Növényorvosi mesterképzési szak szabadon választható tárgyai

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Tantárgyfelelős

Kredit
érték

Heti
óraszám

Számon-
kérés
módja

Javasolt
félév

3RT07NAK06M

Erdészeti növényvédelem

Csóka György

3

2+0

K

tavaszi

3MN24NAK07M

A biotechnológia biztonsági, jogi és etikai kérdései

Lukács Noémi

3

2+0

K

őszi

3SZ22NAK12M

A szőlőtermesztés biológiai és fitotechnikai ismeretei1

Deák Tamás

3

2+1

K

őszi

3NT20NCS19M

A természetvédelem általános és történeti kérdései

Rimóczi Imre

3

2+1

K

tavaszi

3DD02NCS05M

Évelők és szárazvirágok

Kohut Ildikó

3

1+1

K

őszi

3DD02NCS61M

Faiskolai üzem és áruforgalom

Hrotkó Károly

3

1+1

K

őszi

3GY15NCS42M

Fásszárú haszonnövények a zöldkörnyezetben

Kovács Szilvia

3

2+1

K

tavaszi

3GY15NAK19M

Gyümölcsfajta-értékelés1

Kovács Szilvia

3

2+1

K

őszi

3DD02NCS62M

Kegyeleti növényalkalmazás

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

őszi

3DD02NBV27M

Kertészeti dendrológia1

Sütöriné Diószegi Magdolna

3

1+1

K

tavaszi

3MI09NCS05M

Kísérlettervezési és értékelési módszerek1

Ladányi Márta

2

0+2

gy.j.

őszi

3GY15NBV26M

Korszerű gyümölcstermesztési módszerek1

Szalay László

3

2+1

K

tavaszi

3DD02NBV28M

Különleges dísznövények termesztése és szapanyag-előállítása

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

tavaszi

3DD02NCS08M

Speciális dendrológia

Sütöriné Diószegi Magdolna

3

1+1

K

őszi, tavaszi

3ME13NBV23M

Speciális gyógy- és fűszernövény termesztés1

Szabó Krisztina

3

2+1

K

őszi

3NT20NCS20M

Terepi botanika

Barabás Sándor

3

2+1

K

tavaszi

3RT07NCS09M

Természetvédelmi állattan

Haltrich Attila

2

1+1

K

őszi, tavaszi

1A szak hallgatói részére elsősorban ajánlott szabadon választható tárgy.

A Kertészettudományi Kar 2016/17. tanévre meghirdetett szabadon választható tárgyai

A szabadon választott tárgyak 1-4. félévben időkorlátozás nélkül felvehetők. Szabadon választható tárgyként felvehetők az egyetem más szakjainak tárgyai is. A táblázatban felsorolt szabadon választható tárgyak közösek a Kar többi mesterképzési szakjával. A tanulmányok alatt szabadon választható tárgyként legalább 4 kredit értékben tárgyat a táblázatban felsorolt tárgyak közül kell felvenni.

magyar