Kertészmérnöki alapképzési szak levelező munkarend tanterve

Hatályos a 2017/18. tanévtől kezdődően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

A tantárgy

Kódja

Megnevezése

Felelőse

Félévi konz.
óraszáma

Terep-
gyak.

nap

Kredit
értéke

Szám-
on-
kérési
módja

 

1. (őszi) szemeszter ( I. évf.)

3KT23LAK09B

Agrometeorológia és vízgazdálkodás1

Bozó László

16

-

4

vizsga

3MI09LAK38B

Alkalmazott informatika1

Ladányi Márta

14

-

3

gy.j.

3MT17LAK15B

Biofizika

Csima György

12

-

3

vizsga

3GN18LAK16B

Növénygenetika1

Hegedűs Attila

14

-

3

vizsga

1AK40LAK04B

Kertészeti kémia

Fodor Marietta

22

-

6

vizsga

3NT20LAK22B

Növényszervezettan

Erős-Honti Zsolt

18

1

6

vizsga

"A" tárgyak összesen:

96

1

25

5V1G

Szabadon választható ″C″ tárgy (1C):

8

-

2

vizsga

ÖSSZESEN:

104

1

27

6V1G

 

2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.)

3MM11LAK86B

Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés

Botos Ernő Péter

12

-

3

vizsga

3MI09LAK21B

Matematika1

Ittzés András

12

-

3

vizsga

3MT17LAK16B

Műszaki és munkavédelmi alapismeretek1

Csima György

12

-

3

vizsga

3MN24LAK30B

Növényi biokémia és élettan1

Papp István

18

-

5

vizsga

3NT20LAK23B

Növényrendszertan

Höhn Mária

18

1

5

vizsga

3KT23LAK10B

Talajtan és agrokémia1

Kardos Levente

16

-

5

vizsga

"A" tárgyak összesen:

88

1

24

6V

Szabadon választható ″C″ tárgyak (2C):

16

-

4

vizsga

ÖSSZESEN:

104

1

28

7V

 

3. (őszi) szemeszter ( II. évf.)

3DD02LAK11B

Faiskolai termesztés

Hrotkó Károly

14

1

4

vizsga

3OG55LAK41B

Földműveléstan

Pusztai Péter

10

-

3

vizsga

3GY15LAK16B

Gyümölcsfaj- és fajtaismeret

Szalay László

14

-

4

vizsga

3MT17LAK17B

Kertészeti termesztés gépei

Jung András

14

1

5

vizsga

4MI25LAK04B

Közgazdaságtan

Kator Zoltán István

10

-

2

vizsga

3MN24LAK09B

Növényi biotechnológia

Lukács Noémi

12

-

3

vizsga

3OG55LAK17B

Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia

Gál Izóra

14

-

4

vizsga

"A" tárgyak összesen:

88

2

25

7V

Szabadon választható ″C″ tárgy (1C):

8

-

2

vizsga

ÖSSZESEN:

96

2

27

8V

 

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

3MI09LAK22B

Biometria1

Ladányi Márta

12

 

3

vizsga

3ME13LAK10B

Gyógy- és fűszernövény-ismeret

Pluhár Zsuzsanna

12

 

4

vizsga

3GY15LAK17B

Gyümölcstermesztés

Simon Gergely

12

1

4

vizsga

3RT07LAK17B

Növényvédelmi állattan

Pénzes Béla

12

 

3

vizsga

3DD02LAK12B

Szabadföldi dísznövénytermesztés

Sütöriné Diószegi Magdolna

14

 

4

vizsga

3SZ22LAK66B

Szőlőtermesztés

Bálo Borbála

12

1

4

vizsga

3ZT14LAK09B

Zöldségtermesztés alapjai

Pap Zoltán

14

 

4

vizsga

"A" tárgyak összesen:

88

2

26

7V

Szabadon választható ″C″ tárgy (1C):

8

 

2

vizsga

ÖSSZESEN:

96

2

28

8V

 

5. (őszi) szemeszter ( III. évf.)

3ME13LAK11B

Gyógynövénytermesztés

Zámboriné Németh Éva

14

1

4

vizsga

3DD02LAK13B

Növényházi dísznövénytermesztés

Honfi Péter

12

1

4

vizsga

3NK06LAK20B

Növénykórtan

Palkovics László

12

 

3

vizsga

3OG55LAK16B

Ökológiai gazdálkodás

Szalai Zita

12

 

3

vizsga

3SZ22LAK67B

Szőlőtermesztési technológia és borászat

Fazekas István

14

 

4

vizsga

3ZT14LAK10B

Zöldségtermesztési technológiák

Slezák Katalin

12

1

4

vizsga

 

Választott specializáció I.

az egyes specializációért felelős oktató

12

 

5

gy.j.

ÖSSZESEN:

88

3

27

6V1G

 

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)

3NK06LAK18B

Integrált növényvédelem, herbológia

Palkovics László

22

 

5

vizsga

3MM11LAK21B

Kertészeti marketing és minőségbiztosítás

Székely Géza

14

 

3

vizsga

3GN18LAK17B

Növénynemesítés és fajtaminősítés

Hegedűs Attila

14

 

3

vizsga

3MM11LAK22B

Számvitel, pénzgazdálkodás

Székely Géza

14

 

3

vizsga

3MM11LAK88B

Üzemszervezéstan és - gazdaságtan

Botos Ernő Péter

16

 

4

vizsga

 

Választott specializáció II.

az egyes specializációért felelős oktató

16

 

5

gy.j.

Szakdolgozat-készítés I.

16

 

5

gy.j.

3DD02LAK94B Dísznövénytermesztés és faiskola Honfi Péter
3ME14LAK60B Gyógynövénytermesztés Zámboriné Németh Éva
3GY15LAK59B Gyümölcstermesztés Szalay László
3SZ22LAK68B Szőlészet Bisztray György Dénes
3ZT14LAK73B Zöldségtermesztés Szabó Anna
3MM11LAK77B Kertészeti vállalkozásfejlesztés Botos Ernő Péter
3KT23LAK36B Környezetgazdálkodás Kardos Levente
3MT17LAK46B Precíziós kertészeti technológiák Jung András
3OG55LAK84B Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem Pusztai Péter

"A" tárgyak összesen:

112

 

28

5V2G

 

7. (őszi) szemeszter

Összefüggő szakmai gyakorlat

 

3 hét

30

gy.j.

3DD02LAK16B Dísznövénytermesztés és faiskola Honfi Péter
3ME13LAK14B Gyógynövénytermesztés Zámborné Németh Éva
3GY15LAK21B Gyümölcstermesztés Szalay László
3SZ22LAK26B Szőlészet Bisztray György Dénes
3ZT14LAK36B Zöldségtermesztés Pap Zoltán
3MM11LAK27B Kertészeti vállalkozásfejlesztés Botos Ernő Péter
3KT23LAK16B Környezetgazdálkodás Kardos Levente
3MT17LAK21B Precíziós kertészeti technológiák Csima György
3OG55LAK20B Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem Pusztai Péter

 

Választott specializáció III.2

az egyes specializációért felelős oktató

16

 

5

gy.j.

Szakdolgozat-készítés II.

november 30-ig

4 hét

10

gy.j.

3DD02LAK95B Dísznövénytermesztés és faiskola Honfi Péter
3ME14LAK61B Gyógynövénytermesztés Zámboriné Németh Éva
3GY15LAK60B Gyümölcstermesztés Szalay László
3SZ22LAK69B Szőlészet Bisztray György Dénes
3ZT14LAK74B Zöldségtermesztés Szabó Anna
3MM11LAK78B Kertészeti vállalkozásfejlesztés Botos Ernő Péter
3KT23LAK37B Környezetgazdálkodás Kardos Levente
3MT17LAK47B Precíziós kertészeti technológiák Jung András
3OG55LAK85B Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem Pusztai Péter

"A" tárgyak összesen:

16

 

45

3G

Záróvizsga-időszak: december vége - január eleje, diplomaosztó: február közepe.

1A Szőlész-borász mérnöki alapképzési szakkal közös tárgy.
2A tantárgy blokkosítva, a specializációfelelős által meghatározott formában kerül oktatásra a szakmai gyakorlat után következő 2 konzultációs napon.

Szakdolgozat-készítés szempontjából választható specializációk

magyar