Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak levelező munkarend tanterve (2016)

Hatályos a szakon a 2016/17. tanévtől kezdődően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére.

A tantárgy
Kódja Megnevezése Felelőse Féléves
óra-
száma

Terep-
gyak.

nap

Kredit­-
értéke
Számon-
kérési
módja
 

1. (őszi) szemeszter (I. évf.)

3KT23LAK09B Agrometeorológia és vízgazdálkodás1 Bozó László 16   3 V
3MI09LAK38B Alkalmazott informatika1 Ladányi Márta 14   3 gy.j
ETSBLAK01AB Általános és szervetlen kémia Jókainé Szatura Zsuzsanna 20   5 V
1FA35LAK03B Fizika Firtha Ferenc 12   4 V
ETSBLEG01AB Közgazdaságtan Kasza Gyula 10   3 V
3GN18LAK16B Növénygenetika1 Hegedűs Attila 12   3 V
3NT20LAK06B Növénytan, növényrendszertan Papp Viktor 12 1 4 V
"A" tárgyak összesen: 96 1 25 6V1G
Szabadon választható "C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
ÖSSZESEN: 104 1 27 7V1G
             

2. (tavaszi) szemeszter (I. évf.)

3SZ22LAK41B A szőlőtermesztés és borászat története Bisztray György Dénes 8   3 V
ETSBLEM04AB Élelmiszeripari alapműveletek Koris András 14   3 V
3MI09LAK21B Matematika1 Ittzés András 12   3 V
ETSBLFA03AB Mérés és automatizálás Felföldi József 8   3 V
3MT17LAK16B Műszaki és munkavédelmi alapismeretek1 Csima György 14   3 V
3MN24LAK30B Növényi biokémia és élettan1 Papp István 20   4 V
1AK40LAK07B Szerves- és biokémia Marczika Andrásné Sörös Csilla 20   5 V
3KT23LAK10B Talajtan és agrokémia1 Kardos Levente 18   5 V
"A" tárgyak összesen: 112   29 7V
             

3. (őszi) szemeszter ( II. évf.)

3MM11LAK95B Agrár és élelmiszeripari gazdaságtan Botos Ernő Péter 12   3 V
ETSBLEK02AB Élelmiszerkémia Simonné Sarkadi Livia 14   4 V
ETSBLEM02AB Hő és anyagátadási műveletek Márki Edit 10   3 V
3MM11LAK96B Marketing ismeretek Botos Ernő Péter 12   3 V
ETSBLEM05AB Munkavédelem Bánvölgyi Szilvia 10   3 V
3SZ22LAK59B Szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai Bálo Borbála 14   6 V
3SZ22LAK52B Szőlészeti gyakorlat I. Varga Zsuzsanna   2 0 i.a.
3SZ22LAK48B Termőhelyismeret Bodor Péter 8   5 V
"A" tárgyak összesen: 80 2 27 7V1I
Szabadon választható ″C″ tárgy (2C): 16   4 2V
ÖSSZESEN: 96 2 31 9V1I
             

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

1MB42LAK04B Általános és élelmiszer-mikrobiológia Mohácsiné Farkas Csilla 20   6 V
3BT33LAK05B Borászati kémia és analitika Nyitrainé Sárdy Diana 14   5 V
3BT33LAK06B Borászati technológia I. Kellner Nikolett 12   4 V
3MT17LAK36B Szőlőtermesztés gépesítése és gépei  Jung András 10   3 V
3MM11LAK97B Szőlőtermesztés rendeleti szabályozása és eredetvédelem Botos Ernő Péter 8   3 V
3SZ22LAK43B Szőlőtermesztés technológiai ismeretek I. Lukácsy György 12   3 V
3SZ22LAK50B Szőlőszaporítás, nemesítés és biotechnológia a szőlő termesztésben Deák Tamás 12   4 V
3MM11LAK88B Üzemszervezéstan és - gazdaságtan Botos Ernő Péter 8   3 V
3SZ22LAK53B Szőlészeti gyakorlat II. Fazekas István 0 2 0 i.a.
"A" tárgyak összesen:     96 2 31 7V1I
             

5. (őszi) szemeszter ( III. évf.)

3BT33LAK08B Borászati mikrobiológia Sólyom-Leskó Annamária 16   5 V
3BT33LAK09B Borászati technológia II. Szövényi Áron 12   3 V
ETSBLAK05AB Minőségbiztosítás és szaktanácsadás Sipos László 8   3 V
3RT07LAK22B Növényvédelem I. a szőlő kártevői Szabó Árpád 12   3 V
3SZ22LAK49B Szőlő- fajtaismeret és használat Varga Zsuzsanna 14   3 V
3SZ22LAK47B Szőlőtermesztés technológiai ismeretek II. Fazekas István 14   3 V
ETSBLEG03AB Vezetési és szervezési ismeretek Hajdu Istvánné 12   3 V
3BT33LAK07B Szőlőfeldolgozási gyakorlat Nagy Balázs   2 0 i.a.
3BT33LAK11B Szakdolgozat I. Bálo Borbála 8   7 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 96 2 30 8V1I
Szabadon választható "C" tárgyak (1C): 8   2 vizsga
ÖSSZESEN: 104 2 32 9V1I
             

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)

3MI09LAK22B Biometria1 Ladányi Márta 14   3 V
3BT33LAK12B Borászati gépek Nagy Balázs 14   3 V
3BT33LAK13B Borászati technológia III. Nyitrainé Sárdy Diána 12   3 V
3NK06LAK21B Növényvédelem II. a szőlő betegségei Horváthné Petróczy Marietta 12   3 V
3BT33LAK14B Organoleptikus értékelés, kóstolástechnika Sólyom-Leskó Annamária 12   3 V
3SZ22LAK51B Szőlőtermesztés technológiai ismeretek III. Bisztray György Dénes 20   5 V
3BT33LAK10B Borkezelési gyakorlat Nagy Balázs   2 0 i.a.
3BT33LAK16B Szakdolgozat II. Nyitrainé Sárdy Diána 12   8 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 96   28 9V1G1I
Szabadon választható ″C″ tárgyak (1C): 8   2 1V
ÖSSZESEN: 104 2 30 10V1G1I
             
7. (őszi) szemeszter
3BT33LAK17B Üzemi gyakorlat Kállay Miklós   4 hét 30 gy.j.
"A" tárgyak összesen:   4 hét 30 1G

1A Kertészmérnöki alapképzési szakkal közös tárgy.

magyar