Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak operatív tanterve (2015)

Hatályos a 2015/16. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TÁRGY

 Kódja

Neve

Felelőse

Heti
óraszáma

(elm.+gyak.)

Terep-
gyakor-
lati
napok száma

Kredit
érték

Szám-
on-
kérés
módja

 
1. (őszi) szemeszter (I. évf.)
3GY15NAK01B Agrártermelés természettudományi alapjai I. Végvári György

2+1

2

4

gy.j.

3MM11NAK91B EU intézményrendszere Kator Zoltán

2+0

 

3

V

3OG55NAK41B Földműveléstan3 Pusztai Péter

2+1

2

4

V

3MI09NAK01B

Gazdaságmatematika Ladányi Márta

2+2

 

5

V

2SZ31NAK18B Informatika Czenky Márta

2+2

 

4

V

3MM11NAK90B Közigazgatás alapintézményei Kator Zoltán

2+1

 

4

V

3MT17NAK01B Műszaki beruházási ismeretek Láng Zoltán

2+1

 

3

V

1TN55NAK01B Testnevelés1 Kovács Péter

0+2

 

-

i.a.

3DH28NAK18B Felzárkóztató tárgy oktatási dékánhelyettes

2+0

     
"A" tárgyak összesen:

14+11

4

27

6V1G1I

 
2. (tavaszi) szemeszter (I. évf.)

3KT23NAK14B

Agrártermelés természettudományi alapjai II. Végvári György

2+1

1

4

V

3MM11NAK02B EU agrárpolitikája2 Botos Ernő Péter

2+0

 

3

V

3MM11NAK81B Közigazgatási jog Kator Zoltán

2+0

 

3

V

3OG55NAK01B Növénytermesztés1 Divéky-Ertsey Anna

2+1

1

3

V

2SZ31NAK17B

Operációs rendszerek és számítógép hálózatok

Orova Lászlóné

2+2

 

5

V

4PU51NAK01B Pénzügytan Pataki László

2+1

 

3

V

3MI09NAK02B Statisztika és biometria Ladányi Márta

2+2

 

4

gy.j.

3ZT14NAK58B Zöldség- és gyógynövénytermesztés1 Kappel Noémi

2+1

3

3

gy.j.

1NY56NAV02B Testnevelés1 Kovács Péter

0+2

 

-

i.a.

"A" tárgyak összesen:

16+10

5

28

6V2G1I

 
3. (őszi) szemeszter (II. évf.)
3OG55NAK42B Állattenyésztés1 Pusztai Péter

2+2

1

4

V

2GF26NAK02B

Környezetpolitika Fogarassy Csaba

2+0

 

3

gy.j.

4MI25NAK10B Közgazdaságtan I. Molnár József

2+1

 

5

V

5SZ09NAK01B Növény-és talajvédelem Palkovics László

2+2

2

3

gy.j.

2SA53NAK01B Számvitel alapjai Jekatyerina Kodenko

2+2

 

4

V

2IR32NAK21B

Szoftver-technológia I.

Krenedits Sándor

2+2

 

4

gy.j.

3MM11NAK01B Vidékfejlesztés intézményrendszere Botos Ernő Péter

2+0

 

3

V

3KU50NAK05B Nyári gyakorlat4 Pluhár Zsuzsanna

0+0

3

0

i.a.

"A" tárgyak összesen:

14+8

6

26

4V3G

Szabadon választható tárgyak:

0+2

 

2

V

ÖSSZESEN:

14+10

6

28

5V3G

 
4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

2SZ31NDV05B

Adatbáziskezelés a gyakorlatban

Czenky Márta

0+4

 

4

gy.j.

3MM11NAK89B Ágazati szakigazgatás Kator Zoltán

2+0

 

3

gy.j.

3GY18NAK51B Gyümölcs- és szőlőtermesztés Simon Gergely

2+1

3

3

gy.j.

4MA23NAK03B Közgazdaságtan II. Molnár József

2+1

 

4

V

2IR32NAK19B

Szoftver-technológia II.

Krenedits Sándor

2+2

 

4

V

2GF26NCK09B

Településföldrajz

Illyés Zsuzsanna

2+0

 

3

V

3MI09NAK10B

Térinformatika

Jung András

1+2

 

3

V

1NY56NCV03B Idegen nyelv Babinszki Lászlóné

0+3

   

i.a.

"A" tárgyak összesen:

11+13

3

24

4V3G1I

Szakirányi tárgyak összesen5:

4+0 v. 0+4

 

3 v. 7.

2V

3MI09NAK40B Szakirányos tanulmányi szemle Ladányi Márta  

2

 

i.a.

ÖSSZESEN:

15+13v. 11+17

5

27 v. 31

6V3G2I

 
5. ( őszi) szemeszter (III. évf.)

3MI09NAK17B

Agrárinformációs rendszerek

Ladányi Márta

2+2

 

4

V

3MM11NAK82B Üzemgazdaságtan Kocsis Márton

1+2

 

4

gy.j.

1NY56NAV04B

Idegen nyelv

Babinszki Lászlóné

0+3

   

i.a.

  
3ZT14NBK51B
3MI09NBK28S

Választott szakirány I.
  Szakigazgatási sz.
  Informatika sz.

szakirányfelelős
Ertseyné Peregi Katalin
Ladányi Márta

0+1

   

i.a.

"A" tárgyak összesen:

3+8

 

8

1V1G2I

Szakirányi tárgyak összesen5:

8+3 v. 6+6

 

17 v. 12.

4V v. 3V

Szabadon választható tárgyak:

0+4

 

4

2V

ÖSSZESEN:

11+15 v. 9+18

 

29 v. 24

5V1G2I v. 4V1G2I

 
6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)
3MI09NAK11B Döntéstámogató rendszerek Ladányi Márta

1+2

 

4

gy.j.

2GF26NAK03B

E-szakigazgatás

Ugrósdy György

2+1

 

4

V

3ZT14NAK28B

Szaktanácsadás

Terbe István

2+1

 

2

V

2VE81NGK14B Vezetés és szervezés Gyenge Balázs

2+0

 

3

V

   
3ZT14NBK52B
3MI09NBK29S

Választott szakirány II.
  Szakigazgatási sz.
  Informatika sz.

szakirányfelelős
Ertseyné Peregi Katalin
Ladányi Márta

0+1

   

i.a.

"A" tárgyak összesen:

7+5

 

13

3V1G1I

Szakirányi tárgyak összesen5:

7+0 v. 5+5

 

10 v. 11

4V v. 3V

Szabadon választható tárgyak:

0+4

 

3

1V1G

ÖSSZESEN:

14+9 v. 12+14

 

26 v. 27

8V2G1I v. 7V2G1I

 
7. (gyakorlati) szemeszter

 
   
3ZT14NBK50B
3MI09NBK30B

Összeföggő szakmai gyakorlat
  Szakigazgatási sz.
  Informatika sz.

szakirányfelelős
Ertseyné Peregi Katalin
Ladányi Márta

15 hét

 

30

gy.j.

  
3ZT14NBK53B
3MI09NBK31B

Szakdolgozat készítése
  Szakigazgatási sz.
  Informatika sz.

szakirányfelelős
Ertseyné Peregi Katalin
Ladányi Márta

0+10

 

15

i.a.

"A" tárgyak összesen:

0+10 és 15 hét

 

45

1G1I

1A Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakkal közös tantárgy.
2Az EU agrárpolitikája tárgy a 2012/13. tanév őszi félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére a II. évfolyam őszi félévében kerül oktatásra a 2013/14. tanév őszi félévében.
3A Kertészmérnöki alapképzési szakkal közös tantárgy.
4A tárgy teljesítése kritérium követelmény. A tárgy a félévet megelőző nyári szünetben 3 napos gyakorlatként a tárgyfelelős által meghatározott időpontban a Kísérleti Üzem és Tangazdaságban kerül megtartásra. A tárgyat a bevezetését követően a 2014/15. tanévtől a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgató részére kötelező teljesíteni!
5Az első szám a Szakigazgatási, a második az Informatika szakirányra vonatkozik.

Szakirányok és tárgyaik

Szabadon választható tárgyak

magyar