A határon túli képzés eredményei

A Karon kialakult egy új képzési forma, mely nem a XX. század fejlett információs hálózatának, az oktatástechnika diadalának győzelme, hanem egy igazi pedagógus tanári kar és egy tanulói igény, akarat eredménye. A tagozaton eddig több, mint 600 határon túli diák kapta meg a kertészmérnök diplomát. Végzett diákjaink 80-90%-a a kertészeti szaktudása alapján magán vállalkozásba kezdett vagy kiegészítő tevékenységként foglalkozik intenzív kertészeti termesztéssel; diplomájukat elfogadják a helyi intézmények és vállalatok, a Romániában megjelenő magyarországi és európai kertészeti cégek keresik a nálunk végzett hallgatókat.

Az évek során 15, a főiskolai szintű levelező képzés számára írt jegyzet került kiadásra. A konzultációs központokban az oktatásnak megfelelő infrastruktúrát fejlesztettünk ki és azt folyamatosan bővítjük; tantermek, számítógépterem, szertárak, szakkönyvtár, (mely a számítógép segítségével kapcsolatot teremt az egyetem és más könyvtárakkal) videofilmek, diasorozatok, herbáriumok segítik a levelező diákjaink tanulását.

A konzultációs központokban kialakult ill. kialakulóban van egy jól képzett helyi szaktanári gárda.

A 17 éves erdélyi képzésünknek szellemi kisugárzása, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Marosvásárhelyi Karán 2002-ben elkezdődhetett a nappali tagozatos, okleveles kertészmérnök képzés. Ugyancsak képzésünknek tudható be, hogy 2004-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán is elindulhatott a 3 éves nappali tagozatos főiskolai szintű agrármérnök képzés. A kertészmérnök képzésünknek az adott térségben jelentős kisugárzása, infrastruktúra alakító és környezetformáló közvetlen és közvetett hatása van (pl.: 1993-ban Nyárádszereda község városi rangra emelkedett, melynél nyomós érv volt a főiskolai szintű képzés a községben); az egyetem tárgyfelelős tanárai és tanszékei egyéni és szakmai kapcsolatokat építenek ki Erdélyben, Vajdaságban és Kárpátalján, szakmai tanulmányutakat szerveznek.