Fenntartható Kertészet Intézet

A kertészet a mezőgazdaság legsokoldalúbb, legszínesebb és legdinamikusabban fejlődő szektora. Jellemzője a folyamatos megújulás, ugyanis a kertészet területén épülnek be a termesztési folyamatokba a leggyorsabban a kutatási és technikai innovációk. Ezen a nagy szaktudást, generációkon átívelő tapasztalatokat igénylő agrár szektoron belül egyszerre vannak jelen a legintenzívebb technológiákat alkalmazó növényházi kultúrák és az ökológiai szemléletű, tájfajtákat lokálisan felhasználó, kis léptékben gondolkodó szabadföldi gazdaságok.  

A SZIE Kertészettudományi Karán belül a Fenntartható Kertészet Intézet (FKI) a kertészet csaknem minden szakterületének tudásanyagát felölelő, az ide tartozó diszciplínákat oktató és ezeken a területeken kutatást folytató tanszékeket, mint önálló egységeket foglalja magában.

Tanszékeink munkatársai karunk olyan fontos szakjainak tudásanyagának oktatásáért felelősek, mint a Kertészmérnök alapszak (BSc) és a Kertészmérnök mesterszak (MSc), emellett a Kertészettudományi Doktori Iskola Növénytermesztési és kertészeti tudományok képzésében is részt vállalnak, mint oktatók, témavezetők, ill. törzstagok. 

Két sikeres posztgraduális képzés is Intézetünk egyes tanszékeihez kötődik: a Gyógynövényismerő és felhasználó szakirányú továbbképzési szak (Gyógy-és Aromanövények Tanszék), ill. a Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szak (Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék). Emellett egynapos szakmai tanfolyamok és szaktanácsadás keretében az érdeklődők számára minden tanszékünk átadja a legújabb szakmai ismereteket, innovációkat.

A Kísérleti Üzem és Tangazdaság területén minden tanszékünk rendelkezik kísérleti és oktatási területtel, mely a képzéseinkhez tartozó szakmai gyakorlati oktatás és a kutatás, valamint jelentős génbanki gyűjtemények megőrzésének helyszíne. Emellett Intézetünk Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke gyakorolja a Budai Arborétum fenntartásának szakmai felügyeletét. A kutatási infrastruktúra minden tanszékünk esetében korszerű, jól felszerelt és folyamatosan fejlesztett tanszéki laboratóriumokkal egészül ki. Amennyiben tudományos tevékenységünk túlmutat az intézeten belüli lehetőségeken, szívesen együttműködünk Karunk, ill. a SZIE többi intézetének munkatársaival, valamint további hazai és nemzetközi szakmai partnereinkkel.

Publikációs tevékenységünk egyrészt az oktatást és az ismeretterjesztést szolgáló szakkönyvek, másrészt tudományos folyóiratokban megjelentetett közleményekből áll. Kutatási eredményeinket az oktatási anyagokba folyamatosan beépítjük. Technológiai innovációinkat, továbbá az intézetünk kutatócsoportjaiban nemesített kertészeti fajtákat pedig igyekszünk a szakmai partnereink körében a gyakorlatban elterjeszteni, bevezetni.

Az oktatással, kutatással, szakmai tevékenységgel kapcsolatos további, részletes információk Tanszékeink honlapján találhatók.

 

 

 

Intézetigazgató:

Dr. Pluhár Zsuzsanna
egyetemi tanár

Elérhetősége:
"G" épület, I. emelet
Tel.: +36-1-305-7458
Fax: +36-1-305-7330
E-mail: pluhar.zsuzsanna@kertk.szie.hu

 

 

Tanszékeink:

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Honfi Péter egyetemi docens

Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
"K" épület, 3. emelet

 

 

Gyógy- és Aromanövények Tanszék

Tanszékvezető: Zámboriné dr. Németh Éva egyetemi tanár

Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
"G" épület, 2. emelet

 

 

Gyümölcstermesztési Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Simon Gergely egyetemi docens

Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
"K" épület, 2. emelet

 

 

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Pusztai Péter egyetemi docens 

Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
"C" épület

 

 

Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Geösel András egyetemi docens

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44.
"A" épület, 1. emelet

 

 

Meghatározatlan