Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szak (MSc) nappali munkarend mintatanterve


A tantárgy
Kódja Megnevezése Felelőse Heti óra-száma Terep-gyak. nap Kredit értéke Számon-kérési módja
 
1. évfolyam, tavaszi szemeszter
3BT33NAK20M A borkészítés tudományos alapjai Magyar Ildikó 2+1   3 vizsga
3SZ22NAK70M A szőlő és a bor kultúrtörténete Bisztray György Dénes 2+0   3 vizsga
3SZ22NAK71M Fajtaelőállítás, a szőlő nemesítése Bisztray György Dénes 2+2   4 vizsga
SGTTIMA01T Filozófia és etika Farkas Attila 3+0   3 vizsga
1EG37NAK04M Gazdasági-, vállalkozásszervezési és üzemtani ismeretek Lakner Zoltán 2+1   3 vizsga
3MI09NAK45M Kísérletek tervezése és értékelése I. Ladányi Márta 0+2   2 gy.j.
3KG11NAK05M Marketing, értékesítés és jog Székely Géza 2+1   3 vizsga
3GN18NAK36M Molekuláris biológia és genetika Hegedűs Attila 2+1   3 vizsga
3SZ22NAK72M Terroárok, a szőlő ökofiziológiája a világ jelentős borvidékein Bálo Borbála 2+2   4 vizsga
„A” tárgyak összesen: 17+10   28 8V1G
Szabadon választható tárgy: 2+0   2 vizsga
Összesen: 19+10   30 9V1G
 
1. évfolyam, őszi szemeszter
3BT33NAK21M Borkémia, korszerű boranalitika és speciális finomanalitika Nyitrainé Sárdy Diána 2+2   5 gy.j.
3KG11NAK06M Bormarketing és borjog Botos Ernő Péter 2+1   3 gy.j.
3BT33NAK22M Borok érzékszervi bírálata I. Leskó Annamária 0+1   1 gy.j.
3SZ22NAK87M Fejezetek a szervezet- és munkapszichológiából Bodnár Éva 2+1   3 vizsga
3MI09NAK46M Kísérletek tervezése és értékelése II. Ladányi Márta 0+1   1 gy.j.
3SZ22NAK73M Szőlő fenofázisok biológiai szabályozása Deák Tamás 2+2   4 vizsga
3BT33NAK23M Szőlőfeldolgozás, erjesztés-irányítás, mikrobiológiai alkalmazások a borászatban Magyar Ildikó 2+1   3 vizsga
3BT33NAK24M Szakmai idegen nyelv I. Pásti György 0+1   1 gy.j.
3SZ22NAK74M Vezetett kutatásmódszertan II. Bálo Borbála 0+1   1 gy.j.
3SZ22NAK75M Diplomamunka-készítés I. választott konzulens 0+4   5 gy.j.
„A” tárgyak összesen: 10+15   27 3V7G
Szabadon választható tárgy: 2+0   2 vizsga
Összesen: 12+15   29 4V7G
 
2. évfolyam, tavaszi szemeszter
3BT33NAK25M Borkészítési és –kezelési irányzatok, innováció a borászatban Pásti György 3+2   5 vizsga
3BT33NAK26M Borok érzékszervi bírálata II. Leskó Annamária 0+2   2 gy.j.
3SZ22NAK76M Minőségi szőlőtermesztés termelésfejlesztés, gépesítés és korszerűsítése Bálo Borbála 2+1   3 vizsga
3BT33NAK27M Szakmai idegen nyelv II. Pásti György 0+2   2 gy.j.
3SZ22NAK77M Szőlő-fajtaértékelés Fazekas István 1+2   3 gy.j.
3SZ22NAK78M Vezetett kutatásmódszertan II. Bálo Borbála 0+2   2 gy.j.
3SZ22NAK79M Diplomamunka-készítés II. választott konzulens 0+6   10 gy.j.
„A” tárgyak összesen: 6+17   27 2V5G
Szabadon választható tárgy: 2+0   2 vizsga
Összesen: 8+17   29 3V5G
 
2. évfolyam, őszi szemeszter
3BT33NAK28M Borok érzékszervi bírálata III. Leskó Annamária 0+2   2 gy.j.
3SZ22NAK80M Diplomamunka-készítés III. választott konzulens 0+6   10 gy.j.
3SZ22NAK81M Kötelező szakmai gyakorlat szakfelelős 4 hét (160 óra)   5 gy.j.
„A” tárgyak összesen: 0+8+4 hét   17 3G
Specializációs tárgyak összesen: 4+6   12 2V2G
Szabadon választható tárgy: 3+0   3 2V
Összesen: 7+14+4 hét   32 4V5G

Specializációk

Szabadon választható tárgyak

magyar