Az Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak szakirányai és szakirányos tárgyai

Informatika szakirány

Szakirányfelelős: Dr. Ladányi Márta

Tárgykód

Tárgy neve

Tantárgyfelelős

Heti
óraszám

Kredit
érték

Javasolt
félév

2SZ31NAK13B Informatikai rendszerek fejlesztése Csetényi Arthur

2+2

5

5

2SZ31NCV04B Internet alkalmazásfejlesztés Fodor Szabina

2+2

3

5

2KV71NDK08B Kisvállalkozások indítása és működtetése Vecsenyi János

2+1

3

6

3MI09NBV33B

Környezetmodellezés

Ladányi Márta

0+2

4

4

3MI09NBV27B Mezőgazdasági térinformatika és távérzékelés Jung András

2+2

4

5

2IR32NDK11B Minőség, audit Kő Andrea

2+2

5

6

3MI09NBV32B

Multimédia

Lágymányosi Attila

0+2

3

4

2IR32NDK01B

Szakértői rendszerek Lovrics László

1+2

3

6

ÖSSZESEN:

11+15

30

 

Szakigazgatási szakirány

Szakirányfelelős: Ertseyné dr. Peregi Katalin

Tárgykód Tárgy neve Tantárgyfelelős

Heti
ó
raszám

Kredit
érték

Javasolt
félév

3MM11NBV70B Agrárjog Kator Zoltán

2+1

4

5

3MI09NBV26B Állattenyésztési és állategészségügyi szakigazgatás Ózsvári László

2+0

3

6

5SZ09NAK03B EU környezetvédelmi politika Forman Balázs

2+0

3

5

3OG55NBV27B Kertészeti és növénytermesztési szakigazgatás Ertseyné Peregi Katalin

2+0

3

6

4PU51NAK06B Költségvetési intézmények gazdálkodása Varga Erzsébet

2+0

3

5

3MI09NBV27B Mezőgazdasági térinformatika és távérzékelés Jung András

2+2

4

5

3ZT14NBV59B Minőségbiztosítás a szakigazgatásban Ertseyné Peregi Katalin

1+0

1

6

3NK06NBV19B

Növény és talajvédelmi szakigazgatás Palkovics László

2+0

3

4

2GF26NDK04B Regionális politikák Forman Balázs

2+0

3

6

3MM11NBV36B

Szőlészeti és borászati szakigazgatás Botos Ernő Péter

2+0

3

5

ÖSSZESEN:    

19+3

30

 

 

magyar