Kertészmérnöki mesterképzési szak levelező munkarend mintatanterve

Hatályos a 2017/18. tanévtől a tanulmányaikat a szakon megkezdő hallgatók részére

A tantárgy

Kódja

Megnevezése

Felelőse

Félévi
konz.
óra-
száma

Terep-
gyak.

nap

Kredit
értéke

Számon-
kérési
módja

             

1. ( őszi) szemeszter ( I. évf.)

3SZ22LAK14M

A szőlőtermesztés biológiai és fitotechnikai ismeretei

Deák Tamás

14

 

3

K

3ME14LAK56M

Kertészeti fajok biológiailag aktív anyagai 

Zámboriné Németh Éva

14

 

3

K

3ME13LAK38M

Korszerű gyógynövénytermesztési  ismeretek

Pluhár Zsuzsanna

14

 

3

K

3MN24LAK08M

Növényélettan és molekuláris növénybiológia

Papp István

14

 

3

K

3NT20LAK09M

Növényföldrajz és növényi ökológia

Höhn Mária

14

 

3

K

3DD02LAK11M

Szaporodás- és szaporítás-biológia

Hrotkó Károly

14

 

3

K

3ZT14LAK45M

Talajnélküli hajtatás

Slezák Katalin

14

 

3

 

Diplomamunka I.

témafelelős:

14

 

5

gy.j.

3DD02LBK74S Dísznövények Honfi Péter
3ME13LBK27S Gyógynövények Tavaszi-Sárosi Szilvia
3GY15LBK46S Gyümölcstermő növények Szalay László
3SZ22LBK35S Szőlészet Bálo Borbála
3ZT14LBK44S Zöldségnövények Kappel Noémi

„A” tárgyak összesen:

112

 

26

7K1G

Szabadon választható tárgy:

8

 

2

K/gy.j.

Összesen:

120

 

28

 

             

2. (tavaszi) szemeszter (I. évf.)

3GY15LBV27M

Gyümölcstermő növények fiziológiai kérdései

Szalay László

14

 

3

K

3ZT14LAK46M

Gombabiológia és -termesztés

Geösel András

14

 

3

K

3SZ22LBV19M

Minőségi szőlőtermesztés, termelésfejlesztés

Bisztray György Dénes

14

 

3

K

3GN18LAK07M

Növényi molekuláris genetika és géntechnológia

Hegedűs Attila

14

 

3

K

3ME14LAK57M

Gyógy- és fűszernövények a táplálkozásban és a gyógyításban

Tavaszi-Sárosi Szilvia

14

 

3

K

3MI09LAK43M

A szaktanácsadás statisztikai döntéstámogató módszerei

Ladányi Márta

14

 

3

K

3ZT14LBV47M

Vetőmagtermesztés és fajtahasználat a zöldségtermesztésben

Balázs Gábor

14

 

3

K

Diplomamunka II.

témafelelős:

14

 

5

gy.j.

3DD02LBK33S Dísznövények Honfi Péter
3ME13LBK29S Gyógynövények Tavaszi-Sárosi Szilvia
3GY15LBK33S Gyümölcstermő növények Szalay László
3SZ22LBK21S Szőlészet Bálo Borbála
3ZT14LBK27S Zöldségnövények Kappel Noémi

„A” tárgyak összesen:

112

 

26

7K1G

Szabadon választható tárgy:

8

 

2

K/gy.j.

Összesen:

120

 

28

 

             

3. (őszi) szemeszter (II. évf.)

3MI09LAK14M

Kertészeti informatikai rendszerek

Ladányi Márta

14

 

3

K

3NK06LAK16M

Növénykórtan biológiai alapjai

Palkovics László

14

 

3

K

3GY15LBV28M

Korszerű gyümölcstermesztési módszerek

Szalay László

14

 

3

K

3DD02LAK75M

Modern dísznövénytermesztés és  -kereskedelem

Honfi Péter

14

 

3

K

3MT17LAK19M

Műszaki szakismeretek

Jung András

14

 

3

K

3RT07LAK16M

Rovartan biológiai alapjai

Fail József

14

 

3

K

3ME13LAK09M

Termelő ökoszisztémák működése, szabályozásuk formái

Bernáth Jenő

14

 

3

K

3ME14LAK58M

Szakmai gyakorlat

Szakfelelős

3 hét

 

5

gy.j.

Diplomamunka III.

témafelelős:

14

 

5

gy.j.

3DD02LBK48S Dísznövények Honfi Péter
3ME13LBK34S Gyógynövények Tavaszi-Sárosi Szilvia
3GY15LBK38S Gyümölcstermő növények Szalay László
3SZ22LBK30S Szőlészet Bálo Borbála
3ZT14LBK29S Zöldségnövények Szabó Anna

„A” tárgyak összesen:

112

 

31

7K2G

Szabadon választható tárgy:

8

 

2

K/gy.j.

ÖSSZESEN:

120

 

33

 

             

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

3MM11LAK30M

Agrárjog és gazdasági élet joga

Kator Zoltán

14

 

3

K

3MM11LAK31M

Agromenedzsment

Botos Ernő Péter

14

 

3

K

1BT33LAK02M

Borászat

Magyar Ildikó

14

 

3

K

3GY15LAK21M

Gyümölcsfajta-értékelés

Ficzek Gitta

14

 

3

K

3DD02LAK93M

Tradicionális és innovatív díszkertészet

Tillyné Mándy Andrea

14

 

3

K

3KT23LAK12M

Természeti erőforrások és természetvédelem

Pacsutáné Bíró Borbála

14

 

3

K

3ME13LBV25M

Speciális gyógy- és fűszernövénytermesztés

Szabó Krisztina

14

 

3

K

Diplomamunka IV.

témafelelős:

22

 

10

gy.j.

3DD02LBK50S Dísznövények Honfi Péter
3ME13LBK36S Gyógynövények Tavaszi-Sárosi Szilvia
3GY15LBK40S Gyümölcstermő növények Szalay László
3SZ22LBK32S Szőlészet Bálo Borbála
3ZT14LBK31S Zöldségnövények Pap Zoltán

„A” tárgyak összesen:

120

 

31

7K1G

A képzéshez kapcsolódó üzemi gyakorlat 3 hét, melyet a képzés 2. féléve után kell teljesíteni a Diplomamunka tantárgy megfelelő témafelelősével egyeztetett gyakorlati helyszínen.

Szakspecifikusan ajánlott szabadon választható tárgyak

Tárgykód

Tárgynév

Tantárgyfelelős

Félévi
konz.

óraszám

Kredit
érték

Számon-
kérés
módja

Félév

3GN18LCS05M

Alkalmazott növénybiotechnológia és rezisztencianemesítés

 Halász Júlia

8

2

K

őszi/ tavaszi

3RT07LCS20M

Biológiai növényvédelem

Fail József

8

2

K

őszi/ tavaszi

3OG55LCS25M

Fenntarthatóság a kertészeti termelésben

Szalai Zita

8

2

K

őszi/ tavaszi

3GY15LAK20M

Kertészet- és agrártörténet

Végvári György

8

2        

K

őszi

3MI09LCS24M

Kísérlettervezési és értékelési módszerek

Ladányi Márta

8

2

gy.j.

tavaszi

3NT20LCS11M

Ökonómbotanika

Benedek Lajos Krisztián

8

2

K

őszi/ tavaszi

1BT33LBV04M

Válogatott fejezetek a borászati technológiából

Nyitrainé Sárdy Diána

8

3

K

őszi/ tavaszi

A szabadon választott tárgyak 1-4. félévben időkorlátozás nélkül felvehetők. Szabadon választható tárgyként felvehetők az egyetem más szakjainak tárgyai is.

Diplomamunka-tématerületek és felelőseik:

Dísznövények
Felelős: Dr. Honfi Péter

Gyógy- és aromanövények
Felelős: Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia

Gyümölcstermő növények
Felelős: Dr. Szalay László

Szőlészet
Felelős: Dr. Bálo Borbála

Zöldségnövények
Felelős: Dr. Kappel Noémi

magyar