Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak szabadon választható tárgyai Zenta képzési helyen

Tantárgy kódja Tantárgy neve Tantárgyfelelős Kredit érték Féléves óraszám Számon-

kérés módja
Javasolt félév1
3MM11LBV24B Agrármenedzsment Székely Géza 5 8 vizsga ősz/tavasz
3RT07LCS21B A méhészet gyakorlati fogásai Vétek Gábor 5 8 vizsga ősz/tavasz
3DD02LCS63B A virágkötészet gyakorlati fogásai Kohut Ildikó 5 8 vizsga ősz/tavasz
3DD02LCS89B A dísznövény-alkalmazás gyakorlata Sütöriné Diószegi Magdolna 5 8 vizsga ősz/tavasz

Képzési hely specifikus, az egyes képzési helyeken a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgyak

Tantárgy kódja

Tantárgy neve Kredit érték Féléves óraszám Számon-

kérés módja
Javasolt félév1
3DH28NCS14B A kertészeti termesztés helyzete Szerbiában 6 8 gy.j. ősz/tavasz
3DH28NCS15B Szerbia mezőgazdasága 6 8 gy.j. ősz/tavasz
3DH28NCS16B Mezőgazdasági jog és szakigazgatás Szerbiában 6 8 gy.j. ősz/tavasz
3DH28NCS17B Kertészeti terminológia szerb nyelven 6 8 gy.j. ősz/tavasz

1A tárgyak mindegyike 1 tanévben kizárólag 1 alkalommal hirdethető meg!

A tantárgyakat javasolt az II. évfolyam tavaszi félévétől kezdve valamely félévben az operatív tantervben előírt kötelező, szakirányos és szabadon választható tárgyakon felül felvenni!

 

magyar