PhD képzés

A kertészeti tudomány hazánkban 1853 óta önálló diszciplínákként oktatott tudomány, amely széleskörűen épít az ökológiai-, biológiai-, növényélettani-, biokémiai alaptudományok ismereteire, de szorosan felhasználja a műszaki, az ökonómiai és informatikai tudományok legújabb eredményeit is. A kertészet kutatási területe és ismeretanyaga a 20. században rendkívül széles tudományterületté fejlődött.

 

A kertészeti tudomány foglalkozik minden olyan tudományos témakörrel, amely lehetővé teszi:

  • a termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó-képesebb, ellenállóbb növényfajták előállítását;
  • az anyagcsere-szabályozás lehetőségeinek hatékonyabb kihasználásával a növényi produkció növelését;
  • az eltérő felhasználási céloknak legmegfelelőbb, garantált minőségű termékek előállítását;
  • újabb hatékony, környezetkímélő termesztési eljárások kidolgozását.

 

A szervezett képzés célja és iránya a Kertészettudományi Doktori Iskolában

A doktorképzésben a mintegy 50 témavezető mellett közel 150 kertészettudományi, növényvédelmi, növényélettani, biokémiai, talajtani és agrokémiai, molekuláris biológiai, genetikai és nemesítési, agrárökonómiai és agrárműszaki, valamint környezettudományi és környezetvédelmi tudományos minősített szakember vesz részt. A doktori iskola elsősorban a Kar 18 tudományos műhelye továbbképzési és tudományos kutatási tevékenységének rendszerére épül, de felhasználja az egyetem más karaival és más felsőoktatási, illetve kutató intézmények szakembereivel évtizedek óta kialakult együttműködések lehetőségeit is.

 

A doktori iskola célja, hogy a modern élettan, analitika és molekuláris biológia ismereteinek elsajátításán keresztül olyan jártasságot biztosítson a hallgatóink számára, amely felkészíti őket arra, hogy az elsajátított szemléletet és módszereket a kertészeti növénytermesztés „klasszikus” területein, de a csatlakozó élettudományi ágakban egyaránt önállóan alkalmazzák. A témacsoportok szakmai, nem szervezeti egységként működnek, egy-egy szakterületre fókuszálnak, közelebb hozva egymáshoz az ott dolgozó oktatókat és hallgatókat. Mindemellett a témacsoportok közötti folyamatos együttműködés az Iskola munkájának alapja.

 

A Kertészettudományi Doktori Iskola hivatalos honlapja: kerdi.szie.hu

magyar