3

V

3DD02NAK64M

Modern dísznövénytermesztés és
-kereskedelem

Honfi Péter

2+1

 

3

V

3MT17NAK18M

Műszaki szakismeretek

Jung András

1+2

 

3

V

3RT07NAK04M

Rovartan biológiai alapjai3

Fail József

2+1

 

3

V

3ME13NAK08M

Termelő ökoszisztémák működése, szabályozásuk formái2

Bernáth Jenő

2+1

 

3

V

3ME14NAK58M  

Szakmai gyakorlat

Szakfelelős

4 hét

 

5

gy.j.

Diplomamunka III.:4

témafelelősök:

0+5

 

5

gy.j.

3DD02NBK47S Dísznövények Honfi Péter
3ME13NBK33S Gyógynövények Tavaszi-Sárosi Szilvia
3GY15NBK37S Gyümölcstermő növények Szalay László
3SZ22NBK29S Szőlészet Bálo Borbála
3ZT14NBK28S Zöldségnövények Szabó Anna

„A” tárgyak összesen:

12+14

 

31

7V2G

Szabadon választható tárgy:

2+0

 

2

V/gy.j.

ÖSSZESEN:

14+14

 

33

 

             

2. évfolyam, őszi szemeszter

3MM11NAK29M

Agrárjog és gazdasági élet joga

Kator Zoltán

3+0

 

3

V

3MM11NAK01M

Agromenedzsment

Botos Ernő Péter

3+0

 

3

V

1BT33NAK01M

Borászat

Magyar Ildikó

2+1

 

3

V

3GY15NAK19M

Gyümölcsfajta-értékelés1

Ficzek Gitta

2+1

 

3

V

3DD02NAK93M

Tradicionális és innovatív díszkertészet

Tillyné Mándy Andrea

2+1

 

3

V

3ME13NBV23M

Speciális gyógy- és fűszernövénytermesztés1

Szabó Krisztina

2+1

 

3

V

3KT23NAK11M

Természeti erőforrások és természetvédelem

Pacsutáné Bíró Borbála

3+0

 

3

V

Diplomamunka IV.: 4

témafelelősök:

0+10

 

10

gy.j.

3DD02NBK49S Dísznövények Honfi Péter
3ME13NBK35S Gyógynövények Tavaszi-Sárosi Szilvia
3GY15NBK39S Gyümölcstermő növények Szalay László
3SZ22NBK31S Szőlészet Bálo Borbála
3ZT14NBK30S Zöldségnövények Pap Zoltán

ÖSSZESEN:

17+14

 

31

7V1G

A képzéshez kapcsolódó üzemi gyakorlat 4 hét, melyet a képzés 2. féléve után kell teljesíteni a Diplomamunka tantárgy megfelelő témafelelősével egyeztetett gyakorlati helyszínen.

Szakspecifikusan ajánlott szabadon választható tárgyak:

Tárgykód

Tárgynév

Tantárgyfelelős

Heti óraszám

Kredit érték

Számon-
kérés módja

Félév

3GN18NAK02M  

Alkalmazott növénybiotechnológia 
és rezisztencianemesítés3

Halász Júlia

1+1

2

V

tavaszi

3RT07NAK08M

Biológiai növényvédelem1

Fail József

1+1

2

V

tavaszi

3DD02NCS61M

Faiskolai üzem és áruforgalom

Hrotkó Károly

2

2

V

őszi

3OG55NCS02M

Fenntarthatóság a kertészeti termelésben

Szalai Zita

1+1

2

V

őszi

3MI09NCS05M

Kísérlettervezési és értékelési módszerek1

Ladányi Márta

0+2

2

gy.j.

tavaszi

3NT20NCS10M

Ökonómbotanika

Benedek Lajos Krisztián

1+1

2

V

tavaszi

1BT33NBV03M

Válogatott fejezetek a borászati technológiából

Nyitrainé Sárdy Diána

1+1

2

V

őszi

3GY15NAK18M

Kertészet- és agrártörténet

Végvári György

2+0

2

V

tavaszi

A szabadon választott tárgyak 1-4. félévben időkorlátozás nélkül felvehetők. Szabadon választható tárgyként felvehetők az egyetem más szakjainak tárgyai is. A táblázatban felsorolt szabadon választható tárgyak közösek a Kar többi mesterképzési szakjával.

Diplomamunka-tématerületek és felelőseik:

Dísznövények
Felelős: Dr. Honfi Péter

Gyógy- és aromanövények
Felelős: Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia

Gyümölcstermő növények
Felelős: Dr. Szalay László

Szőlészet
Felelős: Dr. Bálo Borbála

Zöldségnövények
Felelős: Dr. Kappel Noémi

1A Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) és a Növényorvos (MSc) szakokkal közös tárgy.
2A Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakkal közös tárgy.
3A Növényorvos (MSc) szakkal közös tárgy.
4A Diplomamunka I-IV. tárgy tématerületenként kerül oktatásra, a tárgy keretében történik a tématerületi speciális képzés.

magyar