Tanszékeink kutatási tevékenysége

Kutatás nélkül a kertészetben sincs fejlődés. A szakma jellegéből adódóan az eredmények elérése és kiértékelése nem jelenti a kutatási folyamat végét, azokat tudományos és ismeretterjesztő publikációk formájában a szakmai közönség elé kell tárni. A kar nemcsak a kutatási és tudományos tevékenysége terén élenjáró, hanem a kutatások eredményeit megismertető publikációkban is.

A kertgazdaság aktuális igényeinek megfelelő ismereteket közvetítő kari kutatási műhelyek folyamatos fejlődését szolgálja a gazdag faj- és fajtagyűjteményekkel rendelkező soroksári és szigetcsépi kísérleti tér. A laboratóriumokban és a kísérleti üzemben elért kutatási eredmények folyamatosan beépülnek az oktatásba, naprakész ismereteket nyújtva a hallgatóknak.

A tudományos tevékenység kiemelt területei:

  • kertészeti növények géntartalékainak feltárása, rezerválása;
  • a bel- és külföldi piaci igényeknek megfelelő új fajták előállítása;
  • biotikus és abiotikus tényezőkkel szemben rezisztens fajták előállítása, bevezetése és elterjesztése;
  • minőségi szaporítóanyag előállításhoz és vetőmagtermesztéshez szükséges korszerű termesztéstechnológiák kialakítása, továbbfejlesztése;
  • termelési, ökológiai és fenntartható gazdálkodási rendszerek kifejlesztése;
  • korszerű és környezetkímélő növényvédelmi technológiák és növénytáplálás kidolgozása;
  • a gyümölcs és zöldség alapú termékek árukezelési, feldolgozási, tárolási, gyártási és csomagolási technológiáinak fejlesztése.

Az egyes tanszékek kutatási tevékenysége:

Biometria és Agrárinformatika Tanszék
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Genetika és Növénynemesítési Tanszék
Gyógy- és Aromanövények Tanszék
Gyümölcstermő Növények Tanszék
Kertészeti Gazdaságtan Tanszék
Műszaki Tanszék
Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék
Növénykórtani Tanszék
Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Tanszék
Rovartani Tanszék
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék
Szőlészeti és Borászati Intézet
     Borászati Tanszék
     Szőlészeti Tanszék