Vendéghallgatói jogviszony létesítése

Más felsőoktatási intézmény hallgatója a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán vendéghallgatói jogviszonyt a küldő felsőoktatási intézmény előzetes írásbeli hozzájárulása alapján a Kertészettudományi Kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesének írásbeli engedélyével létesíthet.

Belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt, amennyiben anyaintézményében állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben vesz részt, az állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatókra érvényes szabályozás szerint, amennyiben önköltséges/költségtérítéses képzésben vesz részt, úgy az önköltséges/költségtérítéses hallgatókra vonatkozó szabályozás szerint létesíthet. Amennyiben a vendéghallgatói jogviszonyra jelentkező hallgató az anyaintézményében önköltséges/költségtérítéses képzésben vesz részt, úgy a vendéghallgatói jogviszony keretében felvett tantárgyakért kreditenként 6.000 Ft önköltségi díjat köteles megfizetni a vendéghallgatói jogviszony létesítését követő 8 napon belül.

A jelentkezési laphoz az anyaintézmény által kiállított, 15 napnál nem régebbi hallgató jogviszony igazolást szükséges mellékelni.

Jelentkezési lap vedéghallgatói jogviszony létesítésére ITT (frissítve: 2020. szeptember 30.)

magyar