Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak

A képzés a 2016/17. tanévben indult utoljára.

A képzés célja: a fejlődési trendek és tapasztalatok alapján az agrárgazdaság, szélesebb értelemben a társadalom részéről olyan szakemberek iránti igény fogalmazódik meg, akik képesek az információs és kommunikációs technika, technológia lehetőségeit a szakigazgatás feladataira leképezni, kiaknázását elősegíteni.

Az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak tananyagának inter- és multidiszciplináris szemlélete hiánypótló a magyar felsőoktatásban. Így a cél olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik átfogó tudással rendelkeznek az agrárgazdasággal kapcsolatos informatikai rendszerek és a területtel kapcsolatos szakigazgatási feladatok területén.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc)
 • szakképzettség: szakigazgatási agrármérnök.

Az informatikus és szakigazgatási agrármérnökök az alapfokozat birtokában képesek:

 • az információs és kommunikációs technika, technológia lehetőségeit a szakigazgatás feladataira leképezni;
 • a legújabb irányítási és információs technológiák agrárterületen történő használatára (térinformatika, távérzékelés);
 • az Uniós feladatokkal és rendszerekkel kapcsolatos ismeretek hasznosítására a köz- és szakigazgatásban.

Képzési idő, munkarend, díjak

A képzés nappali munkarendben indul, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A képzési idő 7 félév. A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. A képzés önköltségi díja a 2015/16. tanévtől az első évfolyamon 250.000 Ft/félév.

Továbbképzési lehetőségek:

 • mesterképzésben való részvétel hazánkban és külföldön;
 • a kar szakirányú továbbképzésein;
 • felnőttképzési tanfolyamok a Kar szervezésében;
 • PhD képzés.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az informatikus és szakigazgatási agrármérnök szakon diplomát szerzők jogosultak lesznek a hazai és EU-s agrárszakigazgatási területen történő elhelyezkedésre, az azzal kapcsolatos feladatok ellátására.

Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak lesznek:

 • az agrárgazdaság központi, regionális és helyi szintű igazgatását, felügyeletét, illetve szervezését ellátó állami és civil szervezetekben vezetői, szervezői, hatósági és igazgatási feladatok ellátására;
 • közszolgálati intézményeknél infrastruktúra menedzsment területen vagy junior tanácsadói pozícióban történő munkavégzésre.

Operatív tanterv és kötelező tárgyak

Szakirányok és tárgyaik

Szabadon választható tárgyak

magyar