Vállalati kapcsolatok

Karunk a hazai agrár-felsőoktatásban élen járó intézményként kiemelten fontosnak tartja a vállalati-üzleti szférával való folyamatos kapcsolattartást. Ezen kapcsolatok szerteágazóak, egyrészt jelentősek a hallgatóink gyakorlati képzése terén, másrészt nélkülözhetetlenek a minőségi oktatást megalapozó kutatásokban is.

A bolognai képzési rendszer bevezetése kapcsán az alapképzéseinkbe beépítésre került az ún. gyakorlati félév, melyben - a gyakorlati tanulmányi lehetőség biztosításával - jelentős szerep jut partnereinknek, akik később a képzésekről kikerülő végzettjeink számára akár az első munkahelyet is jelenthetik.

Kutatási együttműködéseinkben a cégek és termelők egyrészt konzorciumi partnerként szerepelnek, másrészt felhasználói az elért eredményeknek.

A Kar tanszékeinek vállalati és kutatási kapcsolatai

Biometria és Agrárinformatika Tanszék

Borászati Tanszék

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Genetika és Növénynemesítés Tanszék

Gyógy- és Aromanövények Tanszék

Gyümölcstermő Növények Tanszék

Kertészeti Gazdaságtan Tanszék

Műszaki Tanszék

Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék

Növénykórtani Tanszék

Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Rovartani Tanszék

Szőlészeti Tanszék

Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék

 

A Kísérleti Üzem és Tangazdaság vállalati és kutatási kapcsolatai

magyar