IV. Tehetségnap

IV. Tehetségnap a Kertészettudományi Karon

A Tehetségnapot a Kertészettudományi Kar XLIV. TDK Konferenciájára való felkészülés jegyében a NTP-HHTDK-16 pályázat keretében szerveztük meg.

A Tehetségnap célja a tanszéki tudományos műhelyek munkájában résztvevő diákkörös hallgatók munkatervének ill. már elért eredményeinek versenyen kívüli bemutatása volt. A rendezvényen két szekcióban 30 diákkörös hallgató 10 perces előadása hangzott el. A bemutatkozások alapján megismerhettük a tudományos műhelyek tehetséggondozó munkájának színvonalát és a hallgatók tudományos munka iránti érdeklődését.

A Tehetségnapot nagy érdeklődés kísérte és pozitív visszhangja volt, mind a hallgatók, mind az oktatók körében.

A Kertészettudományi Kar TDK tevékenysége az eredményességi mutató alapján az elmúlt három országos tudományos diákköri konferencián Kiváló minősítést kapott. A tehetséggondozás színvonalának és folyamatosságának megőrzése érdekében 2017. április 26-án Tehetségnapot szerveztünk.

Ezen a rendezvényen részben azok a diákkörös hallgatóink szerepeltek, akik már a korábbi években elkezdték kutató munkájukat és mára már bemutatásra érdemes eredmények is vannak. A rendezvényen résztvevő diákok másik csoportját azok a hallgatók alkották, akik a közelmúltban kezdték el a diákköri kutatómunkát és eljutottak a kutatási terv elkészítéséig. Az utóbbiak az elfogadott munkaterveikkel is nevezhettek, és a rendezvényen a kutatási célkitűzéseik megalapozottságát és a választott kutatási módszereiket mutatták be a Kar nyilvánossága előtt.

A rendezvényen a Kertészeti Szekcióban 18 kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök valamint ökológiai gazdálkodási mérnök hallgató szerepelt. A klasszikus kertészeti termesztés gyakorlatát érintő napi kérdésekre mintegy tucatnyi pályamű keresi a megoldást. A bemutatott célkitűzések általában mértéktartóak, de reálisak és a gyakorlati életben közvetlenül használható eredményekkel kecsegtetnek.

A Növényorvosi Szekcióban 12 MSc hallgató mutatta be eredményeit és vázolta fel a következő hónapok kutatási célkitűzéseit. A bemutatott kutatási témák szorosan kapcsolódtak a kertészeti termesztés megoldatlan, vagy újonnan jelentkező növényvédelmi gondjaihoz.

A Kertészettudományi Kar IV. Tehetségnapi rendezvénye sikeres volt. A 30 diákkörös hallgató szereplése arról tanúskodott, hogy a hallgatóink érdeklődése változatlan a diákköri munka iránt. Amennyiben a tudományos műhelymunka anyagi feltételei is lehetővé teszik, őszre a Kar legrangosabb diákköri rendezvényén a 44. TDK Konferencián színvonalas diákköri dolgozatokra számíthatunk.

NTP_HHTDK_16_0059_ IV_Tehetsegnap

Fényképgaléria


A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa
meghívja Önt a diákkörös hallgatók részvételével szervezett

IV. TEHETSÉGNAPRA

A rendezvény időpontja: 2017. április 26., 14.00 óra
A Tehetségnapot a K/3 előadóban megnyitja: Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottság elnöke

Kertészeti Szekció
14:15 K/6 előadóterem
Levezető elnökök: Dr. Pluhár Zsuzsanna egyetemi docens, dékánhelyettes
Titkár: Fekete Katalin PhD hallgató

Növényorvosi Szekció
14:15 K/7 előadóterem
Levezető elnök: Dr. Vétek Gábor egyetemi docens, egykori Pro Scientia aranyérmes hallgató
Titkár: Nagy Viktória PhD hallgató

Programfüzet

 

 

 

<< visszalépés

magyar