Szakmai gyakorlatról fogadóhelyeknek

A szakmai gyakorlat időszaka az egyes szakokon:

  • Kertészmérnöki alapképzési szak, nappali tagozat: minden tavasszal április elejétől július végéig, összesen 15 hét;
  • Kertészmérnöki alapképzési szak, levelező tagozat: minden évben július közepétől október végéig, összesen 3 hét;
  • Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak: minden évben július közepétől október végéig, összesen 15 hét;
  • Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak: minden tavasszal április elejétől július végéig, összesen 15 hét;
  • Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak, nappali tagozat: minden évben július közepétől október végéig, összesen 15 hét;
  • Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak, levelező tagozat: minden évben július közepétől október végéig, összesen 3 hét;
  • Kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak: minden tavasszal február elejétől május közepéig, összesen 15 hét.

Mit kell tenni, ha szakmai gyakorlatra hallgatót kíván fogadni?

Amennyiben a felsorolt alapképzések valamelyikéről szakmai gyakorlatra hallgatót kíván fogadni, célszerű az egyetemmel együttműködési megállapodást kötnie. Az együttműködési megállapodás kitöltése és aláírása előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a cége profilja szerinti tanszékkel, mivel a szakmai gyakorlatok elsősorban az egyes tanszékek által gondozott szakirányokhoz kapcsolódnak. Ezt követően a tanszéki kollégák segédkeznek a szükséges együttműködési megállapodások aláíratásában Önnek.

Együttműködési keretmegállapodás szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (frissítve 2018.01.15.):

  • A 2017 novemberétől hatályos együttműködési megállapodások letölthetők az egyetem honapjáról: (ITT)
  • 2017 novembere előtt megkötött együttműködési megállapodások esetén: 1. sz. melléklet (word) (PDF)

A fogadóhely fizetési kötelezettsége

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: NFTV) 44. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében a hat hétnél hosszabb összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgató számára kötelező hallgatói munkadíjat fizetni. Ennek mértékéről úgy rendelkezik, hogy csak alsó határt szab, maximális felső határt nem jelöli meg. A legkisebb összeg hetente a havi minimálbér 65%-a.

AZ NFTV 44. § (3/a) bekezdése szerint a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni.

A hallgatók fogadása

A kar a hallgatói részére a szakmai gyakorlat előtt tavaszi kezdésű gyakorlat esetén a megelőző év december 15-ig, nyári kezdésű gyakorlat esetén március 31-ig közzéteszi az együttműködési megállapodással rendelkező és az időszakban hallgatót fogadni kívánó partnerek listáját. A lista közzététele előtt a cége profilja szerinti tanszék munkatársa a fogadási szándék egyeztetése céljából megkeresi Önt.

A hallgatóknak tavaszi kezdésű gyakorlat esetén január 15-ig, nyári kezdésű gyakorlat esetén április 15-ig kell a jelentkezésüket a szakirányuk szerinti tanszék felé benyújtaniuk. A jelentkezéseket a szakirány felelőse bírálja el, majd a jelzi a fogadóhely felé a gyakorlaton náluk gyakorlaton résztvevő hallgató(k) listáját.

A hallgató(k) nevének és adatainak ismeretében kitöltésre kerül az szakmai gyakorlati megállapodás 1. sz. melléklete, melyet 3 példányban aláírva a kapcsolattartó oktató (tanszék) részére elküldeni szíveskedjen.

A szakmai gyakorlat végrehajtása

A hallgató a szakmai gyakorlat alatt a fogadóhely szakembereinek felügyelete és irányítása mellett dolgozik. A munkakezdésre és befejezésre a vállalati munkarend előírásai az irányadók, de a hallgató heti munkaideje nem haladhatja meg a 40 órát. A hallgató köteles a hatályos vállalati baleset- és munkavédelmi szabályokat betartani. A hallgató munkáját a gyakorlat ideje alatt az Egyetem az a szakmai gyakorlati megállapodás 1. sz. mellékletében megjelölt oktatója (felelőse) köteles rendszeresen ellenőrizni.

A gyakorlat értékelése és elfogadása

A szakmai gyakorlat végén a hallgatók írásos beszámolót készítenek, amit a fogadóhely aláírásával igazol. Külföldi szakmai gyakorlat esetén a beszámolót két nyelven (magyarul és a fogadóhely által elfogadott nyelven) kell elkészíteni. A szabályzat 5. sz. mellékletében meghatározott formájú és tartalmú beszámolót a szakirány-felelősnek kell benyújtani.

A gyakorlat teljesítését a munkahelyi vezető – a hallgató által készített írásos beszámoló szignálásán kívül – az „Igazolás a gyakorlat teljesítéséről és munkahelyi vezetői értékelés” nyomtatvány kitöltésével, aláírásával igazolja. Erről a szakmai gyakorlat utolsó napján egy példányt a hallgatónak átad, és további egy példányt a szakirányfelelősnek megküld.

Hallgatói munkaszerződés minta (a hallgató és a fogadóhely közötti szerződés) letölthető:  (ITT)

A szakmai gyakorlatról szóló hallgatói beszámoló tartalmi és formai követelményei (PDF)

Igazolás a gyakorlat teljesítéséről és munkahelyi vezetői értékelés (frissítve 2018.01.15.) (word.doc) (PDF)

 

 

<< vissza a főmenübe

magyar