Dékáni Titkárság

A 101/2020. (IV.10.) sz. Kormányrendelettel kapcsolatosan tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyetem dolgozik az oklevelek kiadásának előkészítésén, az érintettek tájékoztatást fognak kapni a teendőikről. Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék az Egyetem honlapján (https://szie.hu) a témában megjelenő tájékoztatókat és aszerint szíveskedjenek eljárni, valamint javasoljuk a 2020. április 14-én közzétett tájékoztató elolvasását (https://szie.hu/tajekoztato-oklevelkiadas-elokesziteserol).

 

 

A Dékáni Titkárság a kar központi adminisztratív szervezeti egysége, melynek feladata:

  • a kari bizottságok, a Kari Tanács és bizottságai döntéseinek előkészítése, a határozatok kezelése;
  • a kari személyzeti és munkaügyi feladatok kezelése;
  • a dékán és -helyettesei levelezésének kezelése;
  • kapcsolattartás a külföldi partner intézményekkel;
  • hallgatói külföldi tanulmányutak és farmgyakorlatok szervezése;
  • a kar és szervezeti egységei gazdasági ügyeinek kezelése;
  • a kari kommunikációs feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása.

A Dékáni Titkárság munkatársai

 

Nagyné Végvári Andrea

 

ügyvivő szakértő

"K" épület, fszt. 15. szoba
Telefon: 305 7474
E-mail: nagyne.vegvari.andrea@kertk.szie.hu

Feladata: oktatásszervezési tevékenységhez (felvételi eljárás, tantervek, szakmai gyakorlat, záróvizsgák, oktatási szabályzatok és ügyrendek stb.) kapcsolódó előkészítő ügyviteli és adminisztratív feladatok, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás; kari gépjárműhasználat: teljesítésigazolások; buszrendelés.
A kari humánerőforrás gazdálkodáshoz kapcsolódó előkészítő feladatok (bérgazdálkodás, személyügyi terv, kitüntetések, statisztikák, nyilvántartások vezetése, munkaügyi kari részfeladatok előkészítése, kapcsolattartás); az oktatásszervezéshez nem kapcsolódó kari ügyrend- és szabályzattervezetek előkészítése, aktualizálás, nyilvántartás, archiválás, kapcsolattartás.

 

Végváriné dr. Kothencz Zsuzsa

ügyvivő szakértő, kutatási és külügyi titkár

"K" épület, fszt. 16. szoba
Telefon: 305 7314
E-mail: kothencz.zsuzsanna@kertk.szie.hu

Feladata: pályázatfigyelés, tájékoztatás az aktuális pályázati lehetőségekről; hallgatói külföldi tanulmányutak (Erasmus, Ceepus programok), farmgyakorlatok szervezése; külföldi hallgatók, oktatók fogadása, ügyintézése, oktatói (Erasmus, Ceepus programok keretében) kiutazások szervezése; külföldi hallgatók felvételi ügyeihez kapcsolódó feladatok ellátása; kapcsolattartás a külföldi partner intézményekkel.
Fogadóóra: hétfő, csütörtök de. 9.00-11.00 és du. 13.00-15.30.

 

Bernáth Gáborné

igazgatási ügyintéző

"K" épület fszt. 15. szoba
Telefon: 305 7298
E-mail: bernath.gaborne@kertk.szie.hu

Feladata: dékáni vezetés időbeosztásának, programjainak vezetése, nyilvántartása; kari gépjárműhasználat: igénylés, naprakész nyilvántartás a használatról; iratkezelési és irattározási feladatok. 

 

Szakál Fanni

igazgatási ügyintéző

"K" épület, fszt. 8. szoba (8.00-12.00 óra között)
Telefon: 305 7297
E-mail: szakal.fanni@kertk.szie.hu

Feladata: a Kar PR tevékenységének koordinálása; részvétel a kari és egyetemi rendezvények szervezésében; a kari honlap és a kari Facebook oldal karbantartása, közzétételi feladatok, kapcsolattartás.

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar