Tanszékeink kutatási tevékenysége

Kutatás nélkül a kertészetben sincs fejlődés. A szakma jellegéből adódóan az eredmények elérése és kiértékelése nem jelenti a kutatási folyamat végét, azokat tudományos és ismeretterjesztő publikációk formájában a szakmai közönség elé kell tárni. A kar nemcsak a kutatási és tudományos tevékenysége terén élenjáró, hanem a kutatások eredményeit megismertető publikációkban is.

A kertgazdaság aktuális igényeinek megfelelő ismereteket közvetítő kari kutatási műhelyek folyamatos fejlődését szolgálja a gazdag faj- és fajtagyűjteményekkel rendelkező soroksári és szigetcsépi kísérleti tér. A laboratóriumokban és a kísérleti üzemben elért kutatási eredmények folyamatosan beépülnek az oktatásba, naprakész ismereteket nyújtva a hallgatóknak.

A tudományos tevékenység kiemelt területei:

  • kertészeti növények géntartalékainak feltárása, rezerválása;
  • a bel- és külföldi piaci igényeknek megfelelő új fajták előállítása;
  • biotikus és abiotikus tényezőkkel szemben rezisztens fajták előállítása, bevezetése és elterjesztése;
  • minőségi szaporítóanyag előállításhoz és vetőmagtermesztéshez szükséges korszerű termesztéstechnológiák kialakítása, továbbfejlesztése;
  • termelési, ökológiai és fenntartható gazdálkodási rendszerek kifejlesztése;
  • korszerű és környezetkímélő növényvédelmi technológiák és növénytáplálás kidolgozása;
  • a gyümölcs és zöldség alapú termékek árukezelési, feldolgozási, tárolási, gyártási és csomagolási technológiáinak fejlesztése.

Az egyes tanszékek kutatási tevékenysége megtekinthető a tanszékek honlapján.

 

magyar