Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak tanterve levelező munkarendben, Zenta képzési helyen

TÁRGY

Kódja

 Neve

 Felelőse

Félévi konzultációs
óraszáma

 Kredit
értéke

Számon-
kérési
módja

 
1. (őszi) szemeszter (I. évf.)
3MI09LAK41B Alkalmazott informatika Ittzés András

10

2

gy.j.

3RT07LAK21B Állattan és állatélettan Haltrich Attila

16

4

V

3MT17LAK32B Geodézia és távérzékelés Jung András

12

2

V

1AK40LAK03B Kémia Fodor Marietta

12

3

V

1MB42LAK01B Mikrobiológia Pomázi Andrea

12

3

V

3NT20LAK06B Növénytan, növényrendszertan Nagy József

10

2

V

3KT23LAK05B Talajtan Bíró Borbála

12

3

V

3KT23LAK21B Természetföldrajz és ökológia Madarász Balázs

12

3

V

3KT23LAK01B Vízgazdálkodás és agrometeorológia Bozó László

16

4

V

Összesen:  

112

26

8V1G

 
2. (tavaszi) szemeszter (I. évf.)
3MT17LAK29B Géptan Láng Zoltán

18

3

V

3MT17LAK30B Környezetfizika Csima György

16

4

V

4MI25LAK32B Közgazdaságtan Kator Zoltán István

12

3

V

3MT17LAK28B Műszaki alapismeretek és munkavédelem Csma György

16

2

V

3MN23LAK29B Növényélettan, biokémia Papp István

12

3

V

3OG55LAK01B Növénytermesztés Divéky-Ertsey Anna

16

4

V

3NT20LAK21B

Természetvédelem

Barabás Sándor László

16

3

V

„A” tárgyak összesen:  

106

22

6V1G

Szabadon választható ″C″ tárgy (1C):  

6

6

1G

ÖSSZESEN:  

112

28

6V2G

 
3. (őszi) szemeszter (II. évf.)
3OG55LAK42B Állattenyésztés Pusztai Péter

18

4

V

3DD02LAK80B Erdő- és vadgazdálkodás Sütöriné Diószegi Magdolna

18

4

V

3OG55LAK44B Földműveléstan, földhasználat Szalai Magdolna Zita

16

3

V

3OG55LAK45B Gyepgazdálkodás Szalai Magdolna Zita

16

3

V

3KT23LAK08B Környezetgazdálkodás Kardos Levente

18

4

V

3MM11LAK85B Marketing Székely Géza

8

2

gy.j.

3NK06LAK16B Növényvédelem Karacs-Végh Anita

12

2

V

„A” tárgyak összesen:  

106

22

6V1G

Szabadon választható ″C″ tárgyak (1C):  

6

6

gy.j.

ÖSSZESEN:  

112

28

6V2G

 
4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)
3GY15LAK47B Gyümölcs- és szőlőtermesztés Simon Gergely

16

3

gy.j.

3KT23LAK23B Hulladékgazdálkodás Aleksza László

16

5

V

3KT23LAK11B Környezeti elemek védelme Végvári György

16

5

V

3KT23LAK12B Levegő- és vízminőségvédelem Bozó László

16

4

V

3MM11LAK08B Számvitel és pénzügy Székely Géza

10

2

gy.j.

3OG55LAK43B Takarmányozástan Seregi János

11

3

gy.j.

3MM11LAK83B Vállalati gazdaságtan Kocsis Márton

11

3

V

3ZT14LAK54B Zöldség- és gyógynövénytermesztés Kappel Noémi

16

3

gy.j.

„A” tárgyak összesen:  

112

28

4V4G

 
5. (őszi) szemeszter (III. évf.)
3OG55LAK46B Az állattenyésztés genetikai forrásai Pusztai Péter

16

4

V

3KT23LAK19B Környezeti állapotfelmérés Kardos Levente

18

5

V

3MM11LAK84B

Környezetjog és agrárpolitika Kator Zoltán

11

4

gy.j.

2KG23LAK02B

Környezetpolitika és az EU környezetpolitikája Fogarassy Csaba

10

3

gy.j.

3OG55LAK06B Ökológiai gazdálkodás Szalai Magdolna Zita

11

4

V

3MI09LAK37B

Statisztikai és biometriai módszerek

Ittzés András

14

2

gy.j.

6TV62LAK02B Tájvédelem Kabai Róbert

16

4

V

3DD02LAK81B Településfásítás Sütöriné Diószegi Magdolna

16

4

V

"A" tárgyak összesen:  

112

30

5V3G

 

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)

3MT17LAK14B Környezettechnika Jung András

16

3

V

1MB42LAK02B Élelmiszer-előállítás és élelmiszerbiztonság Kiskó Gabriella

16

4

V

2KG23LAK03B Környezetgazdaságtan Jancsovszka Paulina

16

4

V

3MT17LAK31B Megújuló energiák Jung András

16

4

V

6TF63TRLAKB Tájrendezés Csemez Attila

16

3

V

3MI09LAK36B Térinformatika Jung András

16

3

gy.j.

6TF63LAK02B Területi tervezés Csemez Attila

16

4

V

3KT23LAK15B Szakdolgozat I. Kardos Levente  

5

i.a.

„A” tárgyak összesen:  

112

30

6V1G1I

 
7. (őszi) szemeszter
3KT23LAK16B Összefüggő szakmai gyakorlat Kardos Levente

15 hét

30

gy.j.

3KT23LAK17B Szakdolgozat II. Kardos Levente  

10

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

 

40

 1G1I

Szabadon választható tárgyak

magyar