A Kertészmérnöki alapképzési szak nappali munkarend tanterve

Hatályos a 2018/19. tanévtől kezdődően a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

A tantárgy
Kódja Megnevezése Felelőse Heti óra-
száma

Terep-
gyak.

nap

Kredit­értéke Számon-
kérési módja
 

1. (őszi) szemeszter ( I. évf.)

3KT23NAK01B

Agrometeorológia és vízgazdálkodás1

Bozó László

2+2

1

4

vizsga

3MI09NAK38B

Alkalmazott informatika1

Ladányi Márta

1+2

-

3

gy.j.

3MT17NAK04B

Biofizika

Csima György

2+1

-

3

vizsga

3GN18NAK16B

Növénygenetika1

Hegedűs Attila

2+1

-

3

vizsga

1AK40NAK01B

Kertészeti kémia

Fodor Marietta

3+2

-

6

vizsga

3NT20NAK22B

Növényszervezettan

Benedek Lajos Krisztián

2+2

4

6

vizsga

1TN55NAK01B

Testnevelés

Kovács Péter

0+2

-

-

i.a.

3DH28NAK18B

Felzárkóztató tárgy

oktatási dékánhelyettes

2+0

-

-

-

"A" tárgyak összesen: 14+12 5 25 5V1G1I
  Javasolt szabadon választható (″C″) tárgy (1C): Fejezetek a modern kertészettudományból 2+0 - 2 vizsga
ÖSSZESEN:     16+12 5 27 6V1G1I
             

2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.)

3MM11NAK86B Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés Botos Ernő Péter 1+1 - 3 vizsga
3MI09NAK05B Matematika1 Ittzés András 1+2 - 3 vizsga
3MT17NAK02B Műszaki és munkavédelmi alapismeretek Csima György 2+1 2 3 vizsga
3MN24NAK30B Növényi biokémia és élettan Szegő Anita 3+2 - 5 vizsga
3NT20NAK23B Növényrendszertan Höhn Mária 2+2 5 5 vizsga
3KT23NAK03B Talajtan és agrokémia1 Kardos Levente 2+2 3 5 vizsga
1TN55NAK02B Testnevelés Kovács Péter 0+2 - - i.a.
"A" tárgyak összesen: 11+12 10 24 6V1I
Szabadon választható ″C″ tárgyak (2C): 4+0 - 4 vizsga
ÖSSZESEN: 15+12 10 28 7V1I
 

3. (őszi) szemeszter ( II. évf.)

3GY15NAK03B Faiskolai termesztés Hrotkó Károly 2+1 2+12 4 vizsga
3OG55NAK41B Földműveléstan Pusztai Péter 2+1 1 3 vizsga
3GY15NAK04B Gyümölcsfaj- és fajtaismeret Szalay László 2+2 3 4 vizsga
3MT17NAK07B Kertészeti termesztés gépei Jung András 2+2 2 5 vizsga
4MI25NAK01B Közgazdaságtan Kator Zoltán István 2+0 - 2 vizsga
3MN24NAK03B Növényi biotechnológia Lukács Noémi 2+2 - 3 vizsga
3OG55NAK07B Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia Gál Izóra 2+2 2+12 4 vizsga
3KU50NAK05B Nyári gyakorlat4 Pluhár Zsuzsanna 0+0 3 0 i.a.
"A" tárgyak összesen: 14+10 13+22 25 7V1I
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 2+0 - 2 vizsga
ÖSSZESEN: 16+10 13+22 27 8V1G
 

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

3MI09NAK39B Biometria1 Ladányi Márta 1+2 - 3 vizsga
3ME13NAK01B Gyógy- és fűszernövény-ismeret Pluhár Zsuzsanna 2+2 3+12 4 vizsga
3GY15NAK05B Gyümölcstermesztés Simon Gergely 2+2 3+12 4 vizsga
3RT07NAK01B Növényvédelmi állattan Vétek Gábor 2+2 - 3 vizsga
3DD02NAK01B Szabadföldi dísznövénytermesztés Sütöriné Diószegi Magdolna 2+2 3+12 4 vizsga
3SZ22NAK66B Szőlőtermesztés Bálo Borbála 2+2 3 4 vizsga
3ZT14NAK02B Zöldségtermesztés alapjai Pap Zoltán 2+2 3+12 4 vizsga
1NY56NCV03B Nyelvi képzés3 Almási Anikó 0+3 - - gy.j.
"A" tárgyak összesen: 13+17 15+42 26 7V1G
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 0+2 - 2 vizsga
ÖSSZESEN: 13+19 15+42 28 8V1G
 

5. (őszi) szemeszter ( III. évf.)

3ME13NAK02B Gyógynövénytermesztés Zámboriné Németh Éva 2+2 1 4 vizsga
3DD02NAK02B Növényházi dísznövénytermesztés Honfi Péter 2+2 2 4 vizsga
3NK06NAK20B Növénykórtan Palkovics László 2+2 - 3 vizsga
3OG55NAK06B Ökológiai gazdálkodás Szalai Zita 2+1 1 3 vizsga
3SZ22NAK87B Szőlőtermesztési technológia Fazekas István 2+2 3 4 vizsga
3ZT14NAK04B Zöldségtermesztési technológiák Slezák Katalin 2+2 3 4 vizsga
1NY56NCV04B Nyelvi képzés3 Almási Anikó 0+3 - - gy.j.
  Választott specializáció I. az egyes specializációért felelős oktató 1+2 - 5 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 13+16 10 27 6V2G
 

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)

3MM11NAK87B Kertészeti marketing és minőségbiztosítás Székely Géza 3+0   3 vizsga
3GN18NAK17B Növénynemesítés és fajtaminősítés Hegedűs Attila 4+0 2 3 vizsga
  Választott specializáció II. az egyes specializációért felelős oktató 0+2 25 5 gy.j.
Összefüggő szakmai gyakorlat: IV.1.-VII.15. 15 hét 30 gy.j.
3DD02NAK35B Dísznövénytermesztés és faiskola Honfi Péter
3ME13NAK31B Gyógynövénytermesztés Zámborné Németh Éva
3GY15NAK35B Gyümölcstermesztés Szalay László
3SZ22NAK23B Szőlészet Bisztray György Dénes
3ZT14NAK30B Zöldségtermesztés Pap Zoltán
3MN24NAK12B Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés Papp István
3MM11NAK60B Kertészeti vállalkozásfejlesztés Botos Ernő Péter
3KT23NAK16B Környezetgazdálkodás Kardos Levente
3MT17NAK21B Precíziós kertészeti technológiák Csima György
3OG55NAK29B Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem Pusztai Péter
"A" tárgyak összesen: 7+2 4 nap +15 hét 41 2V2G
 
7. (őszi) szemeszter
3NK06NAK03B Integrált növényvédelem, herbológia Palkovics László 3+0 2 5 vizsga
3MM11NAK08B Számvitel, pénzgazdálkodás Székely Géza 3+0   3 vizsga
3MM11NAK88B Üzemszervezéstan és - gazdaságtan Botos Ernő Péter 2+2   4 vizsga
  Választott specializáció III. az egyes specializációért felelős oktató 0+4   5 gy.j.
Szakdolgozat-készítés: november 30-ig 4 hét 15 gy.j.
3DD02NAK36B Dísznövénytermesztés és faiskola Honfi Péter
3ME13NAK32B Gyógynövénytermesztés Zámboriné Németh Éva
3GY15NAK36B Gyümölcstermesztés Szalay László
3SZ22NAK24B Szőlészet Bisztray György Dénes
3ZT14NAK31B Zöldségtermesztés Szabó Anna
3MN24NAK13B Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés Papp István
3MM11NAK61B Kertészeti vállalkozásfejlesztés Botos Ernő Péter
3KT23NAK27B Környezetgazdálkodás Kardos Levente
3MT17NAK35B Precíziós kertészeti technológiák Jung András
3OG55NAK30B Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem Pusztai Péter
"A" tárgyak összesen: 8+6 2 32 3V2G

A Felzárkóztató tárgy felvétele kötelező azon hallgatóknak, akik az alapozó tárgyak év elejei szintfelmérőjén nem érik el az elvárt szintet.
A 7. félév tantermi oktatási és terepgyakorlati időszaka: szeptember első hetétől november első hetéig (9 hét).
Vizsgaidőszak és szakdolgozat elkészítése: novemberben (4 hét).
Záróvizsga-időszak: december vége - január eleje, diplomaosztó: február közepe.

1A Szőlész-borász mérnöki alapképzési szakkal közös tárgy.
2A terepgyakorlati napok első részéből minden érintett tárgy esetében 1 napot kötelező a Kísérleti Üzem és Tangazdaságba szervezni. A második rész (+... nap) naposi rendszerben a tárgyért felelős tanszék által megjelölt egyetemi belső helyszínen (pl: Kísérleti Üzem és Tangazdaság, Budai Arborétum) kerül megtartásra, a tanszék által meghirdetett időpontok közül a hallgató választ időpontot és jelentkezik fel rá.
3Nyelvi képzésben csak a nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók vehetnek részt térítés nélkül.
4A tárgy teljesítése kritérium követelmény. A tárgy a félévet megelőző nyári szünetben 3 napos gyakorlatként a tárgyfelelős által meghatározott időpontban a Kísérleti Üzem és Tangazdaságban kerül megtartásra.
5A tárgy terepgyakorlatát az adott specializációért felelős tanszék kötelezően pénteki napra szervezi.

 

magyar