Bemutatkozás

A Kertészettudományi Kar a Szent István Egyetem leghosszabb képzési hagyományokra visszatekintő kara, a hazai felsőoktatási képzési paletta egyedülálló, unikális szereplője azáltal, hogy a kertészettudományi képzést az alapképzéstől a doktori képzési szintig biztosítja, mely célját a közeljövőben a szőlész-borász képzés tekintetében is el kívánja érni. Ezzel mindkét gondozott agrárterület viszonylatában teljességében, mélységében és létszám tekintetében országosan piacvezető helyzetét továbbra is meg tudja őrizni.

Karunk a kertészmérnöki és a szőlész-borász mérnöki alapképzési szakok további fejlesztését stratégiai fontosságú feladatának tartja. Tekintettel arra, hogy a két szak oktatásában a kar jogelődjének alapításától kezdődően, vagyis immár 164 évre visszatekintő hagyományokra tud alapozni, valamint a szakképzett oktatói háttér és a gyakorlati képzés infrastruktúrája teljes körűen hozzáférhető, az érintett szakok fejlesztéséhez minden feltétel adott. Országos vezető szerepünket mindkét szak tekintetében meg tudjuk őrizni, emellett fenntartjuk és bővítjük határon túli területeken folyó képzéseinket, ezzel elérhetővé téve ezeket a kárpát-medencei magyarság egésze számára. A zentai és beregszászi képzés mellett 2016-ban a kertészmérnöki alapképzési szak székhelyen kívüli, Révkomárom képzési helyen történő elindítása is akkreditációt kapott.

Folyamatosan megújítjuk a szakirányú továbbképzési szakjaink portfólióját az ágazat igényei szerint. 2016-ban a Magyar Faápolók Egyesülete közreműködésével megalapítottuk a Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szakot, mely 2017 februárjában nagy érdeklődés mellett elindult. Szintén a szakma irányából jövő igényekre válaszolva étrehoztuk a Biológiai talajerőgazdálkodó szakember ill. szakmérnök valamint a Fenntartható mezőgazdasági szakember ill. szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot, de további egyéves képzést nyújtó szakok kialakításán is dolgozunk.

A kar stratégiájában továbbra is kiemelt szerep jut a nemzetköziesedésnek. A kertészmérnök mesterképzési szakon továbbra is a legjelentősebb európai képzőhelyekkel (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna illetve a Free University of Bozen-Bolzano) együttműködve folytatunk közös mesterképzéseket. Tavaly leraktuk az alapjait az immáron egy évtizede folyó nemzetközi Vintage Master képzésre vonatkozó együttműködés folytatásának az Angers-i (Franciaország) székhelyű ESA (Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers) intézménnyel egy többtagú konzorcium részeként. Az angol nyelvű kertészmérnökképzés terén szintén az alapszaktól a doktori képzésig kínáltunk programokat. A 2017/18. tanévben induló alapszak a világ számos országában (pl. közép-ázsiai országok) hiányzó végzettséget kínál, mely várhatólag földrajzi elhelyezkedésünk okán is vonzó lehet ezen országokból érkező hallgatók számára. Kezdeményezésünk sikere esetén jelentős mértékben bővülhet karunkon a nemzetközi képzés volumene.

A kar helyét a nemzetközi képzési színtérben erősítjük külföldi hallgatóknak kiírt pályázati programokban történő részvételünkkel, valamint hazai hallgaztóink nemzetközi mobilitási pályázatokon való támogatásával is. A Tempus Közalapítvány Stipendium Hungaricum programjában az ösztöndíjasok jelentkezhetnek angol nyelvű alap-, mesterképzési szakjainkra és doktori képzésünkre is. A Földművelésügyi Minisztérium és a FAO közös ösztöndíjprogramjában évről évre több hallgatüó érkezik kertészmérnöki mesterképzési szakunkra. Részképzéseket támogató mobilitási programokkal is rendszeresen érkeznek hozzánk külföldi hallgatók. Fontos célunk, hogy növeljük az ösztöndíjprogramok keretében illetve önköltséges formában elérhető képzéseink népszerűsítésének intenzitását.

Hazai intézményekkel történő korábbi együttműködéseink (Semmelweis Egyetem, Szegedi Egyetem) mellett együttműködési keretmegállapodást írtunk alá a Pető András Főiskolával, melynek célja a kertészeti felsőoktatás és a főiskolán zajló konduktív fejlesztés kapcsolódási pontjainak feltárása és kiaknázása.

Mind hazai, mind nemzetközi képzésünkben fontos vezérelv a legújabb tudományos ismeretek átadásán túl a gyakorlati ismeretek biztosítása hallgatóinknak. 2016-ban valamennyi képzés tantervét újra átdolgoztuk, aktualizáltuk. A mintatantervek átdolgozása során ugyanakkor nem csak a jogszabályban rögzített követelmények változására reagáltunk, hanem a korábbi évek tapasztalatai, kifogásait is orvosoltuk. Az új tantervek elkészülte után a tantárgyi programok is átdolgozásra kerültek.

A tehetséggondozás tekintetében a kar TDK tevékenysége az elmúlt három országos tudományos diákköri konferencián az eredményességi mutató alapján kiváló minősítést ért el. A tehetséggondozás színvonalának és folyamatosságának megőrzése érdekében pályázati támogatással Tehetségnapot szervezünk a kar TDK Konferenciájára való felkészülés jegyében. A XXXIII. OTDK-n a karról 40 hallgató 41 tudományos munkájának eredményét mutatta be és 5 első, 9 második és 6 harmadik helyezést, továbbá 6 különdíjat nyertek.

A karhoz két doktori iskola kötődik közvetlenül, az egyik az önálló Kertészettudományi Doktori Iskola, a másik a Tájépítészeti és Településtervezési Karral közösen működtetett doktori program. A kar törzstagokat ad továbbá a SZIE Biológia Tudományi és Környezettudományi Doktori Iskolákhoz. A doktori iskolákban folyó tudományos kutatómunkában, illetve az oktató és a terepgyakorlati munkában a hallgatók egyaránt nagy aktivitással vesznek részt.

A kar az ágazat minden területét felölelően hazánk legnagyobb kertészeti kutatási központja. Stratégiai célunk ezt a kutatási tevékenységet valamennyi területén (dísznövény, gyógynövény, gyümölcs, szőlő, zöldség) megőrizni. A tudományos munka során az alapkutatásoktól a gyakorlatban hasznosítható eredményeket adó, alkalmazott kutatásig kell terjedjen a spektrum. Ennek következtében bekapcsolódhatunk alapozó kutatási programokba is, ugyanakkor a K + F + I tevékenység is hangsúlyossá válhat. A tudományos kiválóság alapján tovább növekszik pályázati sikerességünk, illetve a mind eredményesebb publikációs eredményeink pozitív hatást gyakorolnak az oktatói előmenetel biztosításához. Fontos cél, hogy továbbra is valamennyi diszciplína esetében országosan meghatározó, elismert szakemberek dolgozzanak tanszékeinken.

Karunk kiemelt missziója a kertészeti növények genetikai értékeinek megőrzése. A Budai Arborétumban, a Soroksári Botanikus Kertben illetve a Kísérleti Üzem és Tangazdaság ültetvényeiben fellelhető génbanki anyagok gondozása és megőrzése alapot teremthet esetleges újszerű hasznosításukra, amellett, hogy a jövő generációi számára felbecsülhetetlen értékű biológiai alapok fenntartásáról van szó.

A Kar 101 fős oktatói kollektívájából 80 fő rendelkezik tudományos fokozattal, vagyis a minősített oktatók-kutatók aránya az elmúlt időszakhoz képest nem mutat érdemi változást, országos viszonylatban is kiválónak mondható.

A Kar munkatársai a kertészettudomány és a kar történetét aktívan ápolják. 2015. óta megrendezzük az alapító születésnapja körüli időpontban az Entz-napok rendezvényt, ahol szakmai és történelmi előadásokra egyaránt sor kerül. A közelmúltban konferenciát tartottunk és emléktáblát helyeztünk el Jeszenszky Árpádról, valamint Mathiász János szobrát is felavatták a campuson. A kar filozófiája integrálja a nemzetközileg is ritka, mély történelmi gyökereket és a folytonos megújulásra alapozott oktatási-kutatási fejlesztéseket: a „hagyományba ágyazott folytonos megújulás” ma is ugyanaz a szellemiség, ami intézményünket az alapítás óta jellemzi, és amelyre hazai és nemzetközi sikerét építjük.

A Budai Campus 'K' épülete, előtte pampafű virágzik

Kérképismereti rovartani séta

Az emblematikus 'F' épület a Dísztéren

Növényismereti séta a Budai ArborétumbanŐszi lombszíneződés az 'A' épület alattMetszési bemutató a Kísérleti Üzemben

 

A Budai Arborétum Felső Kertje

Jubileumi oklevélátadó ünnepség a Díszteremben

Lepkeismeret

 

Jedói díszcseresznye a Budai Arborétumban

A XXXIII: OTDK kari résztvevőiBiozöldségek a Kísérleti Üzemből

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar