Kertészmérnöki alapképzési szak

A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik

 • képesek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére;
 • az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére;
 • alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére;
 • ismeretekkel rendelkeznek a kertészeti termékek forgalmazása, feldolgozása és tárolása terén;
 • kellő mélységű elméleti tudást szereznek a képzés második ciklusban, mesterképzési (MSc) szakon történő folytatásához.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc)
 • szakképzettség: kertészmérnök

Képzési idő, munkarendek és díjak

A képzés Budapest és Gödöllő képzési helyeken nappali és levelező munkarendben indul, mindkét munkarendben állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A képzés angol nyelven nappali munkarendben Budapest képzési helyen indul. A képzés ideje 7 félév. A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Az önköltség díja a 2020/21. tanévtől első évfolyamon nappali és levelező munkarendben egyaránt 325.000 Ft/félév.

A képzés Beregszász (Ukrajna) és Zenta (Szerbia) képzési helyen levelező munkarendben általában a pótfelvételi eljárással egyidejűleg kerül meghirdetésre.

Szakdolgozat-készítés szempontjából választható specilaizációk

Választható specializáció

Specializációfelelős

Mely munkarendekben és képzési helyeken hallgatható?

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció

Dr. Honfi Péter egyetemi docens

nappali és levelező munkarendben minden képzési helyen

Gyógynövénytermesztés specializáció

Zámboriné dr. Németh Éva egyetemi tanár

nappali és levelező munkarendben minden képzési helyen

Gyümölcstermesztés specializáció

Dr. Szalay László egyetemi docens

nappali és levelező munkarendben minden képzési helyen

Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés specializáció

Dr. Papp István egyetemi tanár

nappali munkarendben Budapest képzési helyen

Kertészeti vállalkozásfejlesztés specializáció Dr. Botos Ernő Péter tudományos főmunkatárs nappali és levelező munkarendben Budapest képzési helyen
Környezetgazdálkodás specializáció Dr. Kardos Levente adjunktus nappali és levelező munkarendben Budapest képzési helyen

Precíziós kertészeti technológiák specializáció

Dr. Jung András egyetemi docens nappali és levelező munkarendben Budapest képzési helyen
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció Dr. Pusztai Péter egyetemi docens nappali és levelező munkarendben Budapest képzési helyen

Szőlészet specializáció

Dr. Bisztray György Dénes egyetemi tanár

nappali és levelező munkarendben minden képzési helyen

Zöldségtermesztés specializáció

Dr. Kappel Noémi adjunktus

nappali és levelező munkarendben minden képzési helyen

Továbbképzési lehetőségek

 • mesterképzési szakok hazánkban és külföldön;
 • a kar szakirányú továbbképzésein;
 • felnőttképzési tanfolyamokon;
 • mesterfokozat birtokában PhD képzés.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett kertészmérnökök alkalmasak:

 • egyéni és családi gazdaságok létrehozására és irányítására,
 • vezetői és középvezetői beosztás betöltésére
  • szakigazgatási szervezeteknél;
  • mezőgazdasági, kertészeti nagyüzemekben;
  • szakmai testületeknél, szaktanácsadó hálózatokban.

Nappali munkarend tanterve és tárgyai a 2018/19. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar