Szakdolgozat és diplomamunka bírálati tájékoztató bírálóknak

A Kertészettudományi Kar hallgatói alapképzési szakon szakdolgozatot, mesterképzési szakon diplomamunkát, szakirányú továbbképzésen az adott szak képzési és kimeneti követelményei szerint szakdolgozatot vagy diplomamunkát készítenek. A szakdolgozatot/diplomamunkát a szakirány/szakmai modul szerinti tanszék/szakirányfelelős/modulfelelős irányításával az oktatási programban, a képzés mintatantervében vagy operatív tantervében rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni.

A mesterképzések, szakirányú továbbképzések és az okleveles kertészmérnök szak esetében kötelezően az egyik bíráló külső (a karral munkaviszonyban nem álló) bíráló. Minden szak esetében a bírálókat az érintett tanszékvezető/szakirányfelelős kéri fel és a kar dékánja bízza meg.

A záróvizsgán a jelöltnek ismertetnie kell diplomamunkája főbb eredményeit, és válaszolnia kell a bírálók kérdéseire, kritikai észrevételeire. A diplomamunka végső érdemjegyét a bírálatok, továbbá a dolgozat záróvizsgán történő megvédése alapján az illetékes záróvizsga-bizottság alakítja ki.

Szakdolgozat/diplomamunka bírálati útmutató (PDF)

Szakdolgozat/diplomamunka bírálati lap (word.doc)

Diplomamunka bírálati lap angol nyelvű képzés esetén (word.doc)

magyar