Átvétel

Átvételi eljárás során a Kertészettudományi Kar valamely alap- vagy mesterképzésére lehet bekerülni. Az átvétel alapvető feltétele, hogy a hallgató valamely felsőoktatási intézményben az átvételi eljárás teljes ideje alatt egészen az új képzésre történő beiratkozásig hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Átvételre csak azonos képzési területhez tartozó szakról van lehetőség. Az átjelentkezési kérelem őszi félévre augusztus 21-ig, tavaszi félévére január 21-ig nyújtható be.

Más felsőoktatási intézményből történő átvétel lefolytatásához szükséges dokumentumok:

  • pontosan kitöltött és aláírt átjelentkezési kérelem formanyomtatvány;
  • nyilatkozat arról, hogy a hallgató nem áll kötelező elbocsátás vagy kizárás hatálya alatt;
  • a leckekönyv / törzslap kivonat kiadó intézmény által hitelesített másolata (hiteles és teljes indexmásolat vagy elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerből nyomtatott igazolás a teljesített tárgyakról, azok eredményéről, kreditértékéről);
  • a tantárgybefogadási eljárás lefolytatása érdekében az átadó intézmény által hitelesített, a teljesített tantárgyak tantárgyi programját.

Az átvételi eljárás díjköteles, az eljárás díja 5.000 Ft!

Átjelentkezési kérelem formanyomtatvány ITT  (frissítve: 2020. szeptember 29.)

magyar