Dékáni Titkárság

Nagyné Végvári Andrea
ügyvivő szakértő, dékáni titkár

"K" épület, fszt. 15. szoba
Telefon: 305 7474
E-mail: nagyne.vegvari.andrea@kertk.szie.hu

Feladata a dékán utasítása szerint a Dékáni Titkárság munkájának irányítása, ellenőrzése, a hivatali posta kezelésének, irattározási feladatainak szervezése, irányítása. Előkészíti a dékáni és kari tanácsüléseket  (meghívók és az írásos anyagok kiküldése, kari tanácsi titkári feladatok ellátása), valamint előkészíti és nyilvántartja a kari személyzeti és munkaügyi feladatokat.

Végváriné dr. Kothencz Zsuzsa
ügyvivő szakértő, kutatási és külügyi titkár

"K" épület, fszt. 16. szoba
Telefon: 305 7314
E-mail: kothencz.zsuzsanna@kertk.szie.hu

Feladatai: pályázatfigyelés, tájékoztatás az aktuális pályázati lehetőségekről, hallgatói külföldi tanulmányutak (Erasmus, Ceepus programok keretében), farmgyakorlatok (Leonardo-program) szervezése, külföldi hallgatók, oktatók fogadása, ügyintézése, oktatói (Erasmus, Ceepus programok keretében) kiutazások szervezése, kapcsolattartás a külföldi partner intézményekkel.

A határon túli levelező tagozaton az alábbi feldatokat látja el: az oktatók határon túli kiutazásának a szervezése;

 • a magyarországi gyakorlatok szervezésében való részvétel (szállásfoglalás, étkeztetés stb.);
 • a vizsgaidőpontok egyeztetése;
 • folyamatos kapcsolattartás a három határon túli konzultációs központ (KK) tanulmányi ügyintézőjével, vezetőjével;
 • folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás a HTLT vezetőjével.

Fogadóóra: hétfő, csütörtök de. 9.00-11.00 és du. 13.00-15.30.

Bernáth Gáborné
igazgatási ügyintéző

"K" épület fszt. 15. szoba
Telefon: 305 7298
E-mail: bernath.gaborne@kertk.szie.hu

Feladata a kari dékáni titkársági posta (érkező és kimenő) kezelése, az iratkezelési szabályzatnak megefelelően iktatási és irattározási feladatok ellátása, határidők nyilvántartása, figyelése, a dékáni vezetőség és a titkárság levelezésének intézése, a dékáni és kari tanácsülések előkészítése (teremfoglalás, berendeztetés, reprezentáció biztosítása), anyagok összegyűjtése, gépelése, sokszorosítása. Dékáni kabinet és karácsi kanácsi anyagok nyilvántartása, irattározása, a kari tanácsterem igénybevételének összehangolása, kari rendezvények szervezésében, bonyolításában való részvétel (diplomaosztó stb.)

Szakál Fanni
ügyintéző

"K" épület, fszt. 8. szoba (8.00-12.00 óra között)
Telefon: 305 7297
E-mail: szakal.fanni@kertk.szie.hu

Feladata elsősorban a Kar PR tevékenységének koordinálása, részvétel a kari és egyetemi rendezvények szervezésében, a kari honlap és a kari Facebook oldal karbantartása, kapcsolattartás.

Tóth Kata Henrietta
ügyvivő szakértő, oktatás szervező

"K" épület, fszt. 8. szoba
Telefon: 305 7297
E-mail: toth.kata.henrietta@kertk.szie.hu

Feladata elsősorban a Kar oktatási tevékenységének koordinálása, szervezi és ellátja a felvételi eljárással kapcsolatos ügyviteli és adminisztratív feladatokat, kapcsolattartás oktatási és tanulmányi ügyekben a szervezeti egységek vezetőivel, tanszékvezetőkkel, oktatókkal, egyetemi szervezetekkel és bizottságokkal, a hallgatók és a doktoranduszok képviselőivel valamint a Budai Campus Tanulmányi Osztály kari referensével, részt vesz a záróvizsgák szervezésében.

Almási-Tóth Katalin
ügyvivő szakértő

"K" épület, fszt. 15. szoba
Telefon: -
E-mail: -

A Dékáni Titkárság a kar központi adminisztratív szervezeti egysége, melynek feladata:

 • a kari bizottságok, a Kari Tanács és bizottságai döntéseinek előkészítése, a határozatok kezelése;
 • a kari személyzeti és munkaügyi feladatok kezelése;
 • a dékán és -helyettesei levelezésének kezelése;
 • kapcsolattartás a külföldi partner intézményekkel;
 • hallgatói külföldi tanulmányutak és farmgyakorlatok szervezése;
 • a kar és szervezeti egységei gazdasági ügyeinek kezelése;
 • a kari kommunikációs feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása.