Növényorvosi mesterképzési szak mintatanterve

Hatályos a 2017/18. tanév őszi félévétől tanulmányaikat megkezdő hallagtók részére

A tantárgy

 

Kódja

 

Megnevezése

 

Felelőse

Heti
óra-
száma

Terep-
gyak.

nap

Kredit
értéke

Számon-
kérési
módja

             

1. évfolyam, tavaszi szemeszter

3GN18NAK02M

Alkalmazott növénybiotechnológia és rezisztencianemesítés1

Halász Júlia

1+1

 

3

K

3NK06NAK02M

Gyomnövénytan biológiai alapjai

Markó Gábor

2+1

 

3

K

3MN24NAK06M

Növényélettan és molekuláris növénybiológia1

Papp István

2+1

 

3

K

3NK06NAK03M

Növénykórtan biológiai alapjai2

Palkovics László

2+2

 

4

K

3MT17NAK13M

Növényvédelmi géptan

Jung András

1+1

 

3

K

1AK40NAK03M

Növényvédelmi kémia és toxikológia

Marczika Andrásné Sörös Csilla

2+2

 

4

K

3RT07NAK03M

Ökológia és környezetvédelem1

Markó Viktor

2+1

 

3

K

3RT07NAK04M

Rovartan biológiai alapjai2

Fail József

2+1

 

3

K

„A” tárgyak összesen:

14+12

 

26

 

Szabadon választható tárgy(ak):

2+1

 

3

 

ÖSSZESEN:

16+13

 

29

 

A képzésen a Gyomnövénytan biológiai alapjai – Gyomfelvételezés, gyomszabályozás, Növénykórtan biológiai alapjai – Kórokozók diagnosztikája és előrejelzése, Rovartan biológiai alapjai – Kártevőismeret tantárgyak a tárgyak egymásra épülése miatt őszi és tavaszi félévben is meghirdetésre kerülnek.

1. évfolyam, őszi szemeszter

3ZT14NAK04M

Abiotikus stressz okozta elváltozások

Terbe István

1+1

 

3

K

3NK06NAK04M

Gyomfelvételezés, gyomszabályozás

Markó Gábor

1+2

 

3

K

3RT07NAK05M

Kártevőismeret és előrejelzés

Haltrich Attila

2+2

 

4

K

3MI09NAK43M

A szaktanácsadás statisztikai döntéstámogató módszerei2

Ladányi Márta

1+2

 

3

K

3NK06NAK05M

Kórokozók diagnosztikája és előrejelzése

Horváthné Petróczy Marietta

2+2

 

4

K

3NK06NAK06M

Növényvédelmi jog és szakigazgatás

Winkler István

2+0

 

3

K

3RT07NAK07M
3NK06NAK07M

Diplomamunka I.

Fail József
Palkovics László

0+4

 

8

gy.j.

„A” tárgyak összesen:

9+11

 

28

 

Szabadon választható tárgy(ak):

2+1

 

3

 

ÖSSZESEN:

11+12

 

31

 

             

2. évfolyam, tavaszi szemeszter

3RT07NAK08M

Biológiai növényvédelem1

Fail József

1+1

 

3

K

3RT07NAK18M

Megporzó rovarok, méhészet

Vétek Gábor

1+1

 

3

K

3NK06NAK08M

Molekuláris növénykórtan1

Palkovics László

1+1

 

3

K

3NK06NAK09M

Szántóföldi növények betegségei

Karacs-Végh Anita

1+1

 

3

K

3RT07NAK10M

Szántóföldi növények kártevői

Markó Viktor

1+1

 

3

K

3RT07NAK11M

Zöldségfélék és dísznövények kártevői

Fail József

2+1

 

3

K

3NK06NAK10M

Zöldségfélék, a dísz- és gyógynövények betegségei

Horváthné Petróczy Marietta

2+1

 

3

K

3RT07NAK14M
3NK06NAK14M

Diplomamunka II.

Fail József
Palkovics László

0+4

 

10

gy.j.

„A” tárgyak összesen:

 

 

9+11

 

31

 

ÖSSZESEN:

 

 

9+11

 

31

 

             

2. évfolyam őszi szemeszter

3MM11NAK01M

Agromenedzsment3

Botos Ernő Péter

3+0

 

3

K

3NK06NAK22M

Gyümölcsfélék, szőlő és erdészeti növények betegségei

Karacs-Végh Anita

2+1

 

3

K

3RT07NAK24M

Gyümölcsfélék, szőlő és erdészeti növények kártevői

Vétek Gábor

2+1

 

3

K

3RT07NAK13M

Integrált növényvédelem

Szabó Árpád

2+2

 

4

K

3RT07NAK16M

Üzemi növényvédelem4

Fail József

-

 

4

gy.j.

3RT07NAK15M
3NK06NAK15M

Diplomamunka III.

Fail József
Palkovics László

0+4

 

12

gy.j.

„A” tárgyak összesen:

9+8

 

29

 

ÖSSZESEN:

9+8

 

29

 

Szabadon választható tárgyak

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Tantárgyfelelős

Kredit
érték

Heti
óraszám

Számon-
kérés
módja

Javasolt
félév

3RT07NAK06M

Erdészeti növényvédelem

Csóka György

3

2+0

K

tavaszi

3MN24NAK07M

A biotechnológia biztonsági, jogi és etikai kérdései3

Lukács Noémi

3

2+0

K

őszi

3SZ22NAK12M

A szőlőtermesztés biológiai és fitotechnikai ismeretei5

Deák Tamás

3

2+1

K

őszi

3NT20NCS19M

A természetvédelem általános és történeti kérdései

Rimóczi Imre

3

2+1

K

tavaszi

3DD02NCS05M

Évelők és szárazvirágok

Kohut Ildikó

3

1+1

K

őszi

3DD02NCS61M

Faiskolai üzem és áruforgalom

Hrotkó Károly

3

1+1

K

őszi

3GY15NCS42M

Fásszárú haszonnövények a zöldkörnyezetben

Kovács Szilvia

3

2+1

K

tavaszi

3GY15NAK19M

Gyümölcsfajta-értékelés5

Kovács Szilvia

3

2+1

K

őszi

3DD02NCS62M

Kegyeleti növényalkalmazás

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

őszi

3DD02NBV27M

Kertészeti dendrológia5

Sütöriné Diószegi Magdolna

3

1+1

K

tavaszi

3MI09NCS05M

Kísérlettervezési és értékelési módszerek6

Ladányi Márta

2

0+2

gy.j.

tavaszi

3GY15NBV26M

Korszerű gyümölcstermesztési módszerek5

Szalay László

3

2+1

K

tavaszi

3DD02NBV28M

Különleges dísznövények termesztése és szaporítóanyag-előállítása

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

tavaszi

3DD02NCS08M

Speciális dendrológia

Sütöriné Diószegi Magdolna

3

1+1

K

őszi-tavaszi

3ME13NBV23M

Speciális gyógy- és fűszernövény termesztés5

Szabó Krisztina

3

2+1

K

őszi

3NT20NCS20M

Terepi botanika

Barabás Sándor

3

2+1

K

tavaszi

3RT07NCS09M

Természetvédelmi állattan

Haltrich Attila

2

1+1

K

őszi, tavaszi

A szabadon választott tárgyak 1-4. félévben időkorlátozás nélkül felvehetők. Szabadon választható tárgyként felvehetők az egyetem más szakjainak tárgyai is. A táblázatban felsorolt szabadon választható tárgyak közösek a Kar többi mesterképzési szakjával.

1A Kertészmérnök (MSc) és a Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakokkal közös tárgy.
2A Kertészmérnök (MSc) szakkal közös tárgy.
3A Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakkal közös tárgy.
4A tárgy egyéni felkészüléssel teljesítendő mint a szakhoz kapcsolódó 4 hetes szakmai gyakorlat.
5A szak hallgatói részére elsősorban ajánlott szabadon választható tárgy.

magyar