Vállalati kapcsolatok

Karunk a hazai agrár-felsőoktatásban élen járó intézményként kiemelten fontosnak tartja a vállalati-üzleti szférával való folyamatos kapcsolattartást. Ezen kapcsolatok szerteágazóak, egyrészt jelentősek a hallgatóink gyakorlati képzése terén, másrészt nélkülözhetetlenek a minőségi oktatást megalapozó kutatásokban is.

A bolognai képzési rendszer bevezetése kapcsán az alapképzéseinkbe beépítésre került az ún. gyakorlati félév, melyben - a gyakorlati tanulmányi lehetőség biztosításával - jelentős szerep jut partnereinknek, akik később a képzésekről kikerülő végzettjeink számára akár az első munkahelyet is jelenthetik.

Kutatási együttműködéseinkben a cégek és termelők egyrészt konzorciumi partnerként szerepelnek, másrészt felhasználói az elért eredményeknek.

A Kar tanszékeinek vállalati és kutatási kapcsolatai

Biometria és Agrárinformatika Tanszék
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Genetika és Növénynemesítés Tanszék
Gyógy- és Aromanövények Tanszék
Gyümölcstermő Növények Tanszék
Kertészeti Gazdaságtan Tanszék
Műszaki Tanszék
Növénykórtani Tanszék

Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék
Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék
Rovartani Tanszék
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék

     Borászati Tanszék
     Szőlészeti Tanszék

A Kísérleti Üzem és Tangazdaság vállalati és kutatási kapcsolatai