Vidékfejlesztési menedzsment és marketing szak

A képzés célja

A résztvevők felkészítése Kárpát-medencei vidékfejlesztési, környezeti és agrárprojektek tervezésére, a megvalósítás menedzselésére. Hallgatóink számára összefoglaljuk Magyarország, Európa, az EU, az OECD, az ILO és a FAO vidékfejlesztési és agrárpolitikájának legfrissebb ismereteit. Vidékfejlesztési alapismeretek mellett tanítjuk a standard gazdaságelemzési, tervezési és szervezési módszereket, valamint igyekszünk fejleszteni a résztvevők kreativitását, együttműködési, döntési és kockázatvállaló képességét.

A részvétel feltételei: agrár vagy társadalomtudományi képzési területen mérnöki vagy nem mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett oklevél (korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél). A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök vagy vidékfejlesztési menedzsment és marketing tanácsadó.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 12 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: Agrárgazdaságtan, Vidékfejlesztési menedzsment, Agrármarketing, Szakigazgatási ismeretek, Információ menedzsment, Multifunkcionális agrárgazdaság, Projektciklus menedzsment, Üzemgazdaságtan, Üzleti tervezés, Környezetgazdaságtan, Agrárstatisztika, Vidéki turizmus, Jogi ismeretek, Regionális marketing, Kommunikációs tréning, Nemzetközi kereskedelem, hazai és nemzetközi LEADER, ENESD, PHARE, SAPARD és egyéb esettanulmányok közös feldolgozása.

Specializálódási lehetőségek: hallgatóink szakosodhatnak szervezési-igazgatási, innovatív termék- és szolgáltatásfejlesztési, szociális, valamint természetesen a határterületek témaköreinek feldolgozására.

Az ideális jelentkező

A legszívesebben vidékfejlesztési és agrárgazdasági szakterületen dolgozó vagy ezt a jövőben tervező, alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel (korábban főiskolai vagy egyetemi végzettséggel) rendelkezők jelentkezését várjuk. Elsősorban a vidéki közigazgatásban dolgozók, kistérségi munkatársak, önkormányzati képviselők, pedagógusok, agrár-, kertész- és erdőmérnökök, gazdasági szakemberek, vidéki vállalkozók, a társadalomért és a környezetért felelősséget vállalók részvételére számítunk.

Elhelyezkedési lehetőségek

A Kárpát-medence területének legalább kétharmada vidéki térség, ahol a lakosság fele él. Az elmaradott részeken a vidékfejlesztés a hiányzó húzóágazatokat – fejlett ipart és szolgáltatásokat – helyettesítő fejlesztési politika; míg a fejlettebb régiókban a mezőgazdasági élelmiszertermelést kiegyensúlyozó, multifunkcionalitást megteremtő stratégia. A vidékfejlesztés a hátrányos helyzetű és az ígéretesen fejlődő kistérségekben is fontos közösségteremtő program, amelyet tehetséges, a szükséges kompetenciákkal felvértezett, a vidék iránt elkötelezett végzettjeink sikeresen menedzselhetnek.

Képzési jellemzők

Kezdete: tavaszi félévben 2020. február 11., őszi félévben 2020. szeptember 16.
Időtartama: 4 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszín: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltségi díj: 160.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - aláírások és jegyek megszerzéséből, vizsgák - kollokviumok, szigorlatok - letételéből, a szakdolgozat elkészítéséből és kétrészes záróvizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat a szakszemináriumra épülő, konkrét vidékfejlesztési menedzsment és marketing összegző munka, amely a hallgató tanulmányaira, a szakirodalomra és saját kutatásaira támaszkodva készítendő el, és igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörbe tartozó feladatok megoldására, önálló szakmai fejlesztő munka végzésére.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: februári kezdésre 2020. január 18., szeptemberi kezdésre 2020. augusztus 19.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Dr. Botos Ernő Péter tudományos főmunkatárs, szakfelelős
Kertészeti Gazdaságtan Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7256
E-mail: Botos.Erno.Peter@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar