Meghirdetett képzések 2020/21 tanév

2020 szeptemberében induló alapképzések

2020 szeptemberében induló mesterképzések

2020 szeptemberében induló határon túli kihelyezett képzések

2021 februárban induló mesterképzések

Alapképzésben meghirdetett szakok

Képzési

forma

Munka-

rend

Finanszírozási

forma

Választható szakok

Önköltségi díj/félév

Képzési idő

(félév)

Irányszám

(min. < max.)

A

N

állami ösztöndíjas vagy

önköltséges

kertészmérnök

(magyar nyelven

Budapest)1

325.000 Ft

7

20 < 150

A

N

állami ösztöndíjas vagy

önköltséges

kertészmérnök

(angol nyelven

Budapest)1

325.000 Ft

7

10 < 25

A

N

állami ösztöndíjas vagy

önköltséges

kertészmérnök

(magyar nyelven

Gödöllő)1

325.000 Ft

7

15 < 50

A

L

állami ösztöndíjas vagy

önköltséges
kertészmérnök

(Budapest)2

325.000 Ft

7

20 < 70

A L állami ösztöndíjas vagy

önköltséges
kertészmérnök

(Gödöllő)2
325.000 Ft 7 15 < 50

A

N

állami ösztöndíjas vagy

önköltséges

szőlész-borász mérnök

325.000 Ft

7

20 < 120

A

L

állami ösztöndíjas vagy

önköltséges
szőlész-borász mérnök

325.000 Ft

7

15 < 45

1Választható specializációk: dísznövénytermesztés és faiskolai, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészeti biotechnológia és növénynemesítés, kertészeti vállalkozásfejlesztés, környezetgazdálkodás, precíziós kertészeti technológák, ökológiai gazdálkodás és természetvédelem, szőlészet, zöldségtermesztés.

2Választható specializációk: dísznövénytermesztés és faiskolai, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészeti vállalkozásfejlesztés, környezetgazdálkodás, precíziós kertészeti technológák, ökológiai gazdálkodás és természetvédelem, szőlészet, zöldségtermesztés.

Minden alapképzésen kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

Érettségi vizsgakövetelmények (kettőt kell választani): biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.

Jelentkezés módja: e-felvételivel a www.felvi.hu honlapon keresztül 2020. február 15-ig.

Jelentkezés hitelesítésének határideje: 2020. február 20.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát, így a pontszámításhoz szükséges eredményeket (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány), és a többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumokat (fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány) mellékelni kell a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatát az Oktatási Hivatal részére a lent olvasható határidőig kell benyújtani az alábbi módok valamelyikén:

 • elektronikusan a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel (e-felvételi);
 • postai úton (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).

Kötelező beküldeni:

 • az érettségi bizonyítványt (a 2006. január 1. előtt érettségizők esetében),
 • az érettségi tanúsítványt,
 • a felsőfokú oklevelet,
 • a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolását.

A pontszámításhoz szükséges egyéb dokumentumok:

 • a középiskolai bizonyítvány.

A többletpontok számításához szükséges lehet:

 • a nyelvtudás igazolása (kivéve a 2003. január 1. utáni államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok),
 • a tanulmányi és művészeti versenyeredmények igazolása,
 • a felsőoktatási szakképzés igazolása,
 • a szakképesítés igazolása,
 • a sporteredmény igazolása,
 • a hátrányos helyzet igazolása,
 • a fogyatékosság igazolása,
 • a gyermekgondozás igazolása.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatainak végső benyújtási határideje: 2020. július 11. A dokumentummásolat(ok) pótlásáról bővebb információ a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban található.

Felvételi pontok számítása az alapszakokon (BSc)

Mesterképzésben meghirdetett szakok

Képzési
forma

Munka-
rend

Finanszírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi díj/félév

Képzési idő
(félév)

Irányszám
(min. < max.)

M

N

állami ösztöndíjas

kertészmérnöki
(angol nyelven)1

támogatott

4

5 < 8

M

N

önköltséges

kertészmérnöki
(angol nyelven)1

500.000 Ft

4

5 < 10

M

L

állami ösztöndíjas

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1, 4

támogatott

4

5 < 10

M

L

önköltséges

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1, 4

500.000 Ft

4

5 < 10

M N állami ösztöndíjas mezőgazdasági biotechnológus
(angol nyelven)2
támogatott 4 5 < 9

M

N

önköltséges

mezőgazdasági biotechnológus
(angol nyelven)2

500.000 Ft

4

5 < 10

M

N

állami ösztöndíjas

növényorvosi

támogatott

4

5 < 20

M

N

önköltséges

növényorvosi

500.000 Ft

4

5 < 10

M

N

állami ösztöndíjas

ökológiai gazdálkodási
mérnöki

támogatott

4

5 < 15

M

N

önköltséges

ökológiai gazdálkodási
mérnöki

500.000 Ft

4

5 < 10

M L állami ösztöndíjas

szőlész-borász mérnöki3, 4

támogatott 4 5 < 10
M L önköltséges

szőlész-borász mérnöki3, 4

500.000 Ft 4 5 < 10

1Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész-borász, zöldségnövények.
2Választható specializációk: növényi biotechnológia.
3Választható specializációk: birtokgazda, birtoktervezés, borbírálói, szőlőtechnológia, növényvédelem.
4A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:három hét/félév.

A mesterképzési szakokon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a jelentkezéshez (pl. oklevél másolata, nyelvvizsga másolata, OTDK igazolás, sporteredmény igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása). Azon dokumentumok másolatait, amelyek a jelentkezés benyújtásakor, azaz legkésőbb 2018. február 15-ig nem álltak még a jelentkező rendelkezésére (pl. felsőfokú oklevél, többletpontok igazolása stb.) legkésőbb 2020. július 11-ig kell benyújtani.

Jelentkezés módja: e-felvételivel a www.felvi.hu honlapon 2020. február 15-ig.

A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2020. február 20.

A dokumentumok pótlásának módja:

 • postai úton (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190);
 • elektronikusan a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel (e-felvételi)

A 2020. évi általános felvételi eljárásban a motivációs levél beküldése 2020. július 3-ig lehetséges. 

A bemeneti szakok között pótlólagos kreditérték beszámításúként szereplő szakok, illetve más bemeneti szakok esetében a kreditelismerési eljáráshoz a szükséges dokumentumokat a megfelelő formanyomtatványon a kar Dékáni Titkársága (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)  részére kell benyújtani 2020. július 3-ig. A bemeneti szakokról és a kreditelismerési eljárásról bővebb információ az egyes mesterképzéseknél olvasható.

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Kertészmérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Növényorvosi mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek az Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szakon

Határon túli kihelyezett képzések

Képzési

forma

Munka-

rend

Finanszírozási

forma

Választható szakok

Önköltségi

díj/félév

Képzési idő

(félév)

Irányszám

(min. < max.)

A

L

állami ösztöndíjas

vagy önköltséges

kertészmérnöki1

(Beregszász)1-6

325.000 Ft

7

10 < 35

A

L

állami ösztöndíjas

vagy önköltséges

kertészmérnöki1

(Révkomárom)1-6

325.000 Ft

7

10 < 35

A L állami ösztöndíjas

vagy önköltséges
kertészmérnöki1 (Zenta)1-6 325.000 Ft 7 10 < 60

1Érettségi vizsgakövetelmények (kettőt kell választani): biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.

2Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy:  élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

3Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.

4Szakmai előkészítő tárgy:  elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

5A felvételi pontok számítása a felsőoktatási felvételi eljárásáról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján történik, kivéve, ha a jelentkező által a felvételi kérelmében megjelölt képzés képzési helye szerinti országban megszerzett érettségi bizonyítványában, vagy azzal egyenértékű dokumemtumban a felsoroltak közül nem szerepel legalább két érettségi vizsgatárgy. Ebben az esetben a pontszámítás a 400+100 pontos rendszerben a jelentkező középiskolai év végi eredményeinek számtani átlagából (60%) és az érettségi átlagából (40%) történik. A jelentkező két érettségi tárgya közül az egyik tárgy legalább 5 éves mezőgazdasági termelésben szerzett, a munkáltató(k) által igazolt szakmai tapasztalattal kiváltható. A szakmai gyakorlat igazolása történhet magyar nyelven, vagy a képzési hely szerinti ország hivatalos nyelvén, de utóbbi esetben az igazolásról hitelesített fordítás szükséges. Legalább 5 éves szakmai tapasztalat igazolása esetén a pontszámítás során kiváltott érettségi tárgy szempontjából a szakmai tapasztalat 100 %-nak minősül.

6Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2018. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2017. november 28-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 60317/2017/FOKT) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot - a kertészmérnöki képzés esetén ez 280 pont.

7A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Jelentkezés módja: a kar által kibocsátott jelentkezési lapon 2020. augusztus
Jelentkezési lap (word.doc) frissítve: 2019. augusztus 5.
Jelentkezési lap leadandó:

 • Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola
 • Zenta, Thurzó Lajos Közművelődési Központ
 • Révkomárom, Karvai Szakközépiskola és Pro Selye Univerzitas N. O.

Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány
 • érettségi tanúsítvány
 • középiskolai bizonyítvány minden éve

Februárban induló mesterképzések

Képzési

forma

Munka-

rend

Finan-

szírozási

forma

Választható szakok

Önköltségi díj

Képzési idő (félév)

Irányszám

(min. < max.)

M

N

A

kertészmérnöki

(magyar nyelven)1

támogatott

4

5 < 30

M

N

K

kertészmérnöki

(magyar nyelven)1

500.000 Ft/félév

4

5 < 15

M N A mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)2 támogatott 4 5 < 20
M N K mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)2 500.000 Ft/félév 4 5 < 10

M

N A

növényorvosi

támogatott

4

5 < 30

M

N

K

növényorvosi

500.000 Ft/félév

4

5 < 15

M N A

szőlész-borász mérnöki3

támogatott 4 5 < 15
M N K

szőlész-borász mérnöki3

500.000 Ft/félév 4 5 < 10

M

L

A

ökológiai gazdálkodási mérnöki4

támogatott

4

5 < 20

M

L

K

ökológiai gazdálkodási mérnöki4

500.000 Ft/félév

4

5 < 10

1Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész, zöldségnövények.
2Választható specializáció: növényi biotechnológia.
3Választható specializációk: birtokgazda, birtoktervezés, borbírálói, szőlőtechnológia, növényvédelem.
4A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:három hét/félév.

A mesterképzési szakokon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

Jelentkezési határidő: 2020. november 15. A jelentkezést elektronikus formában lehet benyújtani a www.felvi.hu honlapon keresztül (e-felvételi). A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2020. november 20.

A mesterképzésekre a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi, vagy a bolognai képzési rendszerben szerzett legalább BSc szintű végzettséggel rendelkezők vagy azt 2020. január 10-ig megszerzők jelentkezhetnek.

A motivációs elbeszélgetésekre 2021. január elején kerül sor, a jelentkezőket a pontos időpontról és helyszínről e-mail üzenet útján értesítjük.

Csatolandó dokumentumok

A mesterképzésre történő felvétel feltétele felsőfokú oklevél megléte.

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása.

A mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítéséről igazolást szükséges benyújtani, amennyiben a jelentkező oklevelében nem szerepel az oklevél minősítése (a csatolandó dokumentumok között szereplő felsőfokú tanulmányi eredmények igazolására vonatkozó igazolás kérés ezen dokumentum csatolására vonatkozik).

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatát legkésőbb 2021. január 9-ig kell feltölteni az E-felvételi felületére. Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, akkor azok másolatát postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. címre.

A bemeneti szakok között pótlólagos kreditérték beszámításúként szereplő szakok, illetve más bemeneti szakok esetében a kreditelismerési eljáráshoz a szükséges dokumentumokat a megfelelő formanyomtatványon a kar Dékáni Titkársága (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)  részére kell benyújtani 2020. december 18-ig. A bemeneti szakokról és a kreditelismerési eljárásról bővebb információ az egyes mesterképzéseknél olvasható.

Bővebb információ a felvételi eljárásról a www.felvi.hu honlapon található.

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Kertészmérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Növényorvosi mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek az Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szakon

 

 

<< visszalépés a főmenübe 

magyar