Gyakorlati képzés

A kertészet-kertészkedés alapvetően gyakorlati szakma. Ezt már iskolánk alapítója, Dr. Entz Ferenc is tudta, nem véletlenül keresztelte iskoláját Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézetnek. Azóta eltelt 150 év, nevünk sokszor változott, de ez nem befolyásolta a gyakorlati képzésünkre helyezett hangsúlyt.

A Kertészettudományi Karon többszintű gyakorlati képzés folyik:

  • alapozó tárgyakhoz kapcsolt (pl. botanikai, talajtani) gyakorlatok;
  • szakmai tárgyakhoz kapcsolt összefüggő gyakorlatok;
  • a kertészet gyakorlati fogásainak elsajátítása;
  • összefüggő szakmai gyakorlat.

Az alapozó és szakmai tárgyakhoz kapcsolt gyakorlatok a kötelező és a szakirány szerinti kötelezően választható tárgyakhoz kapcsoltak, az adott tárgyra számított kreditértékben jelentkeznek. Az egy vagy néhány napos terep- és üzemi gyakorlatok a fenológiai szempontból kívánatos időszakban, egy hetes blokkokban szakítják meg a szorgalmi időszakot. Ezek részben a Kar saját területein (Soroksári Botanikus Kert, Budai Arborétum, Kísérleti Üzem és Tangazdaság) valósulnak meg, más részük termelőüzemekben, szakmai és tudományos szervezeteknél. Ezek a gyakorlatok a szakmai hasznosságuk mellett az egyes évfolyamok összetartását is erősítik, hiszen különböző programokon az egyes tanulmányi csoportok és évfolyamok együtt vesznek részt, a gyümölcs- és szőlőszüretek, borkóstolók alkalmával közös élményekben gazdagodnak.

Kertészmérnök hallgatóink számára nagyon fontos szakmánk gyakorlati fogásainak megismerése, hiszen csak ezen ismeretek alapján képesek hatékonyan megtervezni egy termelőüzem különböző munkafolyamatait és azok eszköz- és munkaerőigényét. A Kertészmérnök (BSc) szak nappali tagozatos hallgatói ezen ismereteket a két féléves Gyakorlati fogások c. tárgy keretében, a Kertészmérnök (főiskolai) szak hallgatói naposi szolgálat során sajátítják el.

A Kertészettudományi Karon minden szak esetében kötelező szakmai gyakorlat teljesítése. A mesterképzési szakok hallgatói a képzés ideje alatt a szakjuknak/szakirányuknak megfelelő egy hónapos nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt az általuk választott és a szakirányt gondozó tanszékkel/szakfelelőssel egyeztetett termelőüzemben vagy szakmai szervezetnél.

A lineáris képzési rendszerre történő áttéréssel tovább erősödött gyakorlati képzésünk. A Kertészmérnöki alapkézpési szak, az Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak, a Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak és a Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak nappali tagozatos hallgatói elméleti és alapozó gyakorlati ismereteik megszerzése után - nappali tagozaton 15 hetes, levelező tagozaton 3 hetes - a szakuknak, szakirányuknak megfelelő összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A Kertészmérnöki alapképzési szak és a Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak levelező tagozatos hallgatói szakmai gyakorlatukat termelőüzemben vagy szakmai szervezetnél betöltött munkakörrel igazolhatják. Amennyiben nem a szakmában tevékenykednek, összefüggő szakmai gyakorlatukat a nappali tagozatos hallgatókkal azonos feltételekkel teljesíthetik.

Hallgatóink az összefüggő szakmai gyakorlaton szerzett ismereteiknek már a szakirányú komplex vizsgájukon és a szakdolgozatuk/diplomadolgozatuk megvédése során is hasznát veszik. Karunk támogatja, hogy hallgatóink legalább három hónapos külföldi (EU tagállamai, USA stb.) gyakorlatszerzés céljából egy félévre megszakítsák tanulmányaikat. A külföldön teljesített farmgyakorlatnak óriási jelentősége van a szakmai fejlődés szempontjából. A Kar vagy a szakminisztérium által szervezett programokon alapos nyelvtudása révén egyre több hallgatónk vesz részt.

A fogadóhelyeknek az egyes képzések szakmai gyakorlatával kapcsolatos információk ITT érhetők el.

 

magyar