A Vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakirányú továbbképzési szak tanterve

TÁRGY

Kódja

Neve

Felelőse

Félévi óraszáma*
(kontakt óraszám)

Kredit
értéke

Számon-
kérési módja

 
1. szemeszter (I. évf.)
3MM11LAK37S 

Agrárgazdaságtan I.

Sidlovits Diána

30 (15)

5

V

3MM11LAK38S

Agrármarketing I.

Székely Géza

30 (15)

5

V

3MM11LAK39S

Agrárstatisztika

Ladányi Márta

30 (15)

5

V

3MM11LAK40S

Információ menedzsment

Ladányi Márta

30 (15)

6

V

3MM11LAK41S

Projektciklus menedzsment Botos Ernő Péter

30 (15)

6

V

"A" tárgyak összesen:  

150 (75)

27

 
 
2. szemeszter (I. évf.)
3MM11LAK42S

Agrárgazdaságtan II.

Sidlovits Diána

30 (15)

5

Sz

3MM11LAK43S

Agrármarketing II.

Székely Géza

30 (15)

5

V

3MM11LAK44S

Üzemgazdaságtan

Kocsis Márton

30 (15)

6

V

3MM11LAK45S

Vidékfejlesztési menedzsment I.

Botos Ernő Péter

30 (15)

5

V

3MM11LAK46S

Szakszeminárium, szakdolgozat I.

Székely Géza

30 (15)

6

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

150 (75)

27

 
 
3. szemeszter (II. évf.)

3MM11LAK47S

Szakigazgatási ismeretek Kator Zoltán

30 (15)

6

V

3MM11LAK48S

Üzleti tervezés Kocsis Márton

30 (15)

5

V

3MM11LAK49S

Vidékfejlesztési menedzsment II.

Botos Ernő Péter

30 (15)

5

Sz

3MM11LAK50S

Szakszeminárium, szakdolgozat II.

Székely Géza

30 (15)

7

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

120 (60)

23

 
Szabadon választható tárgy:  

30 (15)

10

 
ÖSSZESEN:  

150 (75)

33

V

 
4. szemeszter (II. évf.)

3MM11LAK51S

Környezetgazdaságtan

Kocsis Márton

30 (15)

5

V

3MM11LAK52S

Multifunkcionális agrárgazdaság

Sidlovits Diána

30 (15)

6

V

3MM11LAK53S

Vidéki turizmus

Botos Ernő Péter

30 (15)

5

V

3MM11LAK54S

Szakszeminárium, szakdolgozat III.

Botos Ernő Péter

30 (15)

7

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

120 (60)

23

 
Szabadon választható tárgy:  

30 (15)

10

V

ÖSSZESEN:  

150 (75)

33

 

*A félévi óraszám a szorgalmi időszakon belüli és azon kívüli, tanrendszerű és egyéni időráfordítások összessége (tanóra, konzultáció, irodalomkutatás, és önálló tanulmányi kutatási tevékenység).

Szabadon választható tárgyak

Tárgy kódja

Tárgy neve

Tantárgyfelelős

Félévi óraszám
(kontakt óraszám)

Kredit
érték

Számonkérés módja

3MM11LCS55S

Jogi ismeretek

Kator Zoltán

30 (15)

10

V

3MM11LCS56S

Kommunikációs tréning

Botos Ernő Péter

30 (15)

10

V

3MM11LCS57S

Nemzetközi kereskedelem

Székely Géza

30 (15)

10

V

3MM11LCS58S

Regionális marketing

Botos Ernő Péter

30 (15)

10

V

 

magyar