Szőlészeti és Borászati Intézet

A szőlészet és borászat mindig is a kertészet egyik legjövedelmezőbb ágazata volt, a szőlőtermesztés és borkészítés évezredes hagyományokkal bír hazánkban. Gasztronómiához való kötődése miatt minden generáció számára vonzó lehet a szőlőhöz, borhoz érteni. A témához kapcsolódó szakmai ismeretek elsajátítása ráadásul kiváló elhelyezkedési lehetőségeket biztosít Magyarországon, Európa szinte minden országában, de a tengeren túl is.

Az intézet lényegében az egész egyetem egyik „legősibb” egységének tekinthető, hiszen megalapítását követően jó pár évtizedig vincellérképzőként működött intézményünk jogelődje. A SZIE Kertészettudományi Karán belül a Szőlészeti és Borászati Intézet szinte minden képzési program életébe becsatlakozik, hiszen a szőlőtermesztés az egyik legalapvetőbb termesztési diszciplínája a karnak, a borászat pedig az élelmiszeripar egyik jelentős szegmense, így - érthető módon - az intézet az Élelmiszertudományi Kar oktatásában is több ponton részt vesz.

A két tanszék munkatársai koordinálják a Szőlész-borász alapszak (BSc), illetve a Szőlész-borász mesterszak (MSc) tanulmányait, de oktatóink részt vesznek karunk szinte minden fontos szakán a tudásanyag átadásában, mint például a Kertészmérnök alapszak (BSc) és a Kertészmérnök mesterszak (MSc), emellett a Kertészettudományi Doktori Iskola Növénytermesztési és kertészeti tudományok képzésében is részt vállalnak - mint oktatók, témavezetők. 

Publiációs tevékenységük nem csak tudományos közlemények, illetve az oktatást-ismeretterjesztést szolgáló szakkönyvek megjelentetését takarja. A két tanszék munkatársai számos szakmai lap szerkesztőbizottságának tagjai (Kertgazdaság, Borászati Füzetek, Bor és Piac), emellett rendszeresen tartanak előadásokat kertbarátok, szakmai és külső érdeklődők számára. 

Szakmai partnereink lehetőséget adnak tudományos eredményeink gyakorlati alkalmazására, az aktuális szakmai kihívások, problémák megismerésére. Kutatásaink folyamatason bővítik, fejlesztik tanyagainkat is.

Oktatással, kutatással, szakmai tevékenységünkkel kapcsolatos további részletes információk a két tanszék honlapján találhatóak.

 

 

Intézetigazgató:

Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes 
egyetemi docens

Elérhetősége:
1118 Budapest, Ménesi út 45.
"D" épület, 1. emelet
Tel.: +36-1-305-7217
E-mail: nyitraine.sardy.diana.agnes@kertk.szie.hu 

 

 

Tanszékeink:

Borászati Tanszék

Tanszékvezető: Nyitrainé dr. Sárdy Diána egyetemi docens

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 45.
"D" épület, 1. emelet

 

 

Szőlészeti Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Bálo Borbála egyetemi docens

Cím: 1118 Budapest, Villányi úr 29-43. 
"K" épület, 2. emelet

 

 

 

 

magyar