III. Tehetségnap a Kertészettudományi Karon

A Tehetségnapot a Kertészettudományi Kar XLIII. TDK Konferenciájára való felkészülés jegyében a NTP-HHTDK-15 pályázat keretében szerveztük meg.

A Tehetségnap célja a tanszéki tudományos műhelyek munkájában résztvevő diákkörös hallgatók munkatervének ill. már elért eredményeinek versenyen kívüli bemutatása volt. A rendezvényen két szekcióban 40 diákkörös hallgató 10 perces előadása hangzott el. A bemutatkozások alapján megismerhettük a tudományos műhelyek tehetséggondozó munkájának színvonalát és a hallgatók tudományos munka iránti érdeklődését.

A Tehetségnapot nagy érdeklődés kísérte és pozitív visszhangja volt, mind a hallgatók, mind az oktatók körében.
A Tehetségnap programfüzete (PDF)
Jelentés a tehetségnapról (PDF)
Képek a tehetségnapról (PDF)


„A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez.”

(Gyarmathy Éva)

A Kertészettudományi Kar TDK tevékenysége az eredményességi mutató alapján az elmúlt három országos tudományos diákköri konferencián Kiváló minősítést kapott. A tehetséggondozás színvonalának és folyamatosságának megőrzése érdekében 2016. május 5-én Tehetségnapot szerveztünk.

Ezen a rendezvényen részben azok a diákkörös hallgatóink szerepeltek, akik már a korábbi években elkezdték kutató munkájukat és mára már bemutatásra érdemes eredmények is vannak. A rendezvényen résztvevő diákok másik csoportját azok a hallgatók alkották, akik a közelmúltban kezdték el a diákköri kutatómunkát és eljutottak a kutatási terv elkészítéséig. Az utóbbiak az elfogadott munkaterveikkel is nevezhettek, és a rendezvényen a kutatási célkitűzéseik megalapozottságát és a választott kutatási módszereiket mutatták be a Kar nyilvánossága előtt.

A rendezvényen a Kertészeti Szekcióban 21 kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, valamint szőlész-borász mérnök hallgató szerepelt. A munkatervek közel negyedét az MSc képzésben részt vevő hallgatóink mutatták be. A kertészeti termesztés alapjaihoz kapcsolódó témakörök mellett az energia gazdálkodást és a vidékfejlesztést érintő prezentációk is elhangzottak. A klasszikus kertészeti termesztés gyakorlatát érintő napi kérdésekre mintegy tucatnyi pályamű keresi a megoldást. A bemutatott célkitűzések általában mértéktartóak, de reálisak és a gyakorlati életben közvetlenül használható eredményekkel kecsegtetnek.

A Növényorvosi Szekcióban 19 MSc hallgató mutatta be eredményeit és vázolta fel a következő hónapok kutatási célkitűzéseit. A bemutatott kutatási témák szorosan kapcsolódtak a kertészeti termesztés megoldatlan, vagy újonnan jelentkező növényvédelmi gondjaihoz. Több diákköri munka foglalkozott az országos gondként jelentkező kajszi pusztulás kóroktanával, a klímaváltozás növényvédelmi hatásának elemzésével. A témák egymásra épülésének jó példája a fokhagyma vírusos betegségeivel kapcsolatos kutatási eredmények bemutatása három növényorvos hallgató által.

A Kertészettudományi Kar III. Tehetségnapi rendezvénye sikeres volt. A 40 diákkörös hallgató szereplése arról tanúskodott, hogy a hallgatóink érdeklődése változatlan a diákköri munka iránt. Amennyiben a tudományos műhelymunka anyagi feltételei is lehetővé teszik, őszre a Kar legrangosabb diákköri rendezvényén a 43. TDK Konferencián színvonalas diákköri dolgozattokra számíthatunk.

Tudományos Diákköri Bizottság
Kertészettudományi Kar

 

 

 

<< visszalépés

magyar